Object structure

Title:

Wywrotowe obietnice. Rec.: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów.Pod redakcją naukową Agnieszka Gajewska. Poznań 2012

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2016)

Creator:

Szopa, Katarzyna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

tom Teorie wywrotowe ; teorie postfeministyczne ; współczesną refleksję humanistyczną

References:

1. R. Braidotti, Po człowieku. Przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk. Przedm. J. Bednarek. Warszawa 2014.
2. L. Chamberlain, Gender a metaforyka przekładu. W zb.: Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel. Kraków 2009 (przeł. A. Sadza).
3. Niedobre dziecię. Transe – Traumy – Transgresje. Z M. Janion rozmawia K. Szczuka. Warszawa 2012.
4. G. Ch. Spivak, Polityka przekładu. W zb.: Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel. Kraków 2009 (przeł. D. Kołodziejczyk).
5. Teorie wywrotowe. Antologia przekładów. Pod red. nauk. A. Gajewskiej. Teksty tłum.: J. Bednarek, M. Frąckowiak-Sochańska, A. Grzemska, A. Kovacheva, A. Kowalcze-Pawlik, R. Majka, M. Mazurek, M. A. Pelczar, T. Sikora, M. Wesołowska. Poznań 2012.

Issue:

2

Start page:

256

End page:

260

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: