Object structure

Title:

Aporie powszedniej zażyłości. Rec.: Bjørnar Olsen, W obronie rzeczy.Archeologia i ontologia przedmiotów. Przełożyła Bożena Shallcross. Warszawa2013. „Nowa Humanistyka”. Tom II

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Creator:

Milan, Rafał

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Bjørnar Olsen’s book ; “the defense of things” ; non-linear view on history ; Martin Heidegger’s and Bruno Latour’s concepts

References:

1. R. Barthes, Od dzieła do tekstu. Przeł. M. P. Markowski. „Teksty Drugie” 1998, nr 6, s. 187-195. ; 2. H. Bergson, Ewolucja twórcza. Przeł. F. Znaniecki. Wstęp L. Kołakowski. Kraków 2004. ; 3. H. Bergson, Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha. Przeł. R. J. Weksler-Waszkinel. Przekład przejrzał, poprawił i posłowiem opatrzył M. Drwięga. Kraków 2006. ; 4. H. Buczyńska-Garewicz, Język przestrzeni u Heideggera (cz. I). „Teksty Drugie” 2005, nr 4, s. 9-28. ; 5. E. Freedgood, Czytając rzeczy. Przeł. J. Sadowska. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 4, s. 113-135. ; 6. M. Heidegger, Bycie i czas. Przekł., przedm., przypisy B. Baran. Warszawa 1994. ; 7. M. Heidegger, Rzecz. W: Odczyty i rozprawy. Przeł. J. Mizera. Warszawa 2007. ; 8. B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej. Przeł. M. Gdula. Warszawa 2011. ; 9. R. Nycz, KTL – wyjaśnienia i propozycje. W zb.: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje. Red. T. Walas, R. Nycz. Kraków 2012. ; 10. B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Przeł. B. Shallcross. Warszawa 2013. ; 11. A. Zawadzki, Literatura a myśl słaba. Kraków 2009.

Issue:

2

Start page:

261

End page:

269

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: