Object

Title: Niektóre formy opieki nad dziećmi we wrocławskim sierocińcu Matki Boskiej Bolesnej w XVIII i pierwszej dekadzie XIX wieku

Creator:

Sułowicz, Anna

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 65 Nr 2

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Adressbuch der Haupt- und Residenz-Stadt Breslaus. 1837. Fr. Mehlwald (ed.). Breslau. ; Barylewska-Szymańska Ewa. 2005. Czystość i higiena w gdańskich domach mieszczańskich drugiej połowy XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 53 (3-4), 411-422. ; Barylewska-Szymańska Ewa. 2012. Gdańskie kuchnie i spiżarnie w drugiej połowie XVIII wieku, W: B. Możejko and E. Barylewska-Szymańska (red). Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański dla upamiętnienia 100-lecia otwarcia Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena w dn. 3-4 listopada 2011 roku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 307-318. ; Brzezowski Wojciech. 2005. Dom mieszkalny we Wrocławiu w okresie baroku. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej. ; Heyne Johann. 1870. Das churfürstliche Orphanotrophium und Waisenhaus zur schmerzhaften Mutter Gottes. Stiftungen des Churfürsten und Pfalzgrafen bei Rhein und Neuburg Franz Ludwig, Fürstbischof von Breslau in den Jahren 1683 bis 1732. Eine Festschrift zun Andenken an das 150 jährige Bestehen dieser beiden Anstalten. Breslau. ; Kowecka Elżbieta. 1983. Mieszkania warszawskie w XIX wieku (do 1870), W: Wybrane problemy kultury materialnej miast polskich w XVIII i XIX wieku. Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej 56. Wrocław, 7-132. ; Lec Zdzisław. 1995. Jezuici we Wrocławiu (1581-1776). Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny. ; Markgraf Hermann. 1896. Die Strassen Breslaus nach ihrer Geschichte und ihren Nahmen. Breslau. ; Mazur Elżbieta. 2008. Szpitale w Królestwie Polskim. Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej 72. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ; Monatschrift von und für Schlesien 2. H. Hoffman (ed), Breslau. 1829. ; Nowy Pamiętnik Warszawski. Dziennik historyczny, polityczny, tudzież nauk i umiejętności 18. 1805. ; Okólska Halina. 2006. Sierociniec pod Matką Boską Bolesną. W: Encyklopedia Wrocławia. J. Harasimowicz (red). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 804. ; Pater Józef. 1998. Wrocławska Kapituła Katedralna w XVIII wieku. Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny. ; Register zu Karl Adolf Menzel Topographische Chronik von Breslau. 1935. B. Althaus (ed.). Breslau. ; Schmidt Michael Ignaz. 1786. Katechist nach seinen Eigenschaften und Pflichten oder die rechte Weise die ersten Gründe der Religion zu lehren. Prag. ; Vigarello Georges. 1996. Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku. B. Szwarcman-Czarnota (tł.). Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. ; Żołądź-Strzelczyk Dorota. 2012. „Jako karmić dzieci w dzieciństwie ich” – żywienie niemowląt i małych dzieci w XVI-XVIII wieku, W: B. Możejko and E. Barylewska-Szymańska (red.). Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański dla upamiętnienia 100-lecia otwarcia Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena w dn. 3-4 listopada 2011 roku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 203-211. ; Żołądź-Strzelczyk Dorota. 2002. Sprzęty domowe i przedmioty „pomniejsze dziecięce” w Polsce doby preindustrialnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 60 (3), 419-442. ; Zasoby internetowe: ; Binder [J.F.S.]. 1890. Schlez Johann Friedrich Ferdinand. Allgemeine Deutsche Biographie 31. Lepizig: online http://www.deutsche-biographie.de/pnd117643629.html?anchor=adb (21.01.2016), 481-483. ; Busch G. C. and Trommsdorff J. B. 1808. Almanach der Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen und Handwerken. Erfurt: online https://books.google.pl/books?id=7Q1CAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false (22.01.2016) ; Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera. online: http://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/18432.html (21.01.2016). ; Hamberger G. and Lindner J. and Meusel J. 1827. Das gelehrte Teutschland oder Lexikon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller. 21. [b..m.w.]: online https://books.google.pl/books?id=SoNLAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false (22.01.2016). ; Hippe Max. 1900. Zeplichal Anton Michael. Allgemeine Deutsche Biographie 45. online: http://www.deutsche-biographie.de/pnd100713084.html?anchor=adb (21.01.2016), 73-74. ; Mayrhofer Wolfgang. 2002. Baumgarten Johann Christoph Friedrich. Magdeburger Biographisches Lexikon. Magdeburg: online http://www.uni-magdeburg.de/mbl/Biografien/1091.htm (21.01.2016). ; Müller Josef. 1982. Lauber Joseph. Neue Deutsche Biographie 13. Berlin: online http://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00016330/images/index.html?seite=712 (21.01.2016), s. 696. ; Pośpiech Remigiusz. 2004. Pielęgnowanie tradycji pieśni religijnych w diecezji opolskiej, W: K. Turek and B. Mika (red.). Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze. Katowice: online http://www.sbc.org.pl/Content/73101/piesn_religijna_na_slasku.pdf (22.01.2016), 32-50. ; Wurzbach Constantin. 1863. Kaluža Augustin. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich 1 0. Wien: online http://www.literature.at/viewer.alo?objid=11813&viewmode=fullscreen&scale=3.33&rotate=&page=416 (22.01.2016), 413. ; Zerrenner Carl Christoph Gottlieb. 1829. Methodenbuch für Volksschullehrer. Magdeburg: online http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10764663_00005.html (21.01.2016).

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

65

Issue:

2

Start page:

239

End page:

255

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63962 ; oai:rcin.org.pl:63962 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information