Object

Title: Inwentarz mienia - źródło do badań nad majątkiem osobistym duchowieństwa parafialnego w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.

Creator:

Lewalski, Krzysztof

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 65 Nr 2

Contributor:

Sadowska, Bianca. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Główka Dariusz. 2004. Majątek osobisty duchowieństwa katolickiego w Koronie w XVII i XVIII wieku. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
Jemielity Witold. 1994. Czwarta część majątku po zmarłych proboszczach dla parafii w Królestwie Polskim. Prawo Kanoniczne, 37 (1-2), 259-268.
Lewalski K. and Łysiak-Łątkowska A. (eds.), Duchowni na plebanii i w drodze. Konteksty codzienności i interpretacje historyczne. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
Lewalski K. 2015. Życie codzienne duchowieństwa w XIX wieku – droga do odheroizowania, trywializacji czy obiektywizacji obrazu grupy? In: K. Lewalski and A. Łysiak-Łątkowska (eds.), Duchowni na plebanii i w drodze. Konteksty codzienności i interpretacje historyczne. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 12-55.
Mazur Elżbieta. 2008. Szpitale w Królestwie Polskim w XIX wieku. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Moczulska Agnieszka. 1977. Inwentarze, protokoły licytacji, intercyzy i testamenty zawarte w aktach notarialnych z obszaru Królestwa Polskiego w XIX wieku. Studia Źródłoznawcze 22, 217-224.
Piątkowski Sebastian. 2002. Niektóre elementy wyposażenia plebanii we wsi i miasteczku północnej Małopolski w pierwszej połowie XIX wieku. Studia Sandomierskie 9, 343-354.
Wolnicki Paweł. 2011. Urząd, kancelaria i akta dziekańskie w okresie Królestwa Polskiego (1818-1918). Studium administracyjno-kancelaryjno-archiwalne. Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne REGINA POLONIAE.
Złotkowski Dariusz. 2005. „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umierać musi…” Testamenty z pierwszej połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich, cz. 1. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza.
Złotkowski Dariusz. 2006. „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umierać musi…” Testamenty z pierwszej połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich, cz. 2. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza.
Złotkowski Dariusz. 2011 „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umierać musi…” Testamenty z połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich, cz. 3: 1834-1865. Częstochowa: POLIGRAM.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

65

Issue:

2

Start page:

257

End page:

266

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63963 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

This page uses 'cookies'. More information