Object structure

Title:

Kulturowy performance –Waltera Benjamina doświadczenie snu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2016)

Creator:

Kowalski, Jacek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

dream ; performance ; Benjamin, Walter ; contemporary culture

References:

1. H. Arendt, Walter Benjamin 1892-1940, przeł. A. Kopacki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007. ; 2. L. Banowska, Paryż «Pasaży» Waltera Benjamina – u progu nowoczesności, w: Wokół «Pasaży» Waltera Benjamina. ; 3. D. Bastek, Akt przemiany ciała w obraz, w: Konteksty intermedialności, red. M. Popczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Organizacją Pracy, Katowice 2013 ; 4. W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit, Reclam, Stuttgart 2011. ; 5. W. Benjamin, przeł. E. Drzazgowska, Aletheia, Warszawa 2010. ; 6. W. Benjamin, Pasaże, red. R. Tiedemann, przeł. I. Kania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005. ; 7. W. Benjamin, Ulica jednokierunkowa, przeł. B. Baran, Aletheia, Warszawa 2010 ; 8. J. Borowczyk, Poeta przebudzenia, w: Wokół «Pasaży» Waltera Benjamina, red. P. Śniedziewski, K. Trybuś, M. Wilczyński, Seria Filologia Polska Nr 115, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009. ; 9. A. Buda, Between Dream and Reality: Various images of dream in the works by Antonia Susan Byatt, w: W. Owczarski, Z. Ziermann Dreams, Phantasms and Memories, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015. ; 10. B. Frydryczak, Świat jako kolekcja. Próby analizy estetycznej natury nowoczesności, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002. ; 11. P. Glennie, Feeling Better: The Therapeutic Drug in Modernism, http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1374&context=etd [15.02.2016]. ; 12. A. Jamroziakowa, Fotografia – simulacrum i inaczej nas nie ma, w: «Drobne rysy w ciągłej katastrofie…». ; 13. Maha Joga http://mahajoga.org/skrot.html [15.02.2016]. ; 14. A. Kaliszewski, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku, Poltext, Warszawa 2012. ; 15. K. Kopka, Ciekawy przypadek Waltera Benjamina, 13.08.2014, http://teatralny.pl/felietony/ciekawy-przypadek-waltera-benjamina,642.html [15.02.2016]. ; 16. J. Kowalski, Jeszcze tradycyjna czy już «nowa» filologia? W stronę rozważań Waltera Benjamina, w: „Radomskie Studia Filologiczne” 2015, nr 2/3. ; 17. B. Lindner, Walter Benjamin: Leben–Werk–Wirkung, J.B. Metzler, Stuttgart–Weimar 2011. ; 18. A. Lipszyc, To nie moja historia, „Dwutygodnik” nr 26, 3/2010, http://www.dwutygodnik.com/artykul/951-to-nie-moja-historia.html [15.02.2016]. ; 19. N. Michna, Waltera Benjamina koncepcja sztuki odczarowanej, http://www.academia.edu/10022332/Waltera_Benjamina_koncepcja_sztuki_odczarowanej_Walter_Benjamin_s_concept_of_disenchanted_art_ [15.02.2016]. ; 20. J. Rajkowska, Dziennik snów. Projekt publiczny, http://www.rajkowska.com/pl/projektyp/7 [15.02.2016]. ; 21. R. Różanowski, Nienapisane arcydzieło, w: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej. Szkice, komentarze, interpretacje, red. E. Białek, G Kowal, t. II, ATUT, Wrocław 2011. ; 22. J. Wachowski, Performans, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011. ; 23. E. Wilk, Od Redaktora, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2, Kraków 2007. ; 24. A. Zeidler-Janiszewska, Benjamin – tajemnica rosnącego oddziaływania, w: «Drobne rysy w ciągłej katastrofie…» Obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej, red. A. Zeidler-Janiszewska, Instytut Kultury, Warszawa 1993.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

40

End page:

55

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.5.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: