Object structure

Title:

Kulturowy performance –Waltera Benjamina doświadczenie snu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2016)

Creator:

Kowalski, Jacek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

dream ; performance ; Benjamin, Walter ; contemporary culture

References:

1. H. Arendt, Walter Benjamin 1892-1940, przeł. A. Kopacki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007.
2. L. Banowska, Paryż «Pasaży» Waltera Benjamina – u progu nowoczesności, w: Wokół «Pasaży» Waltera Benjamina.
3. D. Bastek, Akt przemiany ciała w obraz, w: Konteksty intermedialności, red. M. Popczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Organizacją Pracy, Katowice 2013
4. W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit, Reclam, Stuttgart 2011.
5. W. Benjamin, przeł. E. Drzazgowska, Aletheia, Warszawa 2010.
6. W. Benjamin, Pasaże, red. R. Tiedemann, przeł. I. Kania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
7. W. Benjamin, Ulica jednokierunkowa, przeł. B. Baran, Aletheia, Warszawa 2010
8. J. Borowczyk, Poeta przebudzenia, w: Wokół «Pasaży» Waltera Benjamina, red. P. Śniedziewski, K. Trybuś, M. Wilczyński, Seria Filologia Polska Nr 115, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009.
9. A. Buda, Between Dream and Reality: Various images of dream in the works by Antonia Susan Byatt, w: W. Owczarski, Z. Ziermann Dreams, Phantasms and Memories, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
10. B. Frydryczak, Świat jako kolekcja. Próby analizy estetycznej natury nowoczesności, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002.
11. P. Glennie, Feeling Better: The Therapeutic Drug in Modernism, http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1374&context=etd [15.02.2016].
12. A. Jamroziakowa, Fotografia – simulacrum i inaczej nas nie ma, w: «Drobne rysy w ciągłej katastrofie…».
13. Maha Joga http://mahajoga.org/skrot.html [15.02.2016].
14. A. Kaliszewski, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku, Poltext, Warszawa 2012.
15. K. Kopka, Ciekawy przypadek Waltera Benjamina, 13.08.2014, http://teatralny.pl/felietony/ciekawy-przypadek-waltera-benjamina,642.html [15.02.2016].
16. J. Kowalski, Jeszcze tradycyjna czy już «nowa» filologia? W stronę rozważań Waltera Benjamina, w: „Radomskie Studia Filologiczne” 2015, nr 2/3.
17. B. Lindner, Walter Benjamin: Leben–Werk–Wirkung, J.B. Metzler, Stuttgart–Weimar 2011.
18. A. Lipszyc, To nie moja historia, „Dwutygodnik” nr 26, 3/2010, http://www.dwutygodnik.com/artykul/951-to-nie-moja-historia.html [15.02.2016].
19. N. Michna, Waltera Benjamina koncepcja sztuki odczarowanej, http://www.academia.edu/10022332/Waltera_Benjamina_koncepcja_sztuki_odczarowanej_Walter_Benjamin_s_concept_of_disenchanted_art_ [15.02.2016].
20. J. Rajkowska, Dziennik snów. Projekt publiczny, http://www.rajkowska.com/pl/projektyp/7 [15.02.2016].
21. R. Różanowski, Nienapisane arcydzieło, w: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej. Szkice, komentarze, interpretacje, red. E. Białek, G Kowal, t. II, ATUT, Wrocław 2011.
22. J. Wachowski, Performans, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
23. E. Wilk, Od Redaktora, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2, Kraków 2007.
24. A. Zeidler-Janiszewska, Benjamin – tajemnica rosnącego oddziaływania, w: «Drobne rysy w ciągłej katastrofie…» Obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej, red. A. Zeidler-Janiszewska, Instytut Kultury, Warszawa 1993.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

40

End page:

55

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.5.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: