Object

Title: „Sen polski” : przypadek romantyków i nie tylko

Creator:

Kuziak, Michał

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2016)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Bachelard G. Poetyka marzenia, przekład, oprac. i posłowie L. Brogowskiego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998.
2. Bagłajewski A. W poszukiwaniu kształtu wizji, w: Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, E. Szczeglacka, Wyd. UKSW, Warszawa 2005.
3. Béguin A. Dusza romantyczna i marzenie senne. Esej o romantyzmie niemieckim i poezji francuskiej, przeł. T. Stróżyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
4. Błoński J. „Ślub” jako tragedia psychoanalityczna, w: Forma, śmiech i rzeczy ostateczne: Studia o Gombrowiczu, Universitas, Kraków 1994.
5. Bukowska-Schielmann M. Lęk i wina. Prezentacje snu w dramacie powojennym, w: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku, red. I. Glatzel, J. Smulski, A. Sobolewska, Wyd. UMK, Toruń 1999.
6. Chertok L., De Saussure R. Rewolucja psychoterapeutyczna. Od Mesmera do Freuda, przeł. A. Kowaliszyn, PWN, Warszawa 1988.
7. Chwin S. Sny nad „wierną rzeką“. Tadeusz Konwicki i romantyczne przeżycie losu, w: Romantyczna przestrzeń wyobraźni, Pomorze, Bydgoszcz 1988.
8. Cieśla-Korytowska M. „Dziady” Adama Mickiewicza, WSiP, Warszawa 1995.
9. Fabianowski A. Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnej, Universitas, Kraków 1999.
10. Freud Z. Niesamowite, w: Pisma psychologiczne, przeł. R. Reszke, t. 3, KR, Warszawa 1997.
11. Freud Z. Objaśnianie marzeń sennych (Dzieła, t. I), przeł. R. Reszke, KR, Warszawa 1994.
12. Gille-Maisani J. -Ch. Adam Mickiewicz człowiek. Studium psychologiczne, przeł. A. Kuryś, K. Rytel, PIW, Warszawa 1987.
13. Głowiński M. Komentarze do „Ślubu”, w: Gombrowicz i krytycy, wybór i opracowanie Z. Łapiński, WL, Kraków 1984.
14. Gombrowicz W. Ślub, w: Dramaty (Dzieła, t. VI), redakcja naukowa tekstu J. Błoński, WL, Kraków 1988.
15. Gosk H. Wychodzenie z „cienia impérium“. Wątki postzależnościwe w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2015.
16. Hartman G. H. Wiedza traumatyczna i badania literackie, przeł. J. Burzyński, w: Antologia studiów nad traumą, red. T. Łysak, Universitas, Kraków 2015.
17. Janion M. „Tak będzie kiedyś pisała Polska”, w: Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne, PIW, Warszawa 1984.
18. Janion M. Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów, PEN, Warszawa 1991.
19. Janion M. Zygmunt Krasiński – debiut i dojrzałość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1962.
20. Kępiński Z. Mickiewicz hermetyczny, PIW, Warszawa 1980.
21. Konwicki T. Sennik współczesny, Iskry, Warszawa 1985.
22. Krasiński Z. Herburt w: Pisma Zygmunta Krasińskiego [Wydanie Jubileuszowe], oprac. J. Czubek, t. IV, Gebethner i Spółka, Kraków 1912.
23. Krasiński Z. Legenda, w: Pisma Zygmunta Krasińskiego, [Wydanie Jubileuszowe], oprac. J. Czubek, t. IV, Gebethner i Spółka, Kraków 1912.
24. Krasiński Z. Sen Cezary, w: Pisma Zygmunta Krasińskiego, [Wydanie Jubileuszowe], oprac. J. Czubek, t. IV, Gebethner i Spółka, Kraków 1912.
25. Krukowska H. Noc romantyczna. Mickiewicz, Malczewski, Goszczyński. Interpretacje, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
26. Kuziak M. „Ślub” w kościele międzytekstowym (o śladach romantyzmu w dramacie Witolda Gombrowicza), „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 11.
27. Kuziak M. Krasiński postkolonialnie. Wokół doświadczenia słabości poety, w: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, t. II, red. M. Kuziak, B. Nawrocki, Warszawa 2016 [w druku, wyd. IBL PAN].
28. Kuziak M. Mickiewiczowska apokalipsa. Wokół IV kursu prelekcji paryskich, w: O prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza, Wyd. AP, Słupsk 2007.
29. LaCapra D. Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. K. Bojarska, Universitas, Kraków 2009.
30. Marcinów Z. „Zbudziłem się”. Uwagi o konwencji onirycznej w powieściach Tadeusza Konwickiego, w: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku, red. I. Glatzel, J. Smulski, A. Sobolewska, Wyd. UMK, Toruń 1999.
31. Mickiewicz A. Dziady cz. III, w: Dzieła [Wydanie Jubileuszowe], red. J. Krzyżanowski, Czytelnik, Warszawa 1955.
32. Mickiewicz. Sen i widzenie, red. Z. Majchrowski, W. Owczarski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.
33. Nycz R. Wprowadzenie. „Nie leczony, chroniczny pogłos”…, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2011. Okopień-Sławińska A. Sny i poetyka, „Teksty” 1973, nr 2.
34. Owczarski W. Sennik polski. Literatura, wyobraźnia, pamięć, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014.
35. Piasecka M. Mistrzowie snu. Mickiewicz – Słowacki – Krasiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
36. Segal H. Królewska droga, w: Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka, przeł. P. Dybel, Universitas, Kraków 2003.
37. Siwiec M. Oniryczne apokalipsy w genewskich fragmentach Krasińskiego, w: Wokół Krasińskiego, red. M. Sokalska, WUJ, Kraków 2012.
38. Siwiec M. Sen w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval, Universitas, Kraków 1998.
39. Słowacki J. Samuel Zborowski, w: Dzieła Wszystkie, red. J. Kleiner, t. XIII, cz. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963.
40. Słowacki J. Sen srebrny Salomei, w: Dzieła Wszystkie, red. J. Kleiner, t. VI, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1955.
41. Tomkowski J. Narkotyczna wizja w poemacie „Lambro“ Słowackiego, w: Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje, red. M. Janion, M. Zielińska, PIW, Warszawa 1986.
42. Treugutt S. Sny z premedytacją, „Teksty“ 1973, nr 2.
43. Walc J. Tadeusza Konwickiego przedstawianie świata, posłowie T. Lubelski, Agora, Warszawa 2010.
44. Weintraub W. Dookoła „Legendy” Krasińskiego (Krasiński i Lamennais), w: Od Reja do Boya, PIW, Warszawa 1977.
45. Weintraub W. Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, PIW, Warszawa 1982.
46. Witkowska A. Onirologia i oniromania, „Teksty“ 1973, nr 2.
47. Wróbel Sz. Polska pozycja depresyjna. Od Gombrowicza do Mrożka i z powrotem, Universitas, Kraków 2015.
48. Zaleski M. Czy polski dyskurs postzależnościowy może wybić się na niezależność?, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2011.
49. Żynis B. Koniec świata raz jeszcze. Katastroficzne wątki w prozie Tadeusza Konwickiego, Wyd. AP, Słupsk 2003, s. 22 i nn.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

97

End page:

121

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62944 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2016.5.6

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 13, 2017

Number of object content hits:

929

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82818

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information