Object

Title: „Sen polski” : przypadek romantyków i nie tylko

Creator:

Kuziak, Michał

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2016)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Bachelard G. Poetyka marzenia, przekład, oprac. i posłowie L. Brogowskiego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998. ; 2. Bagłajewski A. W poszukiwaniu kształtu wizji, w: Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, E. Szczeglacka, Wyd. UKSW, Warszawa 2005. ; 3. Béguin A. Dusza romantyczna i marzenie senne. Esej o romantyzmie niemieckim i poezji francuskiej, przeł. T. Stróżyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011. ; 4. Błoński J. „Ślub” jako tragedia psychoanalityczna, w: Forma, śmiech i rzeczy ostateczne: Studia o Gombrowiczu, Universitas, Kraków 1994. ; 5. Bukowska-Schielmann M. Lęk i wina. Prezentacje snu w dramacie powojennym, w: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku, red. I. Glatzel, J. Smulski, A. Sobolewska, Wyd. UMK, Toruń 1999. ; 6. Chertok L., De Saussure R. Rewolucja psychoterapeutyczna. Od Mesmera do Freuda, przeł. A. Kowaliszyn, PWN, Warszawa 1988. ; 7. Chwin S. Sny nad „wierną rzeką“. Tadeusz Konwicki i romantyczne przeżycie losu, w: Romantyczna przestrzeń wyobraźni, Pomorze, Bydgoszcz 1988. ; 8. Cieśla-Korytowska M. „Dziady” Adama Mickiewicza, WSiP, Warszawa 1995. ; 9. Fabianowski A. Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnej, Universitas, Kraków 1999. ; 10. Freud Z. Niesamowite, w: Pisma psychologiczne, przeł. R. Reszke, t. 3, KR, Warszawa 1997. ; 11. Freud Z. Objaśnianie marzeń sennych (Dzieła, t. I), przeł. R. Reszke, KR, Warszawa 1994. ; 12. Gille-Maisani J. -Ch. Adam Mickiewicz człowiek. Studium psychologiczne, przeł. A. Kuryś, K. Rytel, PIW, Warszawa 1987. ; 13. Głowiński M. Komentarze do „Ślubu”, w: Gombrowicz i krytycy, wybór i opracowanie Z. Łapiński, WL, Kraków 1984. ; 14. Gombrowicz W. Ślub, w: Dramaty (Dzieła, t. VI), redakcja naukowa tekstu J. Błoński, WL, Kraków 1988. ; 15. Gosk H. Wychodzenie z „cienia impérium“. Wątki postzależnościwe w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2015. ; 16. Hartman G. H. Wiedza traumatyczna i badania literackie, przeł. J. Burzyński, w: Antologia studiów nad traumą, red. T. Łysak, Universitas, Kraków 2015. ; 17. Janion M. „Tak będzie kiedyś pisała Polska”, w: Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne, PIW, Warszawa 1984. ; 18. Janion M. Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów, PEN, Warszawa 1991. ; 19. Janion M. Zygmunt Krasiński – debiut i dojrzałość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1962. ; 20. Kępiński Z. Mickiewicz hermetyczny, PIW, Warszawa 1980. ; 21. Konwicki T. Sennik współczesny, Iskry, Warszawa 1985. ; 22. Krasiński Z. Herburt w: Pisma Zygmunta Krasińskiego [Wydanie Jubileuszowe], oprac. J. Czubek, t. IV, Gebethner i Spółka, Kraków 1912. ; 23. Krasiński Z. Legenda, w: Pisma Zygmunta Krasińskiego, [Wydanie Jubileuszowe], oprac. J. Czubek, t. IV, Gebethner i Spółka, Kraków 1912. ; 24. Krasiński Z. Sen Cezary, w: Pisma Zygmunta Krasińskiego, [Wydanie Jubileuszowe], oprac. J. Czubek, t. IV, Gebethner i Spółka, Kraków 1912. ; 25. Krukowska H. Noc romantyczna. Mickiewicz, Malczewski, Goszczyński. Interpretacje, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011. ; 26. Kuziak M. „Ślub” w kościele międzytekstowym (o śladach romantyzmu w dramacie Witolda Gombrowicza), „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 11. ; 27. Kuziak M. Krasiński postkolonialnie. Wokół doświadczenia słabości poety, w: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, t. II, red. M. Kuziak, B. Nawrocki, Warszawa 2016 [w druku, wyd. IBL PAN]. ; 28. Kuziak M. Mickiewiczowska apokalipsa. Wokół IV kursu prelekcji paryskich, w: O prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza, Wyd. AP, Słupsk 2007. ; 29. LaCapra D. Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. K. Bojarska, Universitas, Kraków 2009. ; 30. Marcinów Z. „Zbudziłem się”. Uwagi o konwencji onirycznej w powieściach Tadeusza Konwickiego, w: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku, red. I. Glatzel, J. Smulski, A. Sobolewska, Wyd. UMK, Toruń 1999. ; 31. Mickiewicz A. Dziady cz. III, w: Dzieła [Wydanie Jubileuszowe], red. J. Krzyżanowski, Czytelnik, Warszawa 1955. ; 32. Mickiewicz. Sen i widzenie, red. Z. Majchrowski, W. Owczarski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000. ; 33. Nycz R. Wprowadzenie. „Nie leczony, chroniczny pogłos”…, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2011. Okopień-Sławińska A. Sny i poetyka, „Teksty” 1973, nr 2. ; 34. Owczarski W. Sennik polski. Literatura, wyobraźnia, pamięć, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014. ; 35. Piasecka M. Mistrzowie snu. Mickiewicz – Słowacki – Krasiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992. ; 36. Segal H. Królewska droga, w: Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka, przeł. P. Dybel, Universitas, Kraków 2003. ; 37. Siwiec M. Oniryczne apokalipsy w genewskich fragmentach Krasińskiego, w: Wokół Krasińskiego, red. M. Sokalska, WUJ, Kraków 2012. ; 38. Siwiec M. Sen w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval, Universitas, Kraków 1998. ; 39. Słowacki J. Samuel Zborowski, w: Dzieła Wszystkie, red. J. Kleiner, t. XIII, cz. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963. ; 40. Słowacki J. Sen srebrny Salomei, w: Dzieła Wszystkie, red. J. Kleiner, t. VI, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1955. ; 41. Tomkowski J. Narkotyczna wizja w poemacie „Lambro“ Słowackiego, w: Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje, red. M. Janion, M. Zielińska, PIW, Warszawa 1986. ; 42. Treugutt S. Sny z premedytacją, „Teksty“ 1973, nr 2. ; 43. Walc J. Tadeusza Konwickiego przedstawianie świata, posłowie T. Lubelski, Agora, Warszawa 2010. ; 44. Weintraub W. Dookoła „Legendy” Krasińskiego (Krasiński i Lamennais), w: Od Reja do Boya, PIW, Warszawa 1977. ; 45. Weintraub W. Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, PIW, Warszawa 1982. ; 46. Witkowska A. Onirologia i oniromania, „Teksty“ 1973, nr 2. ; 47. Wróbel Sz. Polska pozycja depresyjna. Od Gombrowicza do Mrożka i z powrotem, Universitas, Kraków 2015. ; 48. Zaleski M. Czy polski dyskurs postzależnościowy może wybić się na niezależność?, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2011. ; 49. Żynis B. Koniec świata raz jeszcze. Katastroficzne wątki w prozie Tadeusza Konwickiego, Wyd. AP, Słupsk 2003, s. 22 i nn.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

97

End page:

121

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62944 ; oai:rcin.org.pl:62944 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2016.5.6

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 13, 2017

Number of object content hits:

1 226

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82818

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information