Object structure

Title:

„Zawsze się trudna wydaje myśl nowa…”

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2016)

Creator:

Osiński, Jakub

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

psychoanalysis ; history of psychoanalysis ; Freud, Sigmund

References:

1. S. Burkot, Od psychoanalizy klinicznej do literackiej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1978 z. 68.
2. G. Bychowski, Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne, wstęp i oprac. D. Danek, TAiWPN Universitas, Kraków 2002.
3. D. Danek, Freud w polskich wersjach edukacyjnych, „Twórczość” 2004 nr 4.
4. D. Danek, Żałoba i melancholia albo poniżej dna, „Twórczość” 1993 nr 3.
5. P. Dybel, Urwane ścieżki, czyli z dziejów psychoanalizy w Polsce zaborów i międzywojnia, „Res Publica Nova” 1997 nr 5.
6. Z. Freud, O psychoanalizie, przeł. L. Jekels, Księg. H. Altenberg, Lwów 1911.
7. Z. Freud, Psychopatologia życia codziennego. O zapominaniu, pomyłkach, zabobonie i błędach, przeł. L. Jekels, H. Ivanka, H. Altenberger, G. Seyfarth, E. Wende i sp., Lwów 1913.
8. E. Fromm, Kryzys psychoanalizy. Szkice o Freudzie, Marksie i psychologii społecznej, przeł. W. Brydak, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.
9. A. Nasiłowska, Persona liryczna, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2000.
10. A. Nasiłowska, Psychoanalityk na bezdrożach, „Teksty Drugie” 1998 nr 1/2.
11. A. Nasiłowska, Tematy modne, w: Tematy modne. Studia interdyscyplinarne, red. Ł. Grajewski, J. Osiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej UMK, Toruń 2015.
12. Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900–1918. Wybór tekstów, red. B. Dobroczyński, P. Dybel, TAiWPN Universitas, Kraków 2016.
13. Z. Pawlak, K. Sokolik, Historia psychoanalizy w Polsce, „Nowiny Psychologiczne” 1992 nr 4.
14. J. Speina, Psychoanaliza w badaniach literackich w Polsce okresu międzywojennego, w: Z dziejów nauki polskiej. Księga pamiątkowa Towarzystwa Naukowego w Toruniu, red. A. Hutnikiewicz, L. Janiszewski, PWN, Warszawa 1975.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

171

End page:

181

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.5.12

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: