Object structure

Title:

„Zawsze się trudna wydaje myśl nowa…”

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2016)

Creator:

Osiński, Jakub

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

psychoanalysis ; history of psychoanalysis ; Freud, Sigmund

References:

1. S. Burkot, Od psychoanalizy klinicznej do literackiej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1978 z. 68. ; 2. G. Bychowski, Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne, wstęp i oprac. D. Danek, TAiWPN Universitas, Kraków 2002. ; 3. D. Danek, Freud w polskich wersjach edukacyjnych, „Twórczość” 2004 nr 4. ; 4. D. Danek, Żałoba i melancholia albo poniżej dna, „Twórczość” 1993 nr 3. ; 5. P. Dybel, Urwane ścieżki, czyli z dziejów psychoanalizy w Polsce zaborów i międzywojnia, „Res Publica Nova” 1997 nr 5. ; 6. Z. Freud, O psychoanalizie, przeł. L. Jekels, Księg. H. Altenberg, Lwów 1911. ; 7. Z. Freud, Psychopatologia życia codziennego. O zapominaniu, pomyłkach, zabobonie i błędach, przeł. L. Jekels, H. Ivanka, H. Altenberger, G. Seyfarth, E. Wende i sp., Lwów 1913. ; 8. E. Fromm, Kryzys psychoanalizy. Szkice o Freudzie, Marksie i psychologii społecznej, przeł. W. Brydak, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012. ; 9. A. Nasiłowska, Persona liryczna, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2000. ; 10. A. Nasiłowska, Psychoanalityk na bezdrożach, „Teksty Drugie” 1998 nr 1/2. ; 11. A. Nasiłowska, Tematy modne, w: Tematy modne. Studia interdyscyplinarne, red. Ł. Grajewski, J. Osiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej UMK, Toruń 2015. ; 12. Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900–1918. Wybór tekstów, red. B. Dobroczyński, P. Dybel, TAiWPN Universitas, Kraków 2016. ; 13. Z. Pawlak, K. Sokolik, Historia psychoanalizy w Polsce, „Nowiny Psychologiczne” 1992 nr 4. ; 14. J. Speina, Psychoanaliza w badaniach literackich w Polsce okresu międzywojennego, w: Z dziejów nauki polskiej. Księga pamiątkowa Towarzystwa Naukowego w Toruniu, red. A. Hutnikiewicz, L. Janiszewski, PWN, Warszawa 1975.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

171

End page:

181

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.5.12

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: