Object structure

Title:

Nekroperformans. O sprawczym oddziaływaniu szczątkóww polskiej pamięci kulturowej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2016)

Creator:

Zajewska, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

body ; archive ; World War I ; Wyspiański, Stanisław

References:

1. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 11, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1978. ; 2. Éric Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, przeł. Paulina Tarasewicz, Wydawnictwo w Podwórku, Gdańsk 2014. ; 3. Konrad Biesalski, Die Fürsorge für unsere heimkehrenden Krieger, insbesondere die Kriegskrüppelfürsorge, Verlag von Leopold Voss, Lepzig, Hamburg 1915. ; 4. Jerzy Got, Zwycięski pochód, w: Wyspiański i teatr 1907–1957, praca zbiorowa, Teatr im. Słowackiego, Kraków 1957. ; 5. Emil Haecker, Z teatru. „Akropolis” Wyspiańskiego w skróceniu, „Naprzód” 1916 nr 334. ; 6. Homer, Odyseja, przeł. Józef Wittlin, Świat Książki, Warszawa 1999. ; 7. Róża Luksemburg, Przedmowa, w: Kwestja polska a ruch socjalistyczny. Zbiór artykułów o kwestji polskiej R. Luksemburg, K. Kautskyʼego, F. Mehringa, Parvusa i innych, z przedmową R. Luksemburg, z uwagami wydawców oraz dodatkiem, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, Kraków 1905. ; 8. Leszek Kolankiewicz, Dziady. Teatr święta zmarłych, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 1999. ; 9. Józef Korpanty, Zapomniany tłumacz „Odysei” Homerowej, „Przekładaniec” 2007 nr 18–19, http://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2007/Numer-18-19/art/3099/, dostęp 12 stycznia 2015. ; 10. Bruno Latour, An Inquiry into Modes of Existence, przeł. Cathy Porter, Harvard University Press, Cambridge 2013. ; 11. José Esetban Muñoz, Ephemera as Evidence: Introductory Notes to Queer Acts, w: „Women and Performance. Journal of Feminist Theory” 1996 nr 8(2). ; 12. Grzegorz Niziołek, Polski teatr Zagłady, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013. ; 13. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, wstęp i objaśnienia Władysław Czapliński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979. ; 14. Peggy Phelan, Unmarked: The Politics of Performance, New York, Routledge 1993. ; 15. Ernst Piper, Nacht über Europa. Kulturgeschichte des Ersten Weltkriegs, Propyläen Verlag, Berlin 2013. ; 16. Diana Poskuta-Włodek, Trzy dekady z dziejów sceny. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1914–1945, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kraków 2001. ; 17. Władysław Prokesch, Powrót Odysa, „Nowa Reforma” nr 546 z 26 listopada 1917, wydanie poranne. ; 18. Dobrochna Ratajczakowa, Obrazy narodowe w dramacie i teatrze, Wydawnictwo Wiedza o kulturze, Wrocław 1994. ; 19. Michael Rothberg, Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji, przeł. Katarzyna Bojarska, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015. ; 20. Rebecca Schneider, Performans pozostaje, przeł. Dorota Sosnowska, w: RE//MIX. Performans i dokumentacja, red. Tomasz Plata, Dorota Sajewska, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Komuna Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014. ; 21. Rebecca Schneider Performing Remains: Art and War in Times of Theatrical Reenactment, Routledge, New York 2011. ; 22. Diana Taylor, The Archive and the Repertoire. Performing Cultural Memory in the Americas, Duke University Press, Durham, London 2003. ; 23. Enzo Traverso, Historia jako pole bitwy. Interpretacja przemocy w XX wieku, przeł. Światosław Florian Nowicki, Książka i Prasa, Warszawa 2014. ; 24. Włodzimierz Wójcik, Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1986. ; 25. Stanisław Wyspiański, Legion, w: tegoż, Lelewel. Legion, Dzieła zebrane, t. 3, red. zespołowa pod kier. Leona Płoszewskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1958. ; 26. Stanisław Wyspiański, Powrót Odysa, w: tegoż, Achilleis, Powrót Odysa, oprac. Jan Nowakowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

387

End page:

405

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.6.23

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: