Object structure

Title:

Wobec ocalałych i ich opowieści. Elementy warsztatu reporterskiego Hanny Krall

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2016)

Creator:

Tatar, Anna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Hanna Krall’s reportage Powieść dla Hollywoodu (A Tale for Hollywood) ; Shoah ; programmatic manifesto ; writer’s autoreflection

References:

1. K. Bielas, Dramaturgia uczuć. Rozmowa z H. Krall. „Magazyn” nr 24. Dodatek do „Gazety Wyborczej” 1997, nr 136, z 13 VI, s. 22-26.
2. E. Boniecka, Ciągnie mnie picu. Rozmowa z H. Krall. „Sukces” 1993, nr 8.
3. K. Chmielewska, Literackość jako przeszkoda, literackość jako możliwość wypowiedzenia. W zb.: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie? Red. M. Głowiński [i in.]. Kraków 2005, s. 21-32.
4. M. Cichy, Baśnie dokumentalne Hanny Krall. „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 19, z 23 I, s. 16-17.
5. M. Cieślik, Grecka tragedia i różowe pióra Hanny Krall. „Newsweek” 2009, nr 20, s. 84-87.
6. P. Czapliński, Hanna Krall o miłości ocalonej z Zagłady. „Kultura”. Dodatek do: „Dziennik. Polska–Europa–Świat” 2006, nr z 16 VI.
7. P. Czapliński, Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze. „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 9-22.
8. M. Dąbrowski, Grynberg i Krall: dwie strategie pisarstwa poholokaustowego. W: Dwa wątki. Warszawa 2015, s. 245-259.
9. A. Dobiegała, Pamięć traumy i trauma pamięci. Zapis doświadczenia Holokaustu w twórczości Hanny Krall. Gdańsk 2012.
10. M. Głowiński, Wielkie zderzenie. „Teksty Drugie” 2002, nr 3, s. 199-211.
11. J. Grodziński, Rzeczy najważniejsze. Rozmowa z H. Krall. „Warmia i Mazury” 1978, nr 3, s. 5-6.
12. E. Grygiel, Z. Skrok, Opisuję świat, jaki był i jaki jest, i nie zadaję pytań – dlaczego. Rozmowa z H. Krall. „Nowe Książki” 1993, nr 7, s. s. 1-2.
13. K. Janowska, W. Bereś, Hanny Krall dowiadywanie się świata. „Kontrapunkt” 1996, nr 3. (Dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 1996, nr 17), s. 1-3.
14. K. Janowska, P. Mucharski, O nienormalności świata. Wywiad z H. Krall. „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 13, s. 10-11.
15. K. Jaspers, Sytuacje graniczne. Przeł. A. Staniewska, M. Skwieciński. W: R. Rudziński, Jaspers. Warszawa 1978, s. 186-242.
16. J. Jedlicki, Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone. W zb.: Dzieło literackie jako źródło historyczne. Materiały konferencji naukowej. Warszawa, 14–16 grudnia 1976 r. Red. Z. Stefanowska, J. Sławiński. Warszawa 1978, s. 344-371.
17. M. Jentys, Pierwszym obowiązkiem jest wiedzieć. Rozmowa z H. Krall. „Sycyna” 1997, nr 3, s. 1; 3-4.
18. J. Jeziorska-Haładyj, Zawartość zmyślonej, żółtej walizki. O prozie Hanny Krall. „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 4, s. 35-60.
19. R. Kapuściński, Przeciw rozpaczy. „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 66, z 19 III.
20. K. Kąkolewski, Reportaż. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992, s. 930-935.
21. K. Kąkolewski, Reportaż. W zb.: Reportaż. Wybór tekstów z teorii gatunku. Wybór, oprac. K. Wolny. Rzeszów 1992, s. 64-75.
22. K. Kąkolewski, Wokół estetyki faktu. W zb.: Reportaż. Wybór tekstów z teorii gatunku. Wybór, oprac. K. Wolny. Rzeszów 1992, s. 89-96.
23. B. Kęczkowska, Ta książka nie jest dla pani, droga Izoldo. Rozmowa z H. Krall. „Gazeta Wyborcza” (dod. Gazeta Stołeczna) 2006, nr 113, z 16 V, s. 9.
24. M. Kisiel, Los jako pamięć. „Wiadomości Kulturalne” 1994, nr 20, z 9 X, s. 13.
25. K. Konecka, Porażona szarością. „Kontrasty” 1981, nr 2, s. 33-36.
26. G. Korzeniowska, Reportażu wyuczam. Rozmowa z H. Krall. „Przemiany” 1989, nr 11, s. 10.
27. H. Krall, Fantom bólu. W: Taniec na cudzym weselu. Kraków 2002.
28. H. Krall, Hipnoza. Warszawa 1989.
29. H. Krall, Król kier znów na wylocie. Warszawa 2006.
30. H. Krall, Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall. Wybór, kompozycja, uzupełnienia, dokumentacja J. Antczak. Warszawa 2007.
31. H. Krall, To ty jesteś Daniel. Kraków 2001.
32. H. Krall, Żal. W: Dowody na istnienie. Poznań 1996, s. 22-34.
33. D. Krawczyńska, O nagim królu i dwakroć zdradzonej królowej. „Res Publica Nowa” 2006, nr 4, s. 129-130.
34. K. Krzemińska, Kicz w kinie holokaustowym. „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2010, nr 6, s. 55-73.
35. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady. (O relacjach z getta warszawskiego). Wrocław 1997.
36. J. Leociak, Wyjście z grobu. „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 48-63.
37. J. Lovell, Notatki o reportażu. W zb.: Reportaż. Wybór tekstów z teorii gatunku. Wybór, oprac. K. Wolny. Rzeszów 1992, s. 22-29.
38. B. Marzec, Bóg ma słabość do walczących. Rozmowa z H. Krall. „Rzeczpospolita” 2006, nr 105, z 6–7 V, s. A22.
39. K. Mąka-Malatyńska, Krall i filmowcy. Poznań 2006.
40. K. Meloch, Cytaty. „Kontrasty” 1981, nr 2, s. 36-39.
41. M. Miller, Reporterów sposób na życie. Warszawa 1983.
42. M. Nalewski, „Książki to trudni znajomi”. Hanna Krall dla „Newsweeka”. „Newsweek” 2011, nr 51/52, s. 140-143.
43. A. Niziołek, Niech pan kocha moich bohaterów. Rozmowa z H. Krall. „Gazeta Wyborcza. Poznań” 1996, nr 267, z 16 XI.
44. K. Ogiolda, Mózg to jest przereklamowany organ. Rozmowa z H. Krall. „Nowa Trybuna Opolska” 2001, nr z 2 XI. Na stronie: www.nto.pl/artykuly-archiwalne/art/3948257,mozg-to-jest-przereklamowany-organ,id,t.html (data dostępu: 25 VII 2016).
45. J. Ortega y Gasset, O dehumanizacji sztuki. Przeł. H. Zaworska. „Twórczość” 1957, nr 12, s. 93-119.
46. Powieść dla Hollywood. „Gazeta Wrocławska” 2007, nr z 30 XI. Na stronie: http://wroclaw.naszemiasto.pl/ archiwum/1574094,powiesc-dla-hollywood,id,t.html (data dostępu: 25 VI 2016).
47. A. H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu. Przeł. B. Krawcowicz. Warszawa 2003.
48. J. Sobolewska, Moi bohaterowie są prawdziwi. „Dziennik. Polska–Europa–Świat” 2007, nr z 12 XI.
49. T. Sobolewski, Scalanie świata. Rozmowa z H. Krall. „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 268, z 17 XI, s. 14.
50. W. Tochman, Droga do białych miejsc. Rozmowa z H. Krall. Na stronie: http://www.tochman.eu/reporter.php?w_id=1 (data dostępu: 25 VI 2013).
51. W. Tochman, Nieopłakanie. Rozmowa z H. Krall. "Gazeta Wyborcza" 2011, nr 100, (dod. Gazeta na Święta), s. 16-17.
52. A. Tuszyńska, Żeby zapisywać. Spotkanie z Hanną Krall. „Więź” 1988, nr 3, s. 53-58.
53. M. Wańkowicz, O poszerzenie konwencji reportażu. W zb.: Reportaż. Wybór tekstów z teorii gatunku. Wybór, oprac. K. Wolny. Rzeszów 1992, s. 41-63.
54. M. Wańkowicz, Od Stołpców po Kair. Wyd. 3. Kraków 1977.
55. K. Wolny, O poetyce współczesnego reportażu polskiego 1945–1985. Rzeszów 1991.

Issue:

3

Start page:

93

End page:

117

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)