Object

Title: Powroty do Soplicowa. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w najnowszej poezji polskiej

Creator:

Maryjka, Wojciech

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Barańczak, Kontrapunkt. W: Wiersze zebrane. Kraków 2006, s. 375.
2. J. Błoński, Polski raj. „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 51/52, s. 3. Na stronie: http://www.tygodnik.com.pl/numer/278951-52/blonski-felieton.html (data dostępu: 7 X 2016).
3. S. Bortnowski, Arcydzieła Mickiewicza – kontekst szkolny. W zb.: Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Recepcja. Red. B. Dopart. Kraków 2006.
4. T. Cieślak, Inspiracje romantyczne w poezji polskiej roczników 60. i 70. (na wybranych przykładach). W zb.: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu. Red. M. Łukaszuk, D. Seweryn. Lublin 2007, s. 177-202.
5. P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji. Kraków 1999.
6. K. Ćwiklak, Hanys i Chadziaj w jednym stali domu. „Polonistyka” 2006, nr 3, s. 60-62.
7. J. Fisiak, A. Adamska-Sałaciak, M. Idzikowski, M. Jankowski, Podręczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Essex 1999.
8. A. Gadowski, Inwokacja. Na stronie: https://www.youtube. com/watch? v=VSROv6iugU (data dostępu: 7 X 2016).
9. P. Kępiński, „Ma w sobie przeszkodę”. „Czas Kultury” 1997, nr 4, s. 75-77.
10. J. Kleiner, O „Panu Tadeuszu” – książce budującej. W: W kręgu historii i teorii literatury. Wybór, oprac. A. Hutnikiewicz. Warszawa 1981, s. 286-300.
11. J. Klejnocki, J. Sosnowski, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „bruLionu” (1986–1996). Warszawa 1996.
12. R. Kobierski, Światło, nic ponadto. Na stronie: http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=260&co=txt_0405 (data dostępu: 7 IX 2013).
13. D. Korwin-Piotrowska, W poetyckim supermarkecie. „Znak” 1998, nr 6, s. 182-183.
14. J. Kowalikowa, „Pan Tadeusz” w szkole dzisiaj. W zb.: Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Recepcja. Red. B. Dopart. Kraków 2006, s. 445-456.
15. B. Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Faleński, Asnyk, Konopnicka. Warszawa 2002.
16. Z. Machej, Mickiewicz, Słowacki i my. Wyniki ankiety wśród młodych polskich poetów (wypowiedź M. Hamkały). Na stronie: http://pogranicze.sejny.pl/krasnogruda_nr_11_zbigniew_ machej_mickiewicz_slowacki_i_my_wyniki_ankiety_wsrod_mlodych_polskich_poetow,1311-1,12369.html (data dostępu: 2 V 2013).
17. K. Maliszewski, Rozproszone głosy. Notatki krytyka. Warszawa 2006.
18. P. Marcinkiewicz, Diarhoea. W: Świat dla opornych. Kraków 1997.
19. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 4: Pan Tadeusz. Oprac. Z. J. Nowak. Warszawa 1995.
20. H. Miller, Książki mojego życia. Przeł. M. Fedyszak. Warszawa 2002.
21. I. Opacki, „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995.
22. S. Pigoń, Wstęp. W: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historja szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem . BN I 83. Oprac. S. Pigoń. Kraków 1925, s. III-CXLVIII.
23. T. Pindel, Literatura klozetowa. „Bluszcz” 2012, nr 5.
24. T. Różycki, Dwanaście stacji. Kraków 2009.
25. T. Różycki, Mejle z cieniami. Rozm.przepr. J. Kowalska. Na stronie: http://www.teatr-pismo.pl/ludzie/288/mejle_z_cieniami/ (data dostępu: 1 V 2013).
26. T. Różycki, Nie można mnie czytać "przez coś". Rozm. przepr. P. Witkowski. „Odra” 2009, nr 2, s. 67-71.
27. J. M. Rymkiewicz, Mickiewicz, ale z kolczykiem w lewym uchu. W: Głowa owinięta koszulą. Warszawa 2012, s. 123–152.
28. S. Sadowski, Pojawił się Macinkiewic [!]. „Życie” 1997, nr 126, s. 9.
29. A. Skrendo, Ów Różycki. „Odra” 2004, nr 12, s. 73-74.
30. J. Sobolewska, A Ty co czytasz w toalecie? Na stronie: http://wiadomosci.dziennik.pl/ opinie/ artykuly/66341,sobolewska-a-ty-co-czytasz-w-toalecie.html (data dostępu: 16 X 2016).
31. G. Sowula, Pan Tomasz, czyli zajazd na Ukrainę. „Rzeczpospolita” 2004, nr 71.
32. S. Soyka, G. Turnau, Soplicowo. Na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=EJwqYy 98pGA (data dostępu: 7 X 2016).
33. M. Stala, P. Próchniak, O poezji pokolenia przełomu. Rozmowa. „Polonistyka” 2010, nr 3, s. 6-17.
34. D. Suska, Czysta ziemia (1998–2008). Wrocław 2008.
35. D. Suska, DB 6160221. „Fronda” 1998, nr 7, s. 45-47.
36. K. Szczuka, Czar, co łby podchmiela. Na stronie: http://www.filmweb.pl/reviews/ Czar%2C+co+%C5%82by+podchmiela-82 (data dostępu: 1 III 2013).
37. A. Szymańska, Odnaleziona zasada świata. „Nowe Książki” 2004, nr 8, s. 38-39.
38. W. Szymborska, Elegia podróżna. W: Wiersze wybrane. Wybór, układ W. Szymborska. Wyd. nowe, uzup. Kraków 2010, s. 74-75.
39. P. Śliwiński, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej. Kraków 2002.
40. A. Świeściak, Ironiczna nostalgia. „Dekada Literacka” 2004, nr 5/6, s. 62-67.
41. A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn. Wyd. 2, zmien. Warszawa 1983.
42. P. Wolski, Dochodzenie do stacji. „Pogranicza” 2004, nr 6, s. 99-101.

Issue:

4

Start page:

41

End page:

62

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64631 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 22, 2018

Number of object content hits:

1 405

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/83156

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information