Object

Title: Topografia pamięci w „Tajemnicy lorda Singelworth” Norwida

Creator:

Grabowski, Mateusz

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Adamiec, Tajemnica lorda Singelworth, albo metafizyka balonu. „Studia Norwidiana” 1985/1986, nr 3/4, s. 201-215. ; 2. J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Przeł. A. Kryczyńska-Pham. Wstęp, red. nauk. R. Traba. Wyd. 2. Warszawa 2015. ; 3. W. Benjamin, Franz Kafka. Z okazji dziesiątej rocznicy jego śmierci. Przeł. A. Lipszyc.W zb.: Nienasycenie. Filozofowie o Kafce. Red. Ł. Musiał, A. Żychliński. Kraków 2011. ; 4. W. Benjamin, O kilku motywach u Baudelaire’a. Przeł. A. Lipszyc.W: Konstelacje. Wybór tekstów. Przeł. A. Lipszyc, A. Wołkowicz. Wstęp A. Lipszyc. Kraków 2012, s. 263-310. ; 5. W. Benjamin, Pasaże. Red. R. Tiedemann. Przeł. I. Kania. Posł. Z. Bauman. Kraków 2005. ; 6. E. Bieńkowska, Dwie twarze losu. Nietzsche – Norwid. Warszawa 1975. ; 7. A. Camus, Mit Syzyfa. W: Eseje. Wstęp J. Kossak. Wybór, przekł., przypisy J. Guze. Wyd. 2. Warszawa 1974, s. 89-209. ; 8. E. Dąbrowicz, „Tajemnica lorda Singelworth” Cypriana Norwida – strategia publicznego mówienia. „Studia Norwidiana” 1985/1986, nr 3/4, s. 217-229. ; 9. W. Dudzik, Karnawały w kulturze. Warszawa 2005. ; 10. A. Dunajski, Teologiczne implikacje historyzmu Norwida. W zb.: Norwid wobec historii. Red. E. Chlebowska, Ł. Niewczas. Lublin 2014, s. 127-140. ; 11. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Przeł. A. Szulżycka. Wyd. 2. Warszawa 2010. ; 12. R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Przeł. K. Kot. Warszawa 2002. ; 13. M. Grabowski, Norwid nieznany. Śmierć Boga w „Pierścieniu Wielkiej-Damy” Norwida. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 4, s. 61-72. ; 14. M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci. Przekł., wstęp M. Król. Warszawa 1969. ; 15. M. Halbwachs, La Topographie légendaire des Évangiles en Terre Sainte. Étude de mémoire collective. Éd. preparée par M. Jaisson, avec les contributions de D. Hervieu-Léger, J.-P. Cléro, S. Gensburger, É. Brian. Paris 2008. ; 16. G. Halkiewicz-Sojak, Historiozof, historiograf czy miłośnik archeologii? – Norwidowski podmiot wobec tajemnicy dziejów. W zb.: Norwid wobec historii. Red. E. Chlebowska, Ł. Niewczas. Lublin 2014, s. 29-45. ; 17. W. Hass, Gestalten der Zeit. Berlin 1930. ; 18. M. Horkheimer, Th. W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Przeł. M. Łukasiewicz. Przekł. przejrzał i posł. opatrzył M. J. Siemek. Warszawa 1994. ; 19. M. Inglot, Koncepcja procesu historycznego w listach Cypriana Norwida. W zb.: Norwid wobec historii. Red. E. Chlebowska, Ł. Niewczas. Lublin 2014, s. 47-65. ; 20. M. Inglot, Norwidowska Europa. W zb.: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich. Red. T. Dąbek-Wirgowa, A. Z. Makowiecki. Warszawa 1992. ; 21. E. Kasperski, Świat wartości Norwida. Warszawa 1981. ; 22. A. Kłocińska, Karnawał wobec sacrum. O ludyczności kultury współczesnej. „Kultura i Wartości” 2012, nr 3, s. 117–134. ; 23. A. Lisiecka, Norwid. Poeta historii. London 1973. ; 24. R. Michalski, W poszukiwaniu „rajskich imion” – antropologia filozoficzna wobec problemu genezy języka. „Filo-Sofija” 2006, nr 1, s. 101-117. ; 25. A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu. Kraków 1998. ; 26. C. Norwid, Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. T. 1–11. Warszawa 1971–1976. ; 27. S. Rzepczyński, Norwid a nowoczesność. W zb.: Romantyzm i nowoczesność. Red. M. Kuziak. Kraków 2009, s. 185-215. ; 28. W. Rzońca, Norwid a romantyzm polski. Warszawa 2005. ; 29. Z. Stefanowska, Pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego. W zb.: Literatura, komparatystyka, folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Red. M. Bokszczanin, S. Frybes, E. Jankowski. Warszawa 1968, 423-460. ; 30. Z. Stefanowska, Strona romantyków. Studia o Norwidzie. Lublin 1993. ; 31. S. Świontek, Norwidowski teatr świata. Łódź 1983. ; 32. Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, J. Czarnomorska [współudz], Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1: 1821–1860. Poznań 2007. ; 33. K. Trybuś, Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości. Poznań 2011. ; 34. K. Trybuś, Stary poeta. Studia o Norwidzie. Poznań 2000.

Issue:

4

Start page:

79

End page:

94

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64642 ; oai:rcin.org.pl:64642 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 22, 2018

Number of object content hits:

166

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/83158

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information