Object structure

Title:

Mickiewicz i Lelewel – nowe spojrzenie, czyli o próbie zbliżenia literatury i historiografii. Rec.: Danuta Zawadzka, Lelewel i Mickiewicz. Paralela. Białystok 2013

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Creator:

Fiećko, Jerzy

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Danuta Zawadzka’s book ; Joachim Lelewel’s and Adam Mickiewicz’s creativity ; historiography ; history of literature ; narrativism ; history of ideas ; postcolonial studies ; memory studies

References:

1. J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Przeł. A. Kryczyńska-Pham. Wstęp, red. nauk. R. Traba. Warszawa 2008.
2. J. Bardach, Wieloszczeblowa świadomość narodowa. W zb.: Krajowość – tradycje zgody narodów w dobie nacjonalizmu. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Instytucie Historii UAM w Poznaniu (11–12 maja 1998). Red., wstęp J. Jurkiewicz. Poznań 1999, s. 11-34.
3. S. Chwin, Wstęp. W: A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Oprac. S. Chwin. Wyd. 3, zmien. BN I 72. Wrocław 1991, s. III-CLVII.
4. K. Górski, Mickiewicz – Lelewel. Toruń 1986.
5. M. Janion, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa 1990.
6. R. Kosellecka, Semantyka historyczna. Wyb., oprac. H. Orłowski. Przeł. W. Kunicki. Poznań 2001.
7. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 10: Literatura słowiańska. Przeł. L. Płoszewski. Warszawa 1998.
8. S. Pigoń, Historiozofia młodego Mickiewicza na tle literatury wieku oświecenia. W: Z epoki Mickiewicza. Studia i szkice. Lwów 1922, s. 65-94.
9. R. Pilat, Wiersz A. Mickiewicza do J. Lelewela. „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1887, s. 79-94.
10. R. Przybylski, Wstęp. W: A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska. Oprac. R. Przybylski. Wyd. 5. Warszawa 1976.
11. A. Witkowska, Historiozoficzna lekcja romantyka. O wierszu „Do Joachima Lelewela”. „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 3, s. 23-49.
12. K. Wyka, Pokolenia literackie. Przedm. H. Markiewicz. Kraków 1977.
13. D. Zawadzka, Pokolenie klęski 1812 roku. O Antonim Malczewskim i odludkach. Warszawa 2000.

Issue:

4

Start page:

217

End page:

223

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)