Object structure

Title:

To nie jest kraj dla ludzi myślących inaczej. O problemie konsolidacji wspólnoty narodowej na przykładzie „Omyłki” Bolesława Prusa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2017)

Creator:

Grodzki, Bogusław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Bolesław Prus’ Omyłka (The Mistake) ; the appropriation of the rules of political discourse by national community in the situation of threat ; consolidation of local community

References:

1. J. Bachórz, Pan Łęcki czyta Supińskiego. W: Spotkania z „Lalką”. Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa. Gdańsk 2010.
2. G. Borkowska, Józef Supiński: ekonomia polityczna i estetyka wzniosłości. W zb.: Pieniądz w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum „Temat pieniądza w literaturze i teatrze”, Uniwersytet Gdański, 17–18 stycznia 2000. Red. J. Bachórz. Sopot 2000.
3. G. Borkowska, Pozytywiści i inni. Warszawa 1996.
4. M. Bruchnalska, Ciche bohaterki. Udział kobiet w powstaniu styczniowym. (Materiały). Miejsce Piastowe 1933.
5. T. Bujnicki, Bolesław Prus „Omyłka” (poetyka i konteksty). W zb.: Małe formy narracyjne. Red. E. Łoch. Lublin b.r.
6. E. Flis-Czerniak, Błędni rycerze i nauczyciele rozumności. Dialogi z romantyzmem w literaturze polskiej lat 1864–1918. Lublin 2015.
7. E. Flis-Czerniak, Odczynianie uroków, czyli Supiński kontra Mickiewicz. Rzecz o „Omyłce” Bolesława Prusa. W zb.: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa. Red. nauk. E. Paczoska, B. Szleszyński, D. M. Osiński. Warszawa 2013.
8. R. Girard, Kozioł ofiarny. Przeł. M. Goszczyńska. Łódź 1987.
9. A. Głowacki [B. Prus], Listy. Oprac., komentarz, posł. K. Tokarzówna. Red. nauk. Z. Szweykowski. Warszawa 1959.
10. M. Głowiński, "Cham”, czyli pani Bovary nad brzegami Niemna. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Kraków 2000.
11. M. Konopnicka, „Omyłka”. Opowiadanie Bolesława Prusa. W: Publicystyka literacka i społeczna. Wybór, oprac. J. Baculewski. Warszawa 1968, s. 205–207.
12. J. R. Krzyżanowski, Bolesław Prus, „A Mistake”. „Polish Review” 1983, nr 2, s. 38.
13. J. Kulczycka-Saloni, wstęp w: B. Prus, Omyłka. Komentarze J. Kulczycka-Saloni. Warszawa 1987.
14. A. Martuszewska, Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii milczenia i przemilczenia. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 5-26.
15. A. Mazanowski, Prus Bolesław, „Omyłka”. Opowiadanie. Nakład „Kraju”, Petersburg 1888. „Przegląd Tygodniowy” 1888, nr 8, s. 119.
16. M. Micińska, Zdrada, córka Nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861–1914. Warszawa 1998.
17. M. J. Olszewska, „Omyłka”, czyli rozrachunki Bolesława Prusa z rokiem 1863. „Niepodległość i Pamięć” 2014, nr 1/2.
18. E. Pieścikowski, Geneza „Omyłki”. W: Nad twórczością Bolesława Prusa. Poznań 1989.
19. B. Prus, Omyłka. W: Nowele. Opowiadania. Fragmenty. T. 3. Warszawa 1949. Pisma. Red. Z. Szweykowski. T. 24.
20. J. Supiński, Pisma. T. 5. Warszawa 1883.
21. K. Tokarzówna, Autobiograficzne tło i realia „Omyłki” Bolesława Prusa. W zb.: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

26

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)