Object structure

Title:

O „Faraonie” Bolesława Prusa – starożytny Egipt i kontekst polski

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2017)

Creator:

Łukaszewicz, Adam

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Bolesław Prus’ Faraon (Pharaoh) ; ancient Egypt in the 11th century BC ; at the end of the Twentieth Dynasty edition of Pharaoh with a commentary by Andrzej Niwiński

References:

1. T. Andrzejewski, Objaśnienia historyczne. W: B. Prus, Faraon. Przedm. J. Kulczycka-Saloni. Warszawa 1952.
2. A. Ćwiek, Hieroglify egipskie. Mowa bogów. Poznań 2016.
3. J. Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus. W zb.: Literatura polska okresu realizmu i naturalizmu. T. 2. Red. J. Kulczycka-Saloni [i in.]. Warszawa 1966.
4. J. Kulczycka-Saloni, Przedmowa. W: B. Prus, Faraon. Warszawa 1952.
5. A. Łukaszewicz, Aegyptiaca Antoniniana. Działalność Karakalli w Egipcie (215–216). Warszawa 1993.
6. A. Łukaszewicz, Aegyptiacae quaestiones tres. Warszawa 1995.
7. A. Łukaszewicz, Opowieści spod piramid. Warszawa 2015.
8. A. Łukaszewicz, Spojrzenie na starożytny Egipt z XIX-wiecznej Warszawy. Na marginesie nowego wydania „Faraona” Bolesława Prusa. „Meander” (w druku).
9. A. Niwiński, Bürgerkrieg, militärischer Staatsstreich und Ausnahmezustand in Ägypten unter Ramses XI. Ein Versuch neuer Interpretation der alten Quellen. W zb.: Gegengabe, Festschrift für Emma Brunner-Traut. Hrsg. I. Gamer-Wallert, W. Helck. Tübingen 1992.
10. A. Graf Prokesch-Osten, Sohn, Nilfahrt bis zu den zweiten Katarakten. Ein Führer durch Aegypten und Nubien. Leipzig 1874.
11. B. Prus (A. Głowacki), Faraon. Wydanie analityczno-krytyczne z ilustracjami E. Okunia. Warszawa 2014.
12. B. Prus, „Ogniem i mieczem”. Powieść z lat dawnych Henryka Sienkiewicza. W: Pisma. T. 29: Studia literackie, artystyczne i polemiki. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1950.
13. M. Rolf, Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie (1864–1915). Przeł. W. Włoskowicz. Warszawa 2016.
14. R. Solé, L’Égypte, passion française. Paris 1999.
15. Trzej satyrycy rzymscy. Horacy – Persjusz – Juwenalis. Wstęp i komentarz w oprac. L. Winniczuk. Warszawa 1958.
16. E. Warzenica-Zalewska, Dwa zakończenia „Faraona” a sens ideowy powieści. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 2, s. 21-34.
17. Wokół „Faraona”. Eseje uzupełniające W: B. Prus (A. Głowacki), Faraon. Wydanie analityczno-krytyczne z ilustracjami E. Okunia. Warszawa 2014.
18. L. Zinkow, Pharaonic Disguise. Egyptianizing Staffage of Modern Politics. „Studies in Ancient Art and Civilization” 16, 2012, s. 269–276.

Issue:

2

Start page:

27

End page:

53

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)