Object structure

Title:

Od szkicu do obrazu i z powrotem. „Pod szychtami” Bolesława Prusa

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Creator:

Paczoska, Ewa

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Bolesław Prus ; Under a Heap of Timber Beams (Pod szychtami) ; realism ; representation ; experience ; sketch ; image

References:

1. J. Bachórz, Poszukiwanie realizmu. Studium o polskich obrazkach prozą w okresie międzypowstaniowym 1831–1863, Gdańsk 1972. ; 2. B. Bobrowska, Małe narracje Prusa, Gdańsk 2004, s. 126. ; 3. [J. Brach-Czaina], Błony umysłu, Warszawa 2003, s. 17. ; 4. T. Carlyle, Sartor Resartus, przeł. L. Buczkowski i Z. Trziszka, w: L. Buczkowski, Wszystko jest dialogiem, Warszawa 1984, s. 192. ; 5. M. Gloger, Idealizm w „Lalce” czyli Prus i Carlyle, w: Świat „Lalki”. 15 studiów, red. J.A. Malik, Lublin 2005, s. 49. ; 6. M. Komza, Żywe obrazy. Między sceną, obrazem i książką, Wrocław 1995, s. 326. ; 7. R. Koziołek, Co gra „Katarynka” Prusa?, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 1. ; 8. R. Lehan, The City In Literature. An Intellectual and Cultural History, Berkeley 1998 (rozdz. 1: Reading the City/Reading the Text). ; 9. R. McLiam Wilson, Ulica marzycieli, przeł. M. Grabska-Ryńska, Katowice 2000, s. 241. ; 10. B. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1956, t. 1, cz. 1, s. 43. ; 11. B. Prus, Na czasie, „Kolce” 1874, nr 12. ; 12. B. Prus, Na Saskiej Kępie, w: tegoż, Drobiazgi, Warszawa 1892, s. 74. ; 13. B. Prus, Pod szychtami, w: tegoż, Drobiazgi, Warszawa 1892, s. 4. ; 14. Słownik języka polskiego, pod red. A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego, Warszawa 1909, t. 6, s. 697. ; 15. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972, s. 109–113. ; 16. H. Taine, Filozofia sztuki, przeł. A. Sygietyński, Lwów 1911, t. 1, s. 19. ; 17. H. Taine, L’idéalisme anglais: étude sur Carlyle, Paryż 1864. ; 18. J. Wolfreys, Writing London. The Trace of the Urban Text from Blake to Dickens, London 1998.

Issue:

7

Start page:

85

End page:

100

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: