Object structure

Title:

Proces. O sądzeniu w nowelach Bolesława Prusa

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Creator:

Ratajczak, Wiesław

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Bolesław Prus ; short stories ; justice ; public opinion ; realism

References:

1. J. Bachórz, Wstęp, Lalka, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1998, t. 1.
2. B. Bobrowska, Małe narracje Prusa, Gdańsk 2004, s. 201.
3. S. Fita, Bolesław Prus wśród ludzi i tajemnic Kazimierza, w: Na pozytywistycznej niwie. Profesorowi Edwardowi Pieścikowskiemu przyjaciele, koledzy, uczniowie, pod red. T. Lewandowskiego i T. Sobieraja, Poznań 2002, s. 161.
4. S. Fita, Plotka w twórczości Bolesława Prusa, w: tegoż, „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Prusie, Lublin 2008.
5. S. Fita, „Pozytywista ewangeliczny”. Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa, w: tegoż, „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Prusie, Lublin 2008,s. 54.
6. L.B. Grzeniewski, Warszawa w „Lalce” Prusa, Warszawa 1965, s. 163.
7. J. Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa 2000, s. 250.
8. Z. Najder, Conrad i tradycyjne pojęcie honoru, w: tegoż, Sztuka i wierność. Szkice o twórczości Josepha Conrada, przeł. H. Najder, Opole 2000, s. 164.
9. B.K. Obsulewicz-Niewińska, „Nieobałamucona wrażliwość”. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu, Lublin 2008 (zwłaszcza rozdział Rozerwać kajdany zła. Pozytywiści o prawołomności i karaniu, s. 163–256).
10. R. Okulicz-Kozaryn, Zawieszenie broni między postępem a tradycją. Wstęp do opowiadań świątecznych Bolesława Prusa, w: Na pozytywistycznej niwie. Profesorowi Edwardowi Pieścikowskiemu przyjaciele, koledzy, uczniowie, pod red. T. Lewandowskiego i T. Sobieraja, Poznań 2002, s. 230.
11. E. Pieścikowski, Geneza „Omyłki”, w: tegoż, Nad twórczością Bolesława Prusa, Poznań 1989, s. 62.
12. E. Pieścikowski, Posłowie, w: Arcydzieła nowelistyki pozytywizmu, wyb. i posł. E. Pieścikowski, Szczecin 1989, s. 485.
13. B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1998, t. 1, s. 436.
14. B. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1959–1970, t. 19, s. 340–342.
15. B. Prus, Najogólniejsze ideały życiowe, Warszawa 1905, s. 170.
16. B. Prus, Pisma, pod redakcją Z. Szweykowskiego, Warszawa 1949–1950.
17. A.B. Sroka, Sanktuarium Maryjne Franciszkanów Reformatów w Kazimierzu nad Wisłą, Kraków 1984.
18. Z. Stefanowska, O „Romantyczności”, w: tejże, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu, Warszawa 2001, s. 7–21 .
19. Wyznanie i przebaczenie. Historia spowiedzi, przeł. M. Ochab, Gdańsk 1997, s. 112.

Issue:

7

Start page:

113

End page:

127

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.7

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)