Object

Title: Prusowski tryptyk ontologiczny („Cienie” – „Sen” – „Nic nie ginie!”)

Creator:

Legutko, Grażyna

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. B. Bobrowska, Mława i Werki, czyli o „reporteryi transcendentalnej” [Dwa felietony Prusa i Konopnickiej]; Latarnicy Wóycickiego i Prusa, czyli o „fizjologii parabolicznej”; „Sen” – „o okropnym głosie wołającym”, w: tejże, Małe narracje Prusa, Warszawa 2003, s. 153–174, s. 127–151, s. 291–331. ; 2. Bolesław Prus. 1847–1912. Kalendarz życia i twórczości, oprac. K. Tokarzówna i S. Fita, pod red. Z. Szweykowskiego, Warszawa 1969, s. 530, 533, 549. ; 3. G. Borkowska, Prusa filozofia życia, w: Jubileuszowe „żniwo u Prusa”. Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r., pod red. Z. Przybyły, Częstochowa 1998, s. 69. ; 4. D. Danek, Sen (marzenie senne), w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1993, s. 869–876. ; 5. S. Fita, „Pozytywista ewangeliczny”. Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa, „Roczniki Humanistyczne” 1987, t. 35, z. 1. ; 6. K. Gajda, „Cienie” w świetle paraboli, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1992/1993, t. 29–30, s. 55–64. ; 7. A. Głowacki [B. Prus], Listy, oprac., kom. i posł. K. Tokarzówna, Warszawa 1959, s. 162–163. ; 8. Hermes Trismegistos, Tablica Szmaragdowa, tłum. Fulcanelli i I. Newton [online], Gildia.pl, [dostęp: 2014-12-12] https://www.magia.gildia.pl/artykuly/ ; 9. E. Ihnatowicz, Gomulicki, Prus i latarnie uliczne, w: Wiktor Gomulicki. Problemy twórczości i recepcji [w 150. rocznicę urodzin], pod red. J. Rohozińskiego, Pułtusk 1999, s. 115–126. ; 10. A. Martuszewska, Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997, s. 96–97, 105, 164. ; 11. A. Mazur, Obraz kosmosu w utworach Bolesława Prusa, w: Bolesław Prus. Pisarz – Publicysta – Myśliciel, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz i S. Fity, Lublin 2003, s. 75. ; 12. A. Mazur, Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II połowy XIX wieku, Opole 2001. ; 13. E. Paczoska, „Lalka”, czyli rozpad świata, Białystok 1995, s. 172. ; 14. E. Pieścikowski, Bolesława Prusa powieść „Tam!…” [„Z pamiętników niedołęgi”– „Zmarnowani” – „Nic nie ginie!”], „Archiwum Literackie”, t. 19: Bolesław Prus. Materiały, red. E. Pieścikowski, Wrocław 1974, s. 8–30. ; 15. E. Pieścikowski, Nad twórczością Bolesława Prusa, Poznań 1989, s. 116, 214, 122, 213. ; 16. B. Prus, Cienie, w: tegoż, Opowiadania i nowele. Wybór, oprac. i wstęp T. Żabski, Wrocław 1996, s. 387. ; 17. B. Prus, Emancypantki, Warszawa 1986, t. 2, s. 89. ; 18. B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Codzienny” 1887, nr 230; cyt. za: tegoż, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. 10, Warszawa 1960, s. 200. ; 19. B. Prus, Najogólniejsze ideały życiowe, Warszawa 1901, s. 141, 237. ; 20. B. Prus, Nic nie ginie!, w: tegoż, Pisma, t. 25: Nowele, opowiadania, fragmenty, Warszawa 1936, s. 141. ; 21. B. Prus, [Notatki do niedokończonej powieści „Przemiany”], w: „Archiwum Literackie”, t. 19, s. 146. ; 22. B. Prus, Słówko o krytyce pozytywnej (Poemat realistyczny w 6 pieśniach), „Kurier Codzienny” 1890, nr 309, w: tegoż, Pisma, t. 29: Studia literackie, artystyczne i polemiki, Warszawa 1950, s. 176. ; 23. B. Prus, Wędrówka po ziemi i niebie, „Kurier Codzienny” 1887, nry 236–239; cyt. za: tegoż, Pisma, pod red. Z. Szweykowskiego, t. 28: Kartki z podróży, t. 2, Warszawa 1950, s. 102. ; 24. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972, s. 219–222. ; 25. J. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993, s. 271–274. ; 26. J. Żadziłko-Sztachelska, Między empirią a metafizyką. O „Wędrówce po ziemi i niebie” Bolesława Prusa, „Zeszyty Naukowe Filii UW w Białymstoku. Humanistyka” 1985, t. 11, z. 56.

Issue:

7

Start page:

129

End page:

145

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69513 ; oai:rcin.org.pl:69513 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.8

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2020

In our library since:

Mar 19, 2019

Number of object content hits:

98

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/83321

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information