Object structure

Title:

Profesor Dębicki w Borkach (Wiktor Gomulicki i Bolesław Prus)

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Creator:

Bobrowska, Barbara

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Bolesław Prus ; The Suffragists (Emancypantki) ; Wiktor Gomulicki ; Golden Links (Złote ogniwa) ; intertextual connections ; borrowed character ; emancipation ; nihilism

References:

1. B. Bobrowska, Wiktor Gomulicki – poeta utraconej Arkadii, czyli o postyczniowych nawróceniach na idyllę, w: Wiktor Gomulicki. Problemy twórczości i recepcji (w 150. rocznicę urodzin), red. J. Rohoziński, Pułtusk 1999, s. 49–68.
2. – cj. – [Cz. Jankowski], [rec. W. Gomulicki, Złote ogniwa], „Tygodnik Ilustrowany” 1895, nr 15, s. 248.
3. M. Głowiński, Anioł wśród fałszywych języków (o „Emancypantkach” Prusa), w: tegoż, Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych, Warszawa 1973, s. 213.
4. W. Gomulicki, Luźne kartki. „Lalka” Bolesława Prusa a romantyzm […], „Kraj” 1890, nr 9, s. 3.
5. W. Gomulicki, Złote ogniwa, „Bluszcz” 1893, nr 1 – 1894, nr 2–3 (wydanie osobne: Warszawa 1895, t. 1–2).
6. A. Gruszecki, Emancypacja kobiet w powieści, cz. II: [19.] Wiktor Gomulicki „Złote ogniwa”, „Przegląd Tygodniowy” 1896, nr 16, s. 189; nr 15, s. 175.
7. J.T. Hodi [J. Tokarzewicz], [rec. W. Gomulicki, Złote ogniwa], „Prawda” 1895, nr 38, s. 447.
8. W. Karczewski, [rec. W. Gomulicki, Złote ogniwa], „Biblioteka Warszawska” 1895, t. 1, s. 365.
9. K. S. Karpowicz, Emancypantka [sic!] Prusa, „Bluszcz” 1894, nr 14, s. 107.
10. W.M.K. [W.M. Kozłowski], Nowości naukowe i literackie [tu m.in. rec. W. Gomulicki, Złote ogniwa], „Ateneum” 1895, t. 1, s. 397.
11. S. Krzemiński, O nieśmiertelność, „Bluszcz” 1893, nr 39–41.
12. W. Kulpiński, Wiktor Gomulicki i Warszawa, „Kronika Warszawy” 1979, nr 4, s. 59.
13. E. Paczoska, Wiktor Gomulicki na progu XX wieku: wyzwolone, poeci i świat, w: Wiktor Gomulicki. Problemy twórczości i recepcji (w 150. rocznicę urodzin), red. J. Rohoziński, Pułtusk 1999, s. 91.
14. E. Pieścikowski, „Emancypantki” Bolesława Prusa, Warszawa 1970, s. 176.
15. M. Rawicz [M. Harsdorfowa], [rec. W. Gomulicki, Złote ogniwa], „Przegląd Polski” 1895, t. 2, s. 154.
16. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972, s. 251.
17. J. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993, s. 364.
18. J. Zajkowska, „Emancypantki” Prusa i „Wyzwolona” Gomulickiego – dwie powieści o obcości i niespełnieniu na drodze do kobiecości, w: Bolesław Prus. Pisarz – Publicysta – Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz i S. Fita, Lublin 2003, s. 137–151.

Issue:

7

Start page:

191

End page:

206

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.12

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)