Object structure

Title:

„Legiony” Henryka Sienkiewicza – powieść nieznana

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Creator:

Sztachelska, Jolanta

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Henryk Sienkiewicz ; The Legions ; historical novel ; Jan Henryk Dąbrowski's Legions ; readership ; PRL ; 20th century

References:

1. A.R., Dzieła klasyków polskich w ZSRR, „Nowa Kultura” 1951, nr 42, s. 11. ; 2. [b.a.], Legiony, „Czas” 1914, nr 7. ; 3. J. Andrzejewski, Kartki z dziennika lektury. „Wiry” Sienkiewicza, „Odrodzenie” 1948, nr 13/14. ; 4. H. Barycz, Na przełomie dwóch stuleci. Z dziejów polskiej humanistyki w dobie Młodej Polski, Wrocław 1977. ; 5. A. Bogusławski, „Legiony” w nowym wydaniu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1946, nr z 17 VII. ; 6. W. Bolecki, Wstęp, w: W. Berent, Opowieści biograficzne [Nurt, Diogenes w kontuszu, Zmierzch wodzów], wstęp, oprac. tekstu, dodatek krytyczny W. Bolecki, Kraków 1991. ; 7. S.A. Boleścic-Kozłowski, Henryk Sienkiewicz i ród jego. Studium heraldyczno-genealogiczne, Warszawa 1917. ; 8. ks. N. Cieszyński, Z najnowszej powieści polskiej (H. Sienkiewicz, Legiony […]) „Przegląd Powszechny” 1919, t. 141–142, s. 48-50. ; 9. E. Czekalski, „Legiony”. Ostatnia powieść Henryka Sienkiewicza, „Romans i Powieść” 1919, nr 21/22, s. 1–2. ; 10. Z. Dębicki, Ostatnia powieść Sienkiewicza, „Kurier Warszawski” 1918, nr 123, s. 4–5. ; 11. T. Drewnowski, Kierunki rewizji. W trzydziestą piątą rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, „Nowa Kultura” 1951, nr 49, s. 1–2. ; 12. D. Gawin, Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku, Warszawa 2005. ; 13. D. Gawin, Sienkiewicz nowoczesny, „Znak” 2001, nr 2. ; 14. A. Grodzicki, Źródła historyczne „Popiołów” Żeromskiego, Kraków 1935. ; 15. F. Hoesick, Ród Sienkiewicza i Wola okrzejska, w: tegoż, Sienkiewicz i Wyspiański. Przyczynki i szkice, Warszawa 1918. ; 16. M. Korniłowicz, Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich, Warszawa 1978. ; 17. K. Kosek, Henryk Sienkiewicz i Władysław Łoziński – współpraca, polemika, wpływy i wzajemne zależności, „Prace Historycznoliterackie” 1982, t. 18, s. 88–94. ; 18. Z. Krasiński, Dzieła literackie, przygot. i oprac. P. Hertz, t. 2, Warszawa 1973. ; 19. J. Krzyżanowski, O pełne zgromadzenie spuścizny Sienkiewicza, „Nowa Kultura” 1951, nr 49, s. 3. ; 20. J. Krzyżanowski, Ostatnie powieści historyczne Sienkiewicza, w: tegoż, Twórczość Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1973. ; 21. A. Kuniczuk-Trzcinowic, Urwana powieść – rękopis – fragment. „Legiony” jako „rzecz trudna”, w: Przekleństwo nieskończoności. Z zagadnień literatury II połowy XIX i początku XX wieku, pod red. K. Badowskiej, Łódź 2014. ; 22. L. Ludorowski, Powieść o wiedeńskiej wyprawie, czyli Trylogii część czwarta, w: H. Sienkiewicz, Na polu chwały. Powieść historyczna z czasów króla Jana Sobieskiego, Kraków 1998. ; 23. W. Łoziński, Legionista, Lwów 1870; wznowienie: Warszawa 1913. ; 24. W. Łoziński, Pierwsi Galicjanie, Lwów 1867. ; 25. I. Maciejewska, Wstęp, w: S. Żeromski, Popioły, oprac. tekstu J. Paszek, wstęp i bibliografia I. Maciejewska, komentarze A. Achmatowicz, Wrocław 1996, t. 1, s. VII–XII. ; 26. J.M. Majchrowski, Ulubieniec Cezara Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Zarys biografii, Wrocław 1990, s. 64–67. ; 27. A. Mencwel, Studium sukcesu. Przykład „Kultury” (1946–1956), w: tegoż, Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997, s. 269. ; 28. Z. Mołodcówna, Opowieści biograficzne Wacława Berenta, Warszawa 1978, s. 230–232. ; 29. M. Nurowski, Szymon Askenazy. Wielki Polak wyznania mojżeszowego, Warszawa 2005. ; 30. S. Papée, Arcydzieło Sienkiewicza, „Odrodzenie” 1946, nr 19. ; 31. S. Papée, Sienkiewicz wielki czy mały?, Kraków 1948. ; 32. Z. Piasecki, Wokół „Legionów” Henryka Sienkiewicza, w: Henryk Sienkiewicz – twórca i obywatel, pod red. W. Hendzla i Z. Piaseckiego, Opole 2002, s. 295–296. ; 33. J. Pietrzak-Thébault, Mit Rzymu – „turystyka historyczna” czy millenaryzm (Mickiewicz, Krasiński, Słowacki, Norwid), w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Seria II: Zapisy i odczytania, koncepcja i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, E. Wesołowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013, s. 445. ; 34. S. Pilch, Echa klasyczne w „Legionach” H. Sienkiewicza, „Słowo Polskie” 1924, nr 294, s. 5. ; 35. H. Sienkiewicz, Legiony, [przedm. J. Bielatowicz], Rzym 1946 [pierwodruk: „Tygodnik Ilustrowany” 1913, cz. 1, nr 49–52; 1914, cz. 1 (cd.), nr 1–17, cz. 2, nr 18–31]. ; 36. H. Sienkiewicz, Legiony, Warszawa 1916; Rzym 1946; Warszawa 1951. ; 37. H. Sienkiewicz, Legiony, oprac. M.M. Drozdowski, Warszawa 2000, s. 56–57. ; 38. H. Sienkiewicz, Legiony – 12645/II – Ossolineum. ; 39. H. Sienkiewicz, Listy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2007, t. 3, cz. 1, s. 391. ; 40. H. Sienkiewicz, Wiry – 12440/II – Ossolineum. ; 41. A. Skałkowski, Jan Henryk Dąbrowski, cz. 1: Na schyłku dni Rzeczypospolitej 1755–1795, Warszawa 1904. ; 42. J. Sztachelska, PRL-owski żywot Henryka Sienkiewicza, w: Kariera pisarza w PRL-u, pod red. M. Budnik, K. Budrowskiej, E. Dąbrowicz i K. Kościewicz, Warszawa 2014. ; 43. J. Sztachelska, Sienkiewicz – Berent. Spotkania niemożliwe, „LiteRacje” 2013, nr 4. ; 44. J. Sztachelska, Wilk a sprawa polska. Dwie opowieści, w: Sienkiewiczowskie drobiazgi i pomysły, red. T. Bujnicki, Warszawa 2014. ; 45. J. Sztachelska, Zabijanie klasyków: casus Sienkiewicz, „Przegląd Humanistyczny” 2011, nr 5. ; 46. „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 10. ; 47. K. Wyka, Sprawa Sienkiewicza, „Twórczość” 1946, nr 6. ; 48. K. Wyka, Żeromski jako pisarz historyczny, w: tegoż, Szkice literackie i artystyczne, Warszawa 1956, t. 1, s. 230, zob. także s. 229. ; 49. S. Zabierowski, Udział Askenazego i jego szkoły w genezie „Popiołów”, „Pamiętnik Literacki” 1965, z.1/2. ; 50. Z. Zasacka, Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1945–1990, Warszawa 2000. ; 51. K.W. Zawodziński, Wśród nieznanych powieści Sienkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1952. ; 52. T. Żukowska, Ze wspomnień o Sienkiewiczu, „W Drodze” (Jerozolima) 1946, nr 3, s. 1.

Issue:

7

Start page:

229

End page:

247

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: