Object structure

Title:

„Sympathy beyond the confines of man…”. Karol Darwin wobec zwierzęco-ludzkich praktyk codzienności

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Creator:

Schollenberger, Justyna

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Charles Darwin ; anthropomorphism ; empathy ; animal studies

References:

1. G. Beer, Darwin’s Plots. Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century Fiction, New York 2009, s. 244. ; 2. G. Beer, „Przyjemność jak tragedia”. Wyobraźnia a rzeczywistość materialna, przeł. M. Mrozik, „Teksty Drugie” 2011, nr 3, s. 123–144. ; 3. A. Bielik-Robson, Człowiek, istota wybrakowana: paradoksy antropologii romantycznej, w: tejże, Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje, Kraków 2008, s. 21–36. ; 4. J. Bourke, What It Means to Be Human. Reflections from 1791 to the Present, London 2011 (zwłaszcza rozdz. 6 i 9). ; 5. J. Burnett [L. Monboddo], Of the Origin and Progress of Language, Edinburgh 1774, vol.1, s. 289–290. ; 6. K. Darwin, O pochodzeniu człowieka, przeł. S. Panek, pod red. E. Stołyhwo, w: tegoż, Dzieła wybrane, t. 4, Warszawa 1959, s. 77; por. przyp. 5. ; 7. K. Darwin, O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, przeł. Z. Majlert i K. Zaćwilichowska, pod red. R.J. Wojtusiaka, w: tegoż, Dzieła wybrane, t. 6, Warszawa 1959. ; 8. F. Darwin, Reminiscences, w: Ch. Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, ed. by F. Darwin, London 1887, vol. 1, s. 113–114. ; 9. Ch. Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, London 1882, s. 123. ; 10. D. Depew, Empathy, Psychology, and Aesthetics: Reflections on Repair Concept, „Poroi. An Interdisciplinary Journal of Rhetorical Analysis and Invention” 2005, vol. 4, nr 1, s. 100. ; 11. J. Derrida, The Animal That Therefore I Am, ed. by M.L. Mallet, transl. by D. Wills, New York 2008, s. 6. ; 12. A. Elżanowski, Etyczne konsekwencje ewolucji, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 2009, nr 3–4. ; 13. A. Elżanowski, Prawdziwie darwinowska etyka, „Lectiones & Acroases Philosophicae” 2010, nr 3. ; 14. D.J. Haraway, Manifest gatunków stowarzyszonych, przeł. J. Bednarek, w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, pod red. A. Gajewskiej, Poznań 2012, s. 241–260. ; 15. D.J. Haraway, The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness, Chicago 2003. ; 16. D.J. Haraway, When Species Meet, Minneapolis 2008. ; 17. J.G. Herder, Rozprawa o pochodzeniu języka, przeł. B. Płaczkowska, w: tegoż, Wybór pism, wyb. i oprac. T. Naumowicz, Wrocław 1988, s. 79–80. ; 18. A. Horowitz, Oczami psa. Co psy wiedzą, myślą i czują, przeł. M. Bugajska, Warszawa 2011, s. 233. ; 19. K. Kłosiński, Literaturoznawczy darwinizm, „Teksty Drugie” 2011, nr 3, s. 34. ; 20. K. Koziołek, Kompleks Darwina, „Teksty Drugie” 2011, nr 3, s. 11. ; 21. A.A. Kuzniar, Melancholia’s Dog. Reflections on Our Animal Kinship, Chicago, London 2006. ; 22. G. Levine, Darwin Loves You. Natural Selection and Re-enchantment of the World, Princeton and Oxford 2006, s. 137. ; 23. A. Linzey, Why Animal Suffering Matters. Philosophy, Theology, and Practical Ethics, New York 2009, s. 49. ; 24. M. Midgley, Beasts, Brutes and Monsters, w: What Is an Animal, ed. by T. Ingold, London and New York 1994, s. 67. ; 25. M. Nowak, The Complicated History of Einfühlung, „Argument” 2011, vol. 1, nr 2, s. 301–326. ; 26. R. Opulski, Doświadczenia religijne zwierząt – fakt czy fikcja?, w: Człowiek – zwierzę, człowiek – maszyna. Zbiór tekstów, red. A. Celińska, K. Fidler, Kraków 2005. ; 27. J.J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, w: tegoż, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przekł., wstęp, oprac., przypisy H. Elzenberg, Warszawa 1956. ; 28. M. Rowlands, Filozof i wilk. Czego może nas nauczyć dzikość o miłości, śmierci i szczęściu, przeł. D. Cieśla-Szymańska, Warszawa 2008. ; 29. J. Serpell, W towarzystwie zwierząt. Analiza związków ludzie – zwierzęta, przeł. A. Alichniewicz i A. Szczęsna, Warszawa 1999, s. 35–105. ; 30. K. Weil, Thinking Animals. Why Animal Studies Now?, New York 2012. ; 31. C. Wolfe, Animal Rites. American Culture, the Discourse of Species, and Posthumanism Theory, Chicago and London 2003. ; 32. K. Thomas, Man and the Natural World. A History of Modern Sensibility, New York 1983, s. 92–143. ; 33. E. Townshend, Darwin’s Dogs. How Darwin’s Pets Helped form a World-Changing Theory of Evolution, London 2009, s. 24–29.

Issue:

7

Start page:

323

End page:

338

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.20

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: