Object structure

Title:

„Sympathy beyond the confines of man…”. Karol Darwin wobec zwierzęco-ludzkich praktyk codzienności

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Creator:

Schollenberger, Justyna

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Charles Darwin ; anthropomorphism ; empathy ; animal studies

References:

1. G. Beer, Darwin’s Plots. Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century Fiction, New York 2009, s. 244.
2. G. Beer, „Przyjemność jak tragedia”. Wyobraźnia a rzeczywistość materialna, przeł. M. Mrozik, „Teksty Drugie” 2011, nr 3, s. 123–144.
3. A. Bielik-Robson, Człowiek, istota wybrakowana: paradoksy antropologii romantycznej, w: tejże, Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje, Kraków 2008, s. 21–36.
4. J. Bourke, What It Means to Be Human. Reflections from 1791 to the Present, London 2011 (zwłaszcza rozdz. 6 i 9).
5. J. Burnett [L. Monboddo], Of the Origin and Progress of Language, Edinburgh 1774, vol.1, s. 289–290.
6. K. Darwin, O pochodzeniu człowieka, przeł. S. Panek, pod red. E. Stołyhwo, w: tegoż, Dzieła wybrane, t. 4, Warszawa 1959, s. 77; por. przyp. 5.
7. K. Darwin, O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, przeł. Z. Majlert i K. Zaćwilichowska, pod red. R.J. Wojtusiaka, w: tegoż, Dzieła wybrane, t. 6, Warszawa 1959.
8. F. Darwin, Reminiscences, w: Ch. Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, ed. by F. Darwin, London 1887, vol. 1, s. 113–114.
9. Ch. Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, London 1882, s. 123.
10. D. Depew, Empathy, Psychology, and Aesthetics: Reflections on Repair Concept, „Poroi. An Interdisciplinary Journal of Rhetorical Analysis and Invention” 2005, vol. 4, nr 1, s. 100.
11. J. Derrida, The Animal That Therefore I Am, ed. by M.L. Mallet, transl. by D. Wills, New York 2008, s. 6.
12. A. Elżanowski, Etyczne konsekwencje ewolucji, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 2009, nr 3–4.
13. A. Elżanowski, Prawdziwie darwinowska etyka, „Lectiones & Acroases Philosophicae” 2010, nr 3.
14. D.J. Haraway, Manifest gatunków stowarzyszonych, przeł. J. Bednarek, w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, pod red. A. Gajewskiej, Poznań 2012, s. 241–260.
15. D.J. Haraway, The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness, Chicago 2003.
16. D.J. Haraway, When Species Meet, Minneapolis 2008.
17. J.G. Herder, Rozprawa o pochodzeniu języka, przeł. B. Płaczkowska, w: tegoż, Wybór pism, wyb. i oprac. T. Naumowicz, Wrocław 1988, s. 79–80.
18. A. Horowitz, Oczami psa. Co psy wiedzą, myślą i czują, przeł. M. Bugajska, Warszawa 2011, s. 233.
19. K. Kłosiński, Literaturoznawczy darwinizm, „Teksty Drugie” 2011, nr 3, s. 34.
20. K. Koziołek, Kompleks Darwina, „Teksty Drugie” 2011, nr 3, s. 11.
21. A.A. Kuzniar, Melancholia’s Dog. Reflections on Our Animal Kinship, Chicago, London 2006.
22. G. Levine, Darwin Loves You. Natural Selection and Re-enchantment of the World, Princeton and Oxford 2006, s. 137.
23. A. Linzey, Why Animal Suffering Matters. Philosophy, Theology, and Practical Ethics, New York 2009, s. 49.
24. M. Midgley, Beasts, Brutes and Monsters, w: What Is an Animal, ed. by T. Ingold, London and New York 1994, s. 67.
25. M. Nowak, The Complicated History of Einfühlung, „Argument” 2011, vol. 1, nr 2, s. 301–326.
26. R. Opulski, Doświadczenia religijne zwierząt – fakt czy fikcja?, w: Człowiek – zwierzę, człowiek – maszyna. Zbiór tekstów, red. A. Celińska, K. Fidler, Kraków 2005.
27. J.J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, w: tegoż, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przekł., wstęp, oprac., przypisy H. Elzenberg, Warszawa 1956.
28. M. Rowlands, Filozof i wilk. Czego może nas nauczyć dzikość o miłości, śmierci i szczęściu, przeł. D. Cieśla-Szymańska, Warszawa 2008.
29. J. Serpell, W towarzystwie zwierząt. Analiza związków ludzie – zwierzęta, przeł. A. Alichniewicz i A. Szczęsna, Warszawa 1999, s. 35–105.
30. K. Weil, Thinking Animals. Why Animal Studies Now?, New York 2012.
31. C. Wolfe, Animal Rites. American Culture, the Discourse of Species, and Posthumanism Theory, Chicago and London 2003.
32. K. Thomas, Man and the Natural World. A History of Modern Sensibility, New York 1983, s. 92–143.
33. E. Townshend, Darwin’s Dogs. How Darwin’s Pets Helped form a World-Changing Theory of Evolution, London 2009, s. 24–29.

Issue:

7

Start page:

323

End page:

338

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.20

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)