Object structure

Title:

Przygoda bibliotekarza. (Opracowali Józef Malinowski, Marek Wedemann)

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Creator:

Kallenbach, Józef ; Malinowski, Józef. Oprac. ; Wedemann, Marek. Oprac.

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Józef Kallenbach ; The Adventure of a Librarian (Przygoda bibliotekarza) ; short story ; Cracow ; library ; dream ; truth

References:

1. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 14: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, oprac. zespół pod kierownictwem Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1973, s. 264–275.
2. Bibliografia prac Józefa Kallenbacha (1881–1925), oprac. K. Badecki, w: Józefowi Kallenbachowi ku uczczeniu czterdziestolecia pracy naukowej dawni uczniowie, Lwów 1925, s. 35–52
3. A. Biernacki, Józef Kallenbach (1861–1929), „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1985, R. 20, s. 87–92.
4. Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, koordynacja całości R. Loth, t. 2: I–Me, Warszawa 2001, s. 73–74.
5. R. Dutkowa, Przybylski Jacek Idzi (1756–1819), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Wrocław 1986, s. 98–102.
6. J. Kleiner, Józef Kallenbach, w: Józefowi Kallenbachowi ku uczczeniu czterdziestolecia pracy naukowej dawni uczniowie, Lwów 1925, s. 20.
7. W. Konczyńska, Zarys historii Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków 1923, s. 153.
8. R. Okulicz-Kozaryn, Zawieszenie broni między postępem a tradycją. Wstęp do opowiadań świątecznych Bolesława Prusa, w: Na pozytywistycznej niwie, pod red. T. Lewandowskiego, T. Sobieraja, Poznań 2002, s. 231.
9. Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, oprac. zbiorowe pod kier. H. Krajewskiej i A. Kuleckiej, Warszawa 1999, s. 148.
10. D. Rederowa, Ze studiów ekspedycji rzymskiej, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 1958,
11. D. Rederowa, Z. Jabłoński, Zarys dziejów Biblioteki PAN w Krakowie w latach 1856–1956, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 1955 [wyd. 1957], R. 1, s. 10, 19. R. 4, s. 191.
12. J. Spytkowski, Kallenbach Józef Henryk (1861–1929), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 11, Wrocław 1964–1965, s. 491–493.
13. J. Starnawski, Sylwetki lwowskich historyków literatury, Łódź 1997, s. 66–74.
14. R. Okulicz-Kozaryn, Zawieszenie broni między postępem a tradycją. Wstęp do opowiadań świątecznych Bolesława Prusa, w: Na pozytywistycznej niwie, pod red. T. Lewandowskiego, T. Sobieraja, Poznań 2002, s. 231.

Issue:

7

Start page:

437

End page:

444

Resource Type:

Source

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.26

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)