Object structure

Title:

Portretowanie arcydzieła. Rec.: Rolf Fieguth, „Zaproszenie do «Quidama». Portret poematu Cypriana Norwida”, Kraków 2014

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Creator:

Woźniewska-Działak, Magdalena

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Cyprian Kamil Norwid ; Quidam ; narrative poem ; epic ; symbol ; poetry of the 19th century ; irony ; humanism ; Rolf Fieguth

References:

1. P. Chlebowski, Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem: próba nowej lektury Norwidowskiego poematu „Quidam”, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 2. ; 2. P. Chlebowski, „Quidam”. Studia o poemacie, Lublin 2011. ; 3. P. Chlebowski, „Quidam” wobec poetyki żywych obrazów: przyczynek do genologii poematu, „Studia Norwidiana” 2013, t. 31. ; 4. R. Fieguth, Zaproszenie do „Quidama”. Portret poematu Cypriana Norwida, „Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy”, t. 13, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ss. 34o, nlb. 1, il. ; 5. T. Korpysz, Komizm i śmiech w „Quidamie”, w: Studia o poemacie, „Quidam”. Studia o poemacie, Lublin 2011, s. 477–506 ; 6. A. Melbechowska-Luty, Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida, Warszawa 2001. ; 7. Symbol w dziele Cypriana Norwida, pod red. W. Rzońcy, Warszawa 2011. ; 8. K. Trybuś, Epopeja w twórczości Cypriana Norwida, Wrocław–Warszawa–Kraków 1993, s. 60. ; 9. M. Woźniewska-Działak, Poematy narracyjne Cypriana Norwida, Kraków 2014. ; 10. K. Wyka, Cyprian Norwid. Poeta i sztukmistrz, Kraków 1948. ; 11. K. Wyka, Cyprian Norwid. Studia, artykuły, recenzje, Kraków 1989. ; 12. Z. Zaniewicki, Rzecz o „Quidam” Cypriana Norwida, [wyd. oprac. i notę wydawniczą napisał P. Chlebowski], Lublin–Rzym–Kielce 2007.

Issue:

7

Start page:

449

End page:

456

Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.28

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: