Object structure

Title:

O laleczkach i lwach (salonowych). Rec.: Elżbieta Umińska-Tytoń, „Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów”, Łódź 2011

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Creator:

Kochańska, Agnieszka

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

sociolect ; honorification ; interpersonal communication ; 19th-century salons ; aristocracy ; Elżbieta Umińska-Tytoń

References:

1. „Białostockie Archiwum Językowe” 2011, nr 11. ; 2. M. Czachorowska, Świat roślin w pismach Bolesława Prusa, Bydgoszcz 2012. ; 3. Sz. Gonet, Język polski w wojsku. Wyrazy i zwroty żołnierskie Szymona Goneta, „Lud” 1897, nr 3. ; 4. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2001, s. 81. ; 5. K. Handke Polski język familijny. Opis zjawiska, Warszawa 1995. ; 6. K. Handke, Polszczyzna Stefana Żeromskiego, Warszawa 2012; taż, Prywatny język Elizy Orzeszkowej, Warszawa 2013 ; 7. Internetowy słownik języka Cypriana Norwida Jadwigi Puzyniny i Tomasza Korpysza ([online], Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, [dostęp: 2014-11-20]: http://www.slownikjezykanorwida.uw.edu.pl/ ; 8. Z. Jaroszak, Paradygmaty i narzędzia opisu języka dzieł Adama Mickiewicza, Słupsk 2012. ; 9. „Język Polski” 2012, nr 2. ; 10. B. Kuryłowicz, Semantyka nazw kwiatów w poezji Młodej Polski, Białystok 2012. ; 11. V. Machnicka, Peryfrazy Bolesława Prusa, Siedlce 2012; Archaizmy leksykalne i frazeologiczne w „Kronikach” Bolesława Prusa. Słownik, Siedlce 2012. ; 12. M. Marcjanik, W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu polskiej etykiety językowej, Kielce 2001, s. 9. ; 13. A. Pihan-Kijasowa, Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa, Poznań 2012. ; 14. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, Kraków 2002–2010. ; 15. E. Umińska-Tytoń, Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 262. ; 16. E. Umińska-Tytoń, Polszczyzna potoczna XVIII wieku, Łódź 1992. ; 17. A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1987. ; 18. J. S. Ziemba, Przyczynek do słownictwa szwargotu złodziejskiego i kilka próbek poezji złodziejskiej w okolicy Dąbrowy Górniczej, „Wisła” 1890, t. 4.

Issue:

7

Start page:

501

End page:

506

Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.36

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: