Object structure

Title:

„Jako samojedź krzywousta...” Kilka uwag o wizerunku śmierci w „Rozmowie mistrza Polikarpa”

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2017)

Creator:

Sokolski, Jacek

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

wizerunek Śmierci w XV wieku ; Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią ; wygląd osób dotkniętych trądem

References:

1. Analecta hymnica medii aevi. Hrsg. C. Blume, G. Dreves. T. 33. Leipzig 1899.
2. Aretaeus. Ed. C. Hude. Wyd. 2. Berlin 1958.
3. Bartholomaeus Anglicus, De genuinis rerum coelestium, terrestrium et inferarum proprietatibus libri XVIII. Francoforti 1601.
4. Ch. M. Boeckl, Images of Leprosy: Disease, Religion, and Politics in European Art. Kirksville, Miss., 2011.
5. S. N. Brody, Disease of the Soul. Leprosy in Medieval Literature. Ithaca, N.Y., 1974.
6. A. G. Carmichael, Leprosy. W: The Cambridge Historical Dictionary of Disease. Ed. K. F. Kiple. Cambridge 2003.
7. T. W. Davies, Bible Leprosy. „Old Testament Student” 1890, nr 11.
8. L. Demaitre, Leprosy in Premodern Medicine. A Malady of the Whole Body. Baltimore, Mar., 2007.
9. E. V. Hulse, The Nature of Biblical „Leprosy” and the Use of Alternative Medical Terms in Modern Translations of the Bible. „Palestine Exploration Quarterly” 1975, nr 107.
10. R. E. Kaske, Medieval Christian Literary Imagery. A Guide to Interpretation. Toronto 1988.
11. J. Mączyński, Lexicon Latino-Polonicum. Nunc iterum ed. R. Olesch. Köln 1973.
12. T. S. Miller, J. W. Nesbitt, Walking Corpses: Leprosy in Byzantium and the Medieval West. Ithaca, N.Y., 2014.
13. C. Pirożyńska, Łacińska „Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. Dialogus Magistri Policarpi cum Morte. W zb.: Średniowiecze. Studia o kulturze. Red. J. Lewański. T. 3. Wrocław 1966.
14. Polska poezja świecka XV wieku. Oprac. M. Włodarski. Wyd. 4, zmien. BN I 60. Wrocław 1997.
15. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią. Bibliografia 1886–2011. Oprac. P. Stępień. W zb.: Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze Śmiercią. Red. A. Dąbrówka, P. Stępień. Warszawa 2014, s. 309-314.
16. Słownik staropolski. T. 8, z. 2. Wrocław 1978.
17. Ś. Szpak, Obraz szkarady. Wizerunek Śmierci z „Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią” na tle średniowiecznej ikonografii i tradycji literackiej. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 2000, nr 38, s. 5-20.
18. A. Touwaide, Aretaios of Kappadokia (150–190 CE?). W: Encyclopedia of Ancient Natural Scientists. The Greek Tradition and Its Many Heirs. London 2008.

Issue:

3

Start page:

137

End page:

144

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)