Object structure

Title:

Zasób źródeł archeologicznych dla studiów nad garncarstwem nowożytnym na Mazowszu

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 65 Nr 3

Creator:

Lis, Aleksandra

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

ill. ; 24 cm

Subject and Keywords:

modern-period pottery ; Mazovia ; archaeological sources

References:

Cędrowski Ryszard. 2001. Miasta Południowego Mazowsza Czersk- Góra Kalwaria- Mińsk Mazowiecki w świetle badań archeologicznych. Rocznik Mazowiecki 13, 122-135. ; Eberle Lidia. 1969. Badania w Warszawie- Pradze na stanowisku Ratuszowa 5 w 1966 r. Wiadomości Archeologiczne XXXIV (2), 285- 288. ; Gąssowski Jerzy i Okulicz Jerzy. 1968. Poszukiwania archeologiczne wczesnośredniowiecznego Jazdowa. Warszawskie Materiały Archeologiczne III, 13- 44. ; Gierlach Bogusław. 1965. Góra Zamkowa w Wyszogrodzie w świetle prac wykopaliskowych w latach 1959- 1960. Wiadomości Archeologiczne XXXI, 380-390. ; Gierlach Olga. 1966. Ceramika XVII i XVIII wieków. Warszawskie Materiały Archeologiczne I, 112- 140. ; Gierlach Olga. 1969- 1971. Ceramika wieków XVII i XVIII. Warszawskie Materiały Archeologiczne VI, 289- 336. ; Gierlach Bogusław i Gierlach Olga. 1968. Badania na tzw. Gnojnej Górze w Warszawie w latach 1962- 68. Warszawskie Materiały Archeologiczne III, 33- 45. ; Gierlach Boguslaw i Gierlach Olga. 1968. Ceramika XVI wieku w Warszawie. Warszawskie Materiały Archeologiczne III, 25- 33. ; Janiszowski Krzysztof. 1966. Ceramika XVI wieku. Warszawskie Materiały Archeologiczne I, 50- 111. ; Janiszowski Krzysztof. 1969- 1971. Ceramika XVI wieku. Warszawskie Materiały Archeologiczne VI, 193- 288. ; Janiszowski Krzysztof. 1969. Odkrycie średniowiecznego osadnictwa na obszarze jurydyki nowoświeckiej. Wiadomości Archeologiczne XXXIV (3-4), 254- 257. ; Kosiorek Andrzej. 1998- 2002. ,,Dwór na kopcu" w Borówku. Wyniki badań archeologicznych. Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza III- IV, 223-239. ; Kruppé Jerzy. 1981. Garncarstwo późnośredniowieczne w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ; Meyza Katarzyna. 1991. Pseudomajolika znaleziona na terenie Starego Miasta i Zamku Królewskiego. Kronika Zamkowa 1(23), 91- 117. ; Meyza Katarzyna. 1997. 17th century marbled pottery from Warsaw and its orgins. In: A. Buko and W. Pela (eds.). Imported or locally produced pottery. Metods of identification and analysis. Warszawa: Scientific Society of Polish Archaeologists, 125-138. ; Meyza Katarzyna. 2001. Błonie- miasto, w świetle badań archeologicznych. Rocznik Mazowiecki 13, 137- 145. ; Mierosławski Marek. 1979. Pseudomajolika XVI- XVII w. z Zamku Królewskiego w Warszawie. Rocznik Warszawski XV, 139- 153. ; Morysiński Tadeusz. 2004. Z problematyki badań nad średniowieczną ceramiką z Wilanowa. W: T. Morysiński (red.). Monument. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków 1. Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 161- 174. ; Morysiński Tadeusz. 2005. Naczynia nowożytne gliniane z Komorowa, Ruśca i Strzeniówki. W: T. Morysiński (red.). Monument. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków 2. Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 375- 414. ; Pazyra Stanisław. 1959. Geneza i rozwój miast mazowieckich. Warszawa. ; Perlikowska- Puszkarska Urszula. 2001. Serock w świetle badań wykopaliskowych i nadzorów archeologicznych. Rocznik Mazowiecki 13, 111-120. ; Sekuła Michał. 2004. Naczynia gliniane z początku XIX w. z wykopalisk w piwnicy pod Blachą w Warszawie. Kw. HKM LII (4), 435-451. ; Starski Michał. 2013. Nowożytne naczynia ceramiczne z badań północnej pierzei na placu Teatralnym w Warszawie. W: W. Pela (red.) Archeologia dawnej Warszawy III. Warszawa: Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 134- 185. ; Starski Michał, Wiśniewski Bartosz i Jarosz Aleksandra. 2003. Bibliografia archeologiczna Mazowsza i Podlasia za lata 1968- 2003. Warszawskie Materiały Archeologiczne IX, 219- 323. ; Świątkiewicz Piotr. 1991/1992. Murowany dwór "na kopcu" w Gaju Nowym, Gm. Św. Małgorzata, woj. płockie. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi- seria archeologiczna 37- 38, 265- 302. ; Świątkiewicz Piotr. 1997. Badania sondażowe umocnień ziemnych zamku arcybiskupów w Łowiczu w 1993 r.. Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza II/97, 201- 218. ; Świechowska Aleksandra. 1955. Warsztat garncarski z końca XVII w.. Szkice staromiejskie, 151-160. ; Trzeciecki Maciej. 2016. Ceramika płocka między XI a XIX wiekiem. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

65

Issue:

3

Start page:

343

End page:

352

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: