Object structure

Title:

O zagubieniu, utracie i „pornograficznym” końcu XIX wieku w "Zagubionych dziewczętach"

Subtitle:

Napis Seria XXI (2015)

Creator:

Szleszyński, Bartłomiej

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

comic book ; pornography ; Alan Moore ; Melinda Gebbie ; the study of the 19th century

References:

1. Baker B., A. Moore. Wywiady, tłum. P. Balawander, Wrocław 2010;
2. Di Liddo A., Alan Moore. Comics as performance, fiction as scalpel, University Press of Missisipi, Jackson, 2009;
3. Foucault M., Historia seksualności, tłum. B. Banasiak,T. Komendant i K. Matuszewski, Warszawa 1995;
4. Kavanagh B., The Alan Moore Interview: Northampton / Graphic novel, http://www.blather.net/projects/ alan-moore-interview/northhampton-graphic-novel/ (stan z 17 grudnia 2015 r.);
5. Maciejewski J., Miejsce pozytywizmu polskiego w XIX-wiecznej formacji kulturowej w: Pozytywizm. Języki epoki, praca zbiorowa pod red. G. Borkowskiej i J. Maciejewskiego, Warszawa 2001;
6. McCloud S., Zrozumieć komiks, tłum. M. Błażejczyk, Warszawa 2015;
7. McNair B. , Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, tłum. E. Klekot, Warszawa 2004;
8. Moore A., M. Gebbie M., Zagubione dziewczęta, tłum. M. Cieślik, Warszawa 2012;
9. Murray N., Alan Moore. Interview, http://www.avclub.com/article/alan-moore-14006 (stan z 18 grudnia 2015 r.);
10. Nijakowski Lech M., Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki, Warszawa 2010;
11. Szczechowicz A., Prezentowanie treści pornograficznych – wybrane aspekty, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/11207/1/14_SZCZECHOWICZ.pdf (stan z 17 grudnia 2015 r.);
12. Szleszyński B., Komiksowe gry z wiekiem XIX, w: Przerabianie XIX wieku, red. E. Paczoska, Szleszyński B., Warszawa 2011, s. 246-270;
13. Szwarc A., Spory o granice pornografii – XIX i początek XX wieku w: Kobieta i rewolucja obyczajowa, red. A. Szwarc i A. Żarnowska, , Warszawa 2006;
14. Tantimedh A., Fiding The “Lost Girls” with Alan Moore: Part 1 OF 3, „Comic Book Resources”, http://www.comicbookresources.com/?page=article&id=7151 (stan z 17 grudnia 2015 r.).

Relation:

Napis

Volume:

21

Start page:

146

End page:

170

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: