Object

Title: Cyganie sentymentalni i romantyczni (Kniaźnin – Moniuszko)

Creator:

Seweryn, Agata

Date issued/created:

2016

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Napis Seria XXII (2016)

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. Brzeziński J., Język Franciszka Dionizego Kniaźnina, Zielona Góra 1975. ; 2. Czacki T., O Cyganach, w: M. Wiszniewski, Pomnik historii i literatury polskiej, t. 1-4, Kraków 1835 [reedycjadokonana przez Stowarzyszenie Romów w Polsce: Rozprawki Tadeusza Czackiego, Oświęcim 1992]. ; 3. Daniłowicz I., O cyganach wiadomość historyczna czytana na posiedzeniu publicznem Cesarskiego UniwersytetuWileńskiego dnia 30 czerwca 1824 roku, Wilno 1824 [reedycja: Oświęcim 1993]. ; 4. Diderot D., „Bohémiens”. Cyganie, historia nowożytna, w: Encyklopedia albo Słownik rozumowany nauk,sztuk i rzemiosł, zebrany z najlepszych autorów […], tłum. i przypisami opatrzyła E. Rzadkowska, wstępJ. Kott, Wrocław 1952. ; 5. Dziębowska E., Duszyk K., Moniuszko Stanisław, hasło w: Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna,red. E. Dziębowska, t. VI, Kraków 2000. ; 6. Dźwigoł R., Stereotyp Cygana w języku polskim, w: Romowie w Polsce i Europie. Historia, prawo, kultura, red.P. Borek, Kraków 2007, s. 8-23. ; 7. Ficowski J., Cygan, hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa,Wrocław 1991. ; 8. Ficowski J., Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa 1989. ; 9. Fraser A., Dzieje Cyganów, tłum. E. Klekot, Warszawa 2001. ; 10. Genette G., Palimpseste: la littérature au second degré, Paris 1982. ; 11. Geremek B., Cyganie w Europie średniowiecznej i nowożytnej, „Przegląd Historyczny”, t. XXV. ; 12. Gorlewska J., Wizerunek Cygana w świadomości Polaków, w: U nas dole i niedole. Sytuacja Romów w Polsce, red. E. Nowicka, Kraków 1999, s. 57-73. ; 13. Gurbiel A., Cyganie w kręgu Puław, w: Romowie w Polsce i Europie. Historia, prawo, kultura, red.P. Borek, Kraków 2007, s. 24-31. ; 14. Guzek A.K., Franciszek Dionizy Kniaźnin (1750-1807), w: Pisarze polskiego oświecenia, t. I, red. T. Kostkiewiczowa,Z. Goliński, Warszawa 1992. ; 15. Jachimecki Z., Stanisław Moniuszko (1819-1872), Warszawa 1921. ; 16. „Jawnuta. Sielanka we dwóch aktach”, według Kniaźnina „Cyganów” zastosowana do sceny przez WładysławaAnczyca, muzyka Stanisława Moniuszki, partytura [kopia Józefa Kubackiego], Biblioteka WTM, sygn.R 769/1; partycja fortepianowa [kopia Józefa Kubackiego i in.], Biblioteka WTM, sygn. 786/M. ; 17. Kniaźnin F.D., Cyganie. Opera w III aktach, w: idem, Poezje, t. I, Warszawa 1787. ; 18. Kniaźnin F.D., Utwory dramatyczne. Wybór, oprac. A. Jendrysik, Warszawa 1958. ; 19. Kondratowicz L., Poezje, t. IV, Warszawa 1872. ; 20. Leszczyński S., Tańce lubelskie, Lublin 1980. ; 21. Mappes-Niedek M., Biedni Romowie, źli Cyganie. Stereotypy i rzeczywistość, tłum. U. Poprawska, Kraków2014. ; 22. Mazurkowa B., Sen w twórczości Franciszka Dionizego Kniaźnina, w: eadem, Na ziemskich i niebieskich szlakach.Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina, Katowice 2008, s. 176-237. ; 23. Moniuszko S., Listy zebrane, wydał W. Rudziński przy współpracy M. Stokowskiej, Kraków 1969. ; 24. Mróz L., Badania dystansu etnicznego: Cyganie – Polacy, „Etnografia Polska” 1978, t. 22, z. 2. ; 25. Mróz L., Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w., Warszawa 2001. ; 26. Narbutt T., Rys historyczny ludu cygańskiego, Wilno 1830. ; 27. Nowak-Romanowicz A., Historia muzyki polskiej, t. 4: Klasycyzm 1750-1830, Warszawa 1995. ; 28. Nowicka E., Rom jako swój i jako obcy. Zbiorowość Romów w świadomości społeczności wiejskiej, w: U nas dolei niedole. Sytuacja Romów w Polsce, red. E. Nowicka, Kraków 1999, s. 13-37. ; 29. Nowicka E., Zapisane w operze. Studia z historii i estetyki opery, Poznań 2012. ; 30. Opieński H., Stanisław Moniuszko. Życie i dzieła, Lwów-Poznań 1924. ; 31. Piotrowska A.G., Romantyczna wizja postaci Cygana w twórczości muzycznej XIX i pierwszej połowy XXwieku, Kraków 2012. ; 32. Piotrowska A.G., Sceniczny wizerunek postaci Cygana w polskich dziełach muzycznych, w: O Romach w Polsce i Europie.Tożsamość, historia, kultura, edukacja, red. P. Borek, Kraków 2009. ; 33. Piotrowska A.G., Topos muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej od końca XVIII do początku XX wieku, Kraków 2011. ; 34. Poniatowska I., Twórczość muzyczna w drugiej połowie XIX wieku, w: Historia muzyki polskiej, t. V: Romantyzm,cz. 2: 1850-1900, Warszawa 2010. ; 35. Puchalska I., Sztuka adaptacji. Literatura romantyczna w operze dziewiętnastowiecznej, Kraków 2004. ; 36. Rudziński W., „Jawnuta”, czyli Krakowiacy i  Cyganie, w: Program do spektaklu „Jawnuta”, Teatr Wielkiw Warszawie, premiera 2 lutego 1991. ; 37. Rudziński W., Stanisław Moniuszko. Studia i materiały, cz. I, Kraków 1955. ; 38. Ryba J., Maskarady oświeconych, Katowice 1998. ; 39. Simon L., Syrokomla i Moniuszko, „Kurier Warszawski” 1937, nr 181, s. 8-11. ; 40. Toczyńska M., Spartanka i Cyganka w teatrze Franciszka Dionizego Kniaźnina, w: Kobieta epok dawnychw literaturze, kulturze i społeczeństwie, red. I. Maciejewska, K. Stasiewicz, Olsztyn 2008. ; 41. Wąsowska E., Rękopisy muzyczne XIX i XX wieku, w: Biblioteka Narodowa, Zakład zbiorów mikrofilmowych,Katalog mikrofilmów, nr 27, Warszawa 2001. ; 42. Wołoszyńska Z., Opera, hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław1977. ; 43. Wójcicki K.W., Cyganie w Polsce, „Tygodnik Ilustrowany” 1861, nr 67. ; 44. Żórawska-Witkowska A., Od „Cyganów” Franciszka Dionizego Kniaźnina (1786) do „Jawnuty” StanisławaMoniuszki (1860), w: Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki, red. M. Dziadek, E. Nowicka, Poznań 2014.

Relation:

Napis

Volume:

22

Start page:

70

End page:

86

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64262 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 31, 2018

Number of object content hits:

581

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/83699

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information