Object structure

Title:

„Białe anioły z skrzydłami jasnemi” (konstelacja parafraz)

Subtitle:

Napis Seria XXII (2016)

Creator:

Budrewicz, Tadeusz

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

literary motif ; angel ; feminism ; Prus, Bolesław (1847-1912) ; Żmichowska, Narcyza (1819-1876)

References:

1. A. F. W. [A. Wiślicki], Klejnoty poezji polskiej wybrane z dzieł najznakomitszych dawnych i nowoczesnychpoetów, poszyt III, Warszawa 1857. ; 2. A. F. W. [A. Wiślicki], Klejnoty poezji polskiej wybrane z dzieł najznakomitszych dawnych i nowoczesnych poetów, Warszawa1882. ; 3. Anioł w literaturze i w kulturze, red. J. Ługowska, J. Skawiński, Wrocław 2004. ; 4. Bolesław Prus 1847-1912: Kalendarz życia i twórczości, oprac. K. Tokarzówna i S. Fita, pod red. Z. Szweykowskiego,Warszawa 1969. ; 5. Borkowska G., „Lalka” – kobiety, mężczyźni, miłość, „Wiek XIX” 2014, s. 167-178. ; 6. Grzenia J., Cytat a aluzja literacka, w: Z problemów współczesnego języka polskiego, red. A. Wilkoń, J. Warchala, Katowice 1993, s. 107-117. ; 7. Grzenia J., Język poetycki jako struktura polifoniczna, Katowice 1999. ; 8. Kiklewicz A., Język w komunikacji interkulturowej, „Acta Neofilologica” 2012 (1), s. 89-103. ; 9. [Kraushar A.], Miłość kobiety. Parafraza, w: idem, Strofy, Warszawa 1886, s. 139-140. Przedruk w: Strofy Alkara, Kraków-Warszawa 1925, s. 121-122. ; 10. Markiewicz H., „Lalka” Bolesława Prusa, Warszawa 1951. ; 11. Miron [A. Michaux], Ze smutnych myśli, w: idem, Poezje, Warszawa 1884, s. 155. ; 12. Prus B., Lalka, oprac. J. Bachórz, t. I-II, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991. ; 13. Szpilarewicz M., Oblicza intertekstualności „Lalki” – kilka uwag o relacjach międzytekstowych powieści Prusa„Prace Literackie” 2004, s. 123-154. ; 14. Turey K., Bolesław Prus a romantyzm, Lwów 1937.

Relation:

Napis

Volume:

22

Start page:

87

End page:

105

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: