Object

Title: Zdzieranie i zakładanie masek. Stanisław Dygat i Witold Gombrowicz

Creator:

Bielecki, Marian

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. K. Berggren, Lepka męskość: poststrukturalizm, fenomenologia i podmiotowość w krytycznych studiach nad męskością. Przeł. W. Śmieja. „Teksty Drugie” 2015, nr 2, s. 353-380.
2. M. Bielecki, Historia, dialog, literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego. Wrocław 2010.
3. M. Bielecki, Literatura i lektura. O metaliterackich i metakrytycznych poglądach Witolda Gombrowicza. Kraków 2004.
4. E. Biskup, Sposoby czytania Dygata. „Ruch Literacki” 1983, z. 2, s. 145-158.
5. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster. Kraków 2002.
6. H. Bloom, A Map of Misreading. New York 1980.
7. P. Bourdieu, Męska dominacja. Przeł. L. Kopciewicz. Warszawa 2004.
8. K. Brandys, Miesiące. 1978–1979. Paryż 1981.
9. T. Breza, Niespodzianki Stanisława Dygata. „Odrodzenie” 1948, nr 7, s. 5.
10. U. Chowaniec, Melancholia. Hasło w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Red. M. Rudaś-Grodzka [i in.]. Warszawa 2014, s. 300-303.
11. G. Deleuze, Nietzsche i filozofia. Przekł., posł. B. Banasiak. Warszawa 1993.
12. J. Derrida, Ostrogi. Style Nietzschego. Przeł. B. Banasiak. Gdańsk 1997.
13. T. Dostojewski, Wspomnienia człowieka z lochu. Przeł. M. Grabowska. W: Opowieści. Warszawa 1929.
14. P. Dybel, Melancholia–gra pozorów i masek. Koncepcja melancholii Sigmunda Freuda. W: Urwane ścieżki. Przybyszewski–Freud–Lacan. Kraków 2000, s. 149-173.
15. S. Dygat, Disneyland. Wyd. 7. Warszawa 1981.
16. S. Dygat, Jezioro Bodeńskie. Wyd. 8. Warszawa 1981.
17. S. Dygat, Karnawał. Dworzec w Monachium. Warszawa 1981.
18. S. Dygat, Kołonotatnik. Wyd. 2. Warszawa 1984.
19. S. Dygat, Na pięć minut przed zaśnięciem. W cieniu Brooklynu. Warszawa 1983.
20. S. Dygat, Podróż. Wyd. 10. Warszawa 1981.
21. S. Dygat, Pożegnania. Wyd. 9. Warszawa 1981.
22. S. Dygat, Utwory rozproszone. T. 1-2. Warszawa 1991.
23. S. Dygat, Wiosna i niedźwiedzie. Rozmyślania przy goleniu. Warszawa 1985.
24. The Forty-nine Percent Majority: The Male Sex Role. Ed. D. S. David, R. Brannon. Reading, Mass., 1976.
25. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przekł., posł. T. Komendant. Wyd. 2. Warszawa 1998.
26. S. Freud, Żałoba i melancholia. W: Psychologia nieświadomości. Przeł. R. Reszke. Warszawa 2009.
27. D. L. Gilmore, Mizoginia, czyli Męska choroba. Przeł. J. Margański. Kraków 2003.
28. R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Przeł. K. Kot. Warszawa 2001.
29. W. Gombrowicz, Ferdydurka. Oprac. W. Bolecki. Kraków 2007.
30. W. Gombrowicz, Testament. W: Dziennik 1967–1969. Red. nauk. J. Błoński. Kraków 1992.
31. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk. Red. nauk. J. Błoński. Kraków 1986.
32. B. Gutkowska, Powieści Stanisława Dygata. Czas i przestrzeń życia i marzenia. Katowice 1996.
33. G. Herling-Grudziński, Proza czasu wojny (1947). W: Wyjścia z milczenia. Szkice. Warszawa 1998, s. 121–127.
34. A. Horubała, Sztafeta szyderców, czyli lustrowanie Gombrowicza. W: Marzenie o chuliganie. Warszawa 1999, s. 9-34.
35. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków 2006.
36. J. Iwaszkiewicz, Jak oceniam literaturę Dwudziestolecia? [odpowiedź na ankietę] „Twórczość” 1947, nr 4, s. 71-74.
37. M. Januszkiewicz, Stanisław Dygat. Poznań 1999.
38. M. Januszkiewicz, Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury. Poznań 1998.
39. J. Jarzębski, Literatura polska pod znakiem Gombrowicza. W zb.: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna. T. 1. Red. R. Nycz, J. Jarzębski. Kraków 1997.
40. J. Jarzębski, Podglądanie Gombrowicza. Kraków 2001.
41. J. Jarzębski, Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej. Kraków 1998.
42. J. Jarzębski, A. Zawadzki, Zachwyca nie zachwyca. Rozmowa Andrzeja Zawadzkiego z Jerzym Jarzębskim. W: W. Gombrowicz, Ferdydurke. Kraków 1997, s. 255-279.
43. G. Karlsson, Męskość jako projekt: kilka uwag psychoanalitycznych. Przeł. F. Mazurkiewicz. „Teksty Drugie” 2015, nr 2, s. 381-407.
44. E. Kosofsky Sedgwick, Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire. New York 1985.
45. E. Kosofsky Sedgwick, Wilde, Nietzsche i sentymentalne związki z męskim ciałem. Przeł. B. Warkocki. Współpr. P. Czapliński. „Teksty Drugie” 2012, nr 5, s. 86-102.
46. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przeł. M. Falski. Kraków 2007.
47. J. Margański, Gombrowicz wieczny debiutant. Kraków 2001.
48. K. Mojsak, Groteska w polskiej prozie narracyjnej 1945–1968. Warszawa 2014.
49. G. L. Mosse, The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity. New York 1998.
50. F. Nietzsche, Z genealogii moralności. Pismo polemiczne. Przeł. G. Sowiński. Wstęp K. Michalski. Kraków 1997.
51. M. Piwińska, Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa 1973.
52. R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”. Warszawa 2010.
53. R. K. Przybylski, Autor i jego sobowtór. Wrocław 1988.
54. J. Siedlecka, Jaśnie Panicz. Warszawa 1997.
55. B. Sienkiewicz, Nuda i świadomość w powieści inteligenckiej. W zb.: Nuda w kulturze. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński. Poznań 1999.
56. A. Sobolewska, Polska proza psychologiczna (1945–1950). Warszawa 1979.
57. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków 2011.
58. K. Theweleit, Męskie fantazje. Przeł. M. Falkowski, M. Herer. Przekł. przejrzał A. Żychliński. Warszawa 2015.
59. J. Tomkowski, Wawel i Vence. Witold Gombrowicz. W zb.: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Red. A. Brodzka. Warszawa 1994, s. 93-102.
60. K. Wyka, Rozrachunki inteligenckie. W: Pogranicze powieści. Wyd. 3. Warszawa 1989.
61. H. Zaworska, Po upadku mitów inteligenckich. O prozie tzw. obrachunków inteligenckich w latach 1945–1948. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 3: Literatura Polski Ludowej. Red. A. Brodzka, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 85-105.

Issue:

4

Start page:

15

End page:

39

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64712 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 25, 2018

Number of object content hits:

491

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/83771

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information