Object

Title: Twórczość prozatorska Edwarda Stachury w świetle tradycji literackiej i filozoficznej

Creator:

Al-Araj, Anna

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Balcerzan, Magia słowa. W: Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie. Warszawa 1971, s. 9-19.
2. H. Bergson, O bezpośrednich danych świadomości. Przeł. K. Bobrowska. W: I. Wojnar, Bergson. Warszawa 1985, s. 135-161.
3. J. L. Borges, Alef. Przeł. Z. Chądzyńska, M. Potok-Nycz. Warszawa 2003.
4. J. L. Borges, Antologia osobista. Przeł. E. Stachura, A. Sobol-Jurczykowski, Z. Chądzyńska. Kraków 1974.
5. W. Bolecki, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywojennym–Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej. Wyd. 2, popr., uzup. Kraków 1996.
6. T. Cieślikowska, W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii. Warszawa–Łódź 1995.
7. J. Derrida, Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Rozm. przepr. D. Attridge. Przeł. M. P. Markowski. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 176-225.
8. M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Wybór M. Czerwiński. Przeł. A. Tatarkiewicz. Warszawa 1970.
9. R. W. Emerson, Amerykański uczony. W: Natura.–Amerykański uczony. Przeł. M. Filipczuk. Posł. P. Gutowski. Kraków 2005, s. 49-67.
10. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana. Warszawa 1981.
11. M. Heidegger, Bycie i czas. Przeł., przedm., przypisy B. Baran. Warszawa 1994.
12. M. Heidegger, Cóż po poecie. Przeł. K. Wolicki. W: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Wybór, oprac., wstęp K. Michalski. Warszawa 1977.
13. M. Heidegger, List o humanizmie. Przeł. J. Tischner. W: Znaki drogi. Przeł. S. Blandzi [i in]. Warszawa 1995, s. 129-168.
14. M. Heidegger, O źródle dzieła sztuki. Przeł. L. Falkiewicz. „Sztuka i Filozofia” 1992, nr 5.
15. M. Januszkiewicz, Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury. Poznań 1998.
16. S. Kierkegaard, Albo-albo. T. 2. Przeł. K. Toeplitz. Warszawa 1976.
17. P. Michałowski, Źródła i ujścia „poezji czynnej”. „Nowe Książki” 1988, nr 5, s. 54-55.
18. A. Mickiewicz, Zdania i uwagi z dzieł Jakuba Bema, Anioła Ślązaka (Angelus Silesius) i Sę-Martena. W: Dzieła wszystkie. T. 1, cz. 3: Wiersze 1829–1855. Oprac. Cz. Zgorzelski. Wrocław 1981.
19. R. Nycz, Sylwy współczesne. Kraków 1996.
20. T. Nyczek, Życiodajny, śmiercionośny. „Miesięcznik Literacki” 1980, nr 1, s. 59-64.
21. O liryce E. Stachury. „Integracje” 1980, nr 8.
22. J. C. Onetti, Historia kawalera z różą i ciężarnej dziewicy z Liliputu. Przeł. R. Kalicki, E. Stachura. Warszawa 1977.
23. D. Pachocki, Stachura totalny. Lublin 2007.
24. D. Patnikowska, Romantyzm w literaturze polskiej XX wieku. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in]. Wrocław 1992, s. 957-964.
25. E. Pound, ABC czytania. Przeł. K. Biskupski. W zb.: Nowa krytyka. Antologia. Wybór H. Krzeczkowski. Wstęp, oprac. Z. Łapiński. Warszawa 1983, s. 40-89.
26. K. Rutkowski, Projekt Stachury i cień Towiańskiego. „Nowy Wyraz” 1981, nr 1.
27. K. Rutkowski, Przeciw (w) literaturze. Esej o „poezji czynnej” Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury. Bydgoszcz 1987.
28. J. Sadzik, Inne niebo, inna ziemia. W: Cz. Miłosz, Ziemia Ulro. Kraków 1994.
29. J. Z. Słojewski (Hamilton), Święty Franciszek w dżinsach. „Kultura” 1966, nr 32, s. 12.
30. E. Stachura, Cała jaskrawość. Warszawa 1969.
31. E. Stachura, Fabula rasa. (Rzecz o egoizmie). Warszawa 1999.
32. E. Stachura, Poezja i proza. Red. K. Rutkowski. T. 4. Warszawa 1975.
33. E. Stachura, Poezja i proza. T. 5. Warszawa 1982.
34. E. Stachura, Przystępuję do ciebie. Warszawa 1968.
35. E. Stachura, Wszystko jest poezja. Opowieść-rzeka. Warszawa 1975.
36. M. Szybist, Uśmiechnięty Dostojewski. „Życie Literackie” 1970, nr 6, s. 6-7.
37. W. Szyngwelski, Sobowtór w labiryncie. Proza artystyczna Edwarda Stachury. Warszawa 2003.
38. Z. Trziszka, Edwarda Stachury zmagania z samym sobą. (Próba psychografii). „Miesięcznik Literacki” 1983, nr 7, s. 30-38.
39. J. Trznadel, Na marginesie. „Twórczość” 1963, nr 9, s. 64-65.
40. M. Wójcik, Człowiek-nikt. Prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen. Kielce 1998.

Issue:

4

Start page:

49

End page:

59

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64710 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 25, 2018

Number of object content hits:

264

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/83775

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information