Object structure

Title:

Dwuznaczność eksperymentu. O kategorii „odwróconego sacrum” w dyskursie krytycznym Jana Błońskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2017)

Creator:

Szumna, Małgorzata

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Jan Błoński’s critical texts ; “reversed sacrum” category ; metaphysical subject matter ; experiment ; Michel de Ghelderode’s, Jean Genet’s, Antonin Artaud’s and Leopold Buczkowski’s creativity

References:

1. J. Błoński, Artaud i teatr magiczny. Wstęp w: A. Artaud, Teatr i jego sobowtór. Przeł. J. Błońsk i. Noty J. Błoński, K. Puzyna. Warszawa 1966, s. 5-30.
2. J. Błoński, „Balkon”, czyli zabójstwo Boga. „Dialog” 1959, nr 10, s. 105-114.
3. J. Błoński, „Balkon”, czyli zabójstwo Boga. W: Między literaturą a światem. Wybrał, oprac. J. Jarzębski. Kraków 2002.
4. J. Błoński, Bergson a program poetycki Leśmiana. „Miesięcznik Literacki” 1968, nr 8, s. 31-42.
5. J. Błoński, Bezdroże. „Życie Literackie” 1967, nr 42, s. 3; 13.
6. J. Błoński, Droga zabójców i droga prawdy. „Nowa Kultura” 1955, nr 28, s. 6.
7. J. Błoński, Dziennik. W: Błoński przekorny. Dziennik. – Wywiady. Zebrał i oprac. M. Zaczyński. Kraków 2011, s. 11-125.
8. J. Błoński, Falkiewicza przygoda duchowa. „Dialog” 1968, nr 9, s. 95-100.
9. J. Błoński, Książka. „Życie Literackie” 1963, nr 1, s. 3; 9.
10. J. Błoński, Metafizyka i sobowtóry. „Nurt” 1971, nr 12, s. 33-36.
11. J. Błoński, Michel de Ghelderode. „Dialog” 1956, nr 4, s. 124-133.
12. J. Błoński, Moje narzekania. Ścieżki do nikąd. „Przegląd Kulturalny” 1963, nr 19, s. 8.
13. J. Błoński, Norwid wśród prawnuków. „Twórczość” 1967, nr 5, s. 67-94.
14. J. Błoński, O problematyce dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza. „Nurt” 1972, nr 5, s. 43-46.
15. J. Błoński, Powrót Witkacego. „Dialog” 1963, nr 9, s. 71-84.
16. J. Błoński, Rozważania na czasie. „Dialog” 1967, nr 4, s. 76-83.
17. J. Błoński, Tertium datur. „Przegląd Kulturalny” 1963, nr 16, s. 8.
18. J. Błoński, To co święte, to co literackie. W: Kilka myśli co nie nowe. Kraków 1985, s. 9-42.
19. J. Błoński, Ty spiszesz wszystko. „Przegląd Kulturalny” 1958, nr 22, s. 4.
20. J. Błoński, U źródeł teatru Witkacego. „Dialog” 1970, nr 5, s. 81-90.
21. J. Błoński, Witkiewicz ojciec i syn, czyli psychomachia rodzinna. „Twórczość” 1970, nr 7/8, s. 140-154.
22. J. Błoński, Wprowadzenie do Geneta. „Dialog” 1959, nr 6, s. 76-81.
23. J. Błoński, Z Galicji do Koryntu. „Życie Literackie” 1967, nr 36, s. 3.
24. J. Błoński, M. Czerwiński, K. Puzyna, I. Sławińska, J. Turowicz, Rozmowy o dramacie. Dramat religijny XX wieku. „Dialog” 1958, nr 6, s. 95-105.
25. S. Buryła, Proza Leopolda Buczkowskiego – niepokoje i obawy krytyków. W: Prawda mitu i literatury. O pisarstwie Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego. Kraków 2003, s. 70-100.
26. J. Ćwiertnia, O smaku destylowanej wody, o metodzie uchylania drzwi i jeszcze o kilku sprawach natury artystycznej. „Przegląd Kulturalny” 1955, nr 11, s. 8.
27. K. Dybciak, Kilka myśli o Janie Błońskim. W: Wokół czy w centrum literatury? Studia o krytyce i eseju. Warszawa 2016, s. 268-283.
28. A. Falkiewicz, Mit Orestesa. Szkice o dramaturgii współczesnej. Poznań 1967.
29. A. Falkiewicz, Myśli o Antoninie Artaud. „Pamiętnik Teatralny” 1961, z. 4, s. 551-556.
30. A. Falkiewicz, Witkacy, Artaud i awangarda. „Dialog” 1960, nr 6, s. 121-129.
31. L. Febvre, Le Problème de l’incroyance au XVI. La religion de Rabelais. Paris 1942.
32. L. Flaszen, Rekolekcje Nowoczesności. „Przegląd Kulturalny” 1957, nr 17, s. 1; 2-3; 7.
33. L. Flaszen, Rekolekcje Nowoczesności. W: Cyrograf. Kraków 1996, s. 306-322.
34. J. Galant, Odmiany wolności. Publicystyka, krytyka i literatura polskiego Października. Poznań 2010.
35. J. Jarzębski, M. Stala, M. Sugiera, M. Wyka, S. Chwin, Jan Błoński : portret wielokrotny. „Dekada Literacka” 2009, nr 3, s. 70-93. Na stronie: http://www.dekadaliteracka.com.pl/?id=4707 (data dostępu: 10 II 2017).
36. M. Kisiel, Zmiana. Z problemów świadomości literackiej przełomu 1955–1959 w Polsce. Katowice 1999.
37. L. Kolankiewicz, Święty Artaud. Warszawa 1988.
38. J. Kristeva, Ta niewiarygodna potrzeba wiary. Przeł. A. Turczyn. Kraków 2010.
39. S. Lem, S. Mrożek, Listy 1956–1978. Kraków 2011.
40. J. Margański, Gombrowicz – wieczny debiutant. Kraków 2001.
41. K. Mętrak, „Uchwyt” Błońskiego. „Literatura” 1986, nr 7/8.
42. G. Niziołek, Błoński o Swinarskim. Od „Wyzwolenia” do uwolnienia. „Wielogłos” 2014, nr 4, s. 23-32.
43. Z. Osiński, Polska recepcja Artauda. „Dialog” 1998, nr 3, s. 131-139.
44. B. Owczarek, O prozie Leopolda Buczkowskiego. Zmienić perspektywę. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2015, nr 1, s. 225-233.
45. M. Pietrzak, Krytyka literacka wobec pokolenia „Współczesności”. Warszawa 2007.
46. P. S. Rosół, Genet Gombrowicza. Historia miłosna. Gdańsk 2016.
47. P. S. Rosół, Święty przeklęty, przegięty święty. Jean Genet i postchrześcijaństwo. „Kresy” 2010, nr 1/2, s. 10-19.
48. A. Sandauer, Pod czy ponad. „Nowa Kultura” 1960, nr 8, s. 3.
49. M. Sugiera, Błoński w oparach absurdu. W zb.: Jan Błoński... i literatura XX wieku. Red. M. Sugiera, R. Nycz. Kraków 2002, s. 75-82.
50. A. Sulikowski, Spotkania z Janem Błońskim. Na siedemdziesięciolecie urodzin. W zb.: Jan Błoński... i literatura XX wieku. Red. M. Sugiera, R. Nycz. Kraków 2002, s. 133-143.
51. O. Wilde, Krytyk jako artysta. Przeł. C. Wojewoda. W: Eseje. Opowiadania. Bajki. Poematy prozą. Red. J. Żuławski. Warszawa 1957, s. 17-112.
52. G. Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer. Wrocław 1999.
53. K. Wyka, Tragiczność, drwina i realizm. „Twórczość” 1945, nr 3, s. 101-119.

Issue:

4

Start page:

61

End page:

85

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)