Object

Title: Reportaż literacki wobec literatury. Korzenie i teorie

Creator:

Żyrek-Horodyska, Edyta

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Balcerzan, Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty. Toruń 2013. ; 2. Z. Bauer, Antymedialny reportaż Ryszarda Kapuścińskiego. Warszawa 2001. ; 3. E. Chylak-Wińska, Afryka Kapuścińskiego. Poznań 2007. ; 4. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków 2004. ; 5. M. Czermińska, Badania nad prozą niefikcjonalną – sukcesy, pułapki, osobliwości. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 436-449. ; 6. A. Domosławski, Kapuściński non-fiction. Wyd. 2, uzup. Warszawa 2017. ; 7. F. Fryze, Rady dla dziennikarzy. „Zeszyty Prasoznawcze” 1979, nr 3, s. 96-112. ; 8. M. Gołaszewska, Estetyka rzeczywistości. Warszawa 1984. ; 9. J. Hatzfeld, Nie czuję strachu. Rozm. przepr. E. Winnicka. „Polityka” 2010, nr 48, s. 92-94. ; 10. M. Horodecka, Słowo wstępne. „Jednak Książki” 2016, nr 5, s. 9-11. ; 11. J. Jeziorska-Haładyj, Literacenie? O granicach reportażu na łamach „Rocznika Literackiego” (1932–1984). „Jednak Książki” 2016, nr 5, s. 13-24. ; 12. A. Kaliszewski, Od socrealizmu do metafizyki–poezja Ryszarda Kapuścińskiego. W: Wieczna gra. Artykuły i szkice. Kraków 2009. ; 13. R. Kapuściński, Podróże z Herodotem. Kraków 2004. ; 14. R. Kapuściński, Ten Inny. Kraków 2006. ; 15. W. Kot, Hanna Krall. Poznań 2000. ; 16. H. Krall, Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall. Wybór, oprac. J. Antczak. Warszawa 2007. ; 17. I. Mandziej, Między reportażem a mikropowieścią: o „Sublokatorce” Hanny Krall. „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 3, s. 85-97. ; 18. H. Natora-Macierewicz, Amerykańskie wzory (Feliks Fryze). „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1991, nr 3/4, s. 97-103. ; 19. Cz. Niedzielski, O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej. Podróż, powieść, reportaż. Toruń 1966. ; 20. Cz. Niedzielski, Reportaż. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wyd. 2. Wrocław 1994, s. 820-823. ; 21. B. Nowacka, Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków. Katowice 2004. ; 22. G. Pinson, M.-È. Thérenty, L’Invention du reportage. „Autour de Vallès” 2010, vol. 40. ; 23. J. Schnayder, Periegeza w literaturze greckiej. Powstanie i rozwój gatunku. Kraków 1946. ; 24. M. Siembieda, Reportaż po polsku. Poznań 2003. ; 25. N. Sims, True Stories: A Century of Literary Journalism. Foreword T. Conover. Evanston 2007. ; 26. J. Sztachelska, Reportaż: z historii gatunku w wieku XIX. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2013, t. 4, s. 153-170. ; 27. J. Sztachelska, „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 poł. XIX i na pocz. XX wieku. (Prus, Konopnicka, Dygasiński, Reymont). Białystok 1997. ; 28. M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a. T. 1-2. Wstęp A. Gronczewski. Posł. A. Ziółkowska-Boehm. Warszawa 2010. ; 29. H. White, Realizm figuralny w literaturze świadectwa. Przeł. E. Domańska. W: Proza historyczna. Red. E. Domańska. Kraków 2009. ; 30. K. Wolny-Zmorzyński, Poetyka reportażu polskiego po 1989 roku. Zarys problematyki. W zb.: Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman. Kraków–Rzeszów 2005. ; 31. K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich. Warszawa 2004. ; 32. K. Wolny-Zmorzyński, Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności. Kraków 2004. ; 33. K. Wolny-Zmorzyński, Wstęp. W: Mistrzowie reportażu. Antologia. Oprac. K. Wolny-Zmorzyński. Rzeszów 2001. ; 34. A. Wójcińska, Reporterzy bez fikcji. Rozmowy z polskimi reporterami. Wołowiec 2011. ; 35. P. Zajas, Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej. Poznań 2011.

Issue:

4

Start page:

119

End page:

131

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64706 ; oai:rcin.org.pl:64706 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 25, 2018

Number of object content hits:

3 173

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/83780

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information