Object structure

Title:

„Ciąży na mnie [...] obowiązek wierności”. Listy Teodora Parnickiego do Jana i Marty Erdmanów z lat 1944–1946

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2017)

Creator:

Dobrowolski, Andrzej. Oprac. ; Markiewka, Tomasz. Oprac.

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Teodor Parnicki’s letters to Jan Erdman and his wife Marta ; Parnicki’s stay in Mexico ; historical novel ; Parnicki’s Słowo i ciało (The Word and the Body) and Koniec „Zgody Narodów” (End of the “Concord of Nations”)

References:

1. S. Adalberg, Oko. W: Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. Warszawa 1889–1894, s. 356.
2. W. Anders, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946. Bydgoszcz 1989.
3. J. Czapski, Na nieludzkiej ziemi. Wyd. rozszerz. Paris 1984.
4. A. Dobrowolski, „Inżynierowie dusz”. Uwagi Parnickiego do wspomnień Borwicza. „Zeszyty Historyczne” 2003, z. 144, s. 3-18.
5. J. Drohojowski, Wspomnienia dyplomatyczne. Kraków 1969.
6. J. Erdman, Droga do Ostrej Bramy. Londyn 1984.
7. J. Giedroyc, T. Parnicki, Listy 1946–1968. Cz. 1. Oprac., wstęp, przypisy A. Dobrowolski. Warszawa 2014.
8. W. Grubiński, Między młotem a sierpem. Londyn 1948.
9. S. Kossowska, Jak cię widzę, tak cię piszę. Londyn 1973.
10. S. Kossowska, Mieszkam w Londynie. Londyn 1964.
11. J. Kowalewski, Cela nr 60. „Wiadomości” 1950, nr 17, s. 2.
12. W. Lange, Poseł nadzwyczajny: rzecz o Władysławie Neumanie. „Rocznik Łódzki” 2005, t. 52, s. 229-236.
13. Nowy Testament. W przekładzie polskim J. Wujka. Wyd. nowe, przejrz. i objaśn. Kraków 1936.
14. T. Parnicki, „Ale mój świat to zaklęte koło...” Listy Teodora Parnickiego do Tymona Terleckiego z lat 1942–1943. Oprac. T. Markiewka. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 1, s. 189-204.
15. T. Parnicki, Dzienniki z lat osiemdziesiątych. Notatki o własnej pracy literackiej. Wstęp Z. Lichniak. Słowo o autorze dzienników oraz oprac. T. Markiewka. Kraków 2008.
16. T. Parnicki, Historia w literaturę przekuwana. Warszawa 1980.
17. T. Parnicki, „In Terms of Theological Struggle”. Meksykańskie zapiski Teodora Parnickiego. Odnalazł, oprac. i do druku podał T. Markiewka. „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 4, s. 167-172.
18. T. Parnicki, „Jak co roku, tak i tym razem w dzień wigilijny...” Listy Teodora Parnickiego do Stanisława Kota z lat 1933–1962. Oprac. Z. Pietrzyk. „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4, s. 229-263.
19. T. Parnicki, Literatura piękna katolickiego humanizmu. „Przegląd Powszechny” 1938, t. 218, nr 4, s. 41–42.
20. T. Parnicki, M. S. Gumilow i „akmeiści” rosyjscy. (W jedenastą rocznicę śmierci poety). „Myśl Narodowa” 1932, nr 38, s. 547–548.
21. T. Parnicki, „Mało kto z nas wszystkich jeszcze żyjących daje mi to poczucie ciągłości polskiej [...] literatury XX wieku”. Listy Teodora Parnickiego do Aleksandra Wata. Oprac. P. Gorliński-Kucik. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 1, s. 229-248.
22. T. Parnicki, Nowa baśń. Cz. 2: Czas siania i czas zbierania. Warszawa 1963.
23. T. Parnicki, Opowieść o trzech Metysach. T. 1: Raczej jednak oni. Warszawa 1992.
24. T. Parnicki, „Pamięć, władca [...] bezlitosny, wciąż i wciąż wskrzesza ponownie to, co minęło...” Fragmenty wspomnień Teodora Parnickiego. Odnalazł, oprac. i do druku podał T. Markiewka. „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 2, s. 153-211.
25. T. Parnicki, Postscriptum do Śmierci Aecjusza. Warszawa 1966.
26. T. Parnicki, Srebrne orły. T. 1-2. Jerozolima 1944–1945.
27. T. Parnicki, Srebrne orły. Warszawa 1957.
28. K. Pruszyński, Margrabia Wielopolski. London 1944.
29. K. Pruszyński, Noc na Kremlu. Warszawa 1989.
30. K. Pruszyński, Russian Year. The Notebook of an Amateur Diplomat. New York 1944.
31. H. Sienkiewicz, Quo vadis. Wyd. 15. Warszawa 1963.
32. W. Szcześniak, Aron. Hasło w: Podręczna encyklopedia kościelna. T. 1. Warszawa 1904, s. 2.
33. B. Szubtarska, Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943. Warszawa 2005.
34. M. Wańkowicz, Ziele na kraterze. Wyd. 10. Warszawa 1976.
35. M. Wańkowiczówna, W szpitalu pod dwoma okupacjami. (Pamiętnik polskiej siostry miłosierdzia). Chicago 1941.
36. I. Wasilewska, Za winy niepopełnione. Rzym 1945.
37. A. Wat, Mój wiek. Fragmenty rozmów Aleksandra Wata z Czesławem Miłoszem. T. 1. Kraków 2011.
38. K. Wierzyński, Krzyże i miecze. Londyn 1946.
39. K. Wierzyński, Poezja i proza. 1: Poezja. Wybór i posł. M. Sprusiński. Kraków 1981.
40. A. Witkowska, Aron. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 1. Red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski. Lublin 1995, k. 947.
41. J. Wróbel, Żydowscy żołnierze gen. Andersa. Na stronie: http://obnt.pl/aktualnosci/zydowscy-zolnierze-gen-andersa (data dostępu: 3 II 2017).
42. Z. Zawadowski, Tajemnica Teodora. „Wiadomości” 1956, nr 43.

Issue:

4

Start page:

171

End page:

216

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Source

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: