Object

Title: Projekty i diagnozy. Krytycy lwowscy w walce o literaturę i życie. Rec.: Katarzyna Sadkowska, Lwowska krytyka literacka 1894–1914. Tendencje i problemy. Warszawa 2015

Creator:

Kowalczuk, Urszula

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Brzozowski, Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd. Lwów 1907. ; 2. Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej” 1. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2010. ; 3. Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej” 2. Red. M. Strzyżewski. Toruń 2012. ; 4. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków 1997. ; 5. U. Jakubowska, Lwów na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd środowisk prasotwórczych. Warszawa 1991. ; 6. T. Lewandowski, Lwów krytycznoliteracki. „Wiek XIX” 2016, t. 9, s. 686-692. ; 7. Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki. Red. E. Paczoska, D. M. Osiński. Warszawa 2009. ; 8. R. Okulicz-Kozaryn, Rok 1894. Właściwy początek Młodej Polski. W: Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce. Poznań 2013, s. 41-63. ; 9. E. Paczoska, Przywracanie głosu. Lwowska krytyka literacka. „Litteraria Copernicana” 2016, nr 4, s. 185-191. ; 10. Programy i dyskusje lwowskiej krytyki literackiej 1896–1914. Antologia. Wybór, wstęp, oprac. K. Sadkowska. Warszawa 2015. ; 11. J. Purchla, Kraków i Lwów wobec nowoczesności. W zb.: Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866–1914). Studia i szkice. Red. K. Fiołek, M. Stala. Kraków 2011, s. 223-238. ; 12. Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia–terminy–zjawiska–przekroje. T. 1–2. Red. nauk. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, M. Strzyżewski. Warszawa–Toruń 2016. ; 13. T. Sobieraj, Odcienie modernizmu. O lwowskiej krytyce literackiej przełomu XIX i XX wieku. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2015, t. 26, s. 241-247. ; 14. Stanisław Brzozowski. (Ko)repetycje. T. 1. Red. D. Kozicka, J. Orska, K. Uniłowski. Katowice 2012. ; 15. Stanisław Brzozowski. (Ko)repetycje. T. 2. Red. T. Mizerkiewicz, A. Skrendo, K. Uniłowski. Katowice 2013.

Issue:

4

Start page:

217

End page:

223

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64717 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Feb 25, 2018

Number of object content hits:

134

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/83785

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information