Object structure

Title:

Projekty i diagnozy. Krytycy lwowscy w walce o literaturę i życie. Rec.: Katarzyna Sadkowska, Lwowska krytyka literacka 1894–1914. Tendencje i problemy. Warszawa 2015

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2017)

Creator:

Kowalczuk, Urszula

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

książka Katarzyny Sadkowskiej ; lwowska krytyka literacka lat 1894–1914 ; dyskurs krytycznoliteracki i metakrytyczny modernistycznego Lwowa

References:

1. S. Brzozowski, Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd. Lwów 1907.
2. Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej” 1. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2010.
3. Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej” 2. Red. M. Strzyżewski. Toruń 2012.
4. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków 1997.
5. U. Jakubowska, Lwów na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd środowisk prasotwórczych. Warszawa 1991.
6. T. Lewandowski, Lwów krytycznoliteracki. „Wiek XIX” 2016, t. 9, s. 686-692.
7. Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki. Red. E. Paczoska, D. M. Osiński. Warszawa 2009.
8. R. Okulicz-Kozaryn, Rok 1894. Właściwy początek Młodej Polski. W: Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce. Poznań 2013, s. 41-63.
9. E. Paczoska, Przywracanie głosu. Lwowska krytyka literacka. „Litteraria Copernicana” 2016, nr 4, s. 185-191.
10. Programy i dyskusje lwowskiej krytyki literackiej 1896–1914. Antologia. Wybór, wstęp, oprac. K. Sadkowska. Warszawa 2015.
11. J. Purchla, Kraków i Lwów wobec nowoczesności. W zb.: Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866–1914). Studia i szkice. Red. K. Fiołek, M. Stala. Kraków 2011, s. 223-238.
12. Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia–terminy–zjawiska–przekroje. T. 1–2. Red. nauk. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, M. Strzyżewski. Warszawa–Toruń 2016.
13. T. Sobieraj, Odcienie modernizmu. O lwowskiej krytyce literackiej przełomu XIX i XX wieku. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2015, t. 26, s. 241-247.
14. Stanisław Brzozowski. (Ko)repetycje. T. 1. Red. D. Kozicka, J. Orska, K. Uniłowski. Katowice 2012.
15. Stanisław Brzozowski. (Ko)repetycje. T. 2. Red. T. Mizerkiewicz, A. Skrendo, K. Uniłowski. Katowice 2013.

Issue:

4

Start page:

217

End page:

223

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: