Object structure

Title:

Projekty i diagnozy. Krytycy lwowscy w walce o literaturę i życie. Rec.: Katarzyna Sadkowska, Lwowska krytyka literacka 1894–1914. Tendencje i problemy. Warszawa 2015

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2017)

Creator:

Kowalczuk, Urszula

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Katarzyna Sadkowska’s book ; literary criticism in Lviv in the years 1894–1914 ; literary critical and metacritical discourse in modernist Lviv

References:

1. S. Brzozowski, Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd. Lwów 1907.
2. Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej” 1. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2010.
3. Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej” 2. Red. M. Strzyżewski. Toruń 2012.
4. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków 1997.
5. U. Jakubowska, Lwów na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd środowisk prasotwórczych. Warszawa 1991.
6. T. Lewandowski, Lwów krytycznoliteracki. „Wiek XIX” 2016, t. 9, s. 686-692.
7. Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki. Red. E. Paczoska, D. M. Osiński. Warszawa 2009.
8. R. Okulicz-Kozaryn, Rok 1894. Właściwy początek Młodej Polski. W: Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce. Poznań 2013, s. 41-63.
9. E. Paczoska, Przywracanie głosu. Lwowska krytyka literacka. „Litteraria Copernicana” 2016, nr 4, s. 185-191.
10. Programy i dyskusje lwowskiej krytyki literackiej 1896–1914. Antologia. Wybór, wstęp, oprac. K. Sadkowska. Warszawa 2015.
11. J. Purchla, Kraków i Lwów wobec nowoczesności. W zb.: Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866–1914). Studia i szkice. Red. K. Fiołek, M. Stala. Kraków 2011, s. 223-238.
12. Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia–terminy–zjawiska–przekroje. T. 1–2. Red. nauk. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, M. Strzyżewski. Warszawa–Toruń 2016.
13. T. Sobieraj, Odcienie modernizmu. O lwowskiej krytyce literackiej przełomu XIX i XX wieku. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2015, t. 26, s. 241-247.
14. Stanisław Brzozowski. (Ko)repetycje. T. 1. Red. D. Kozicka, J. Orska, K. Uniłowski. Katowice 2012.
15. Stanisław Brzozowski. (Ko)repetycje. T. 2. Red. T. Mizerkiewicz, A. Skrendo, K. Uniłowski. Katowice 2013.

Issue:

4

Start page:

217

End page:

223

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: