Object structure

Title:

Projekty i diagnozy. Krytycy lwowscy w walce o literaturę i życie. Rec.: Katarzyna Sadkowska, Lwowska krytyka literacka 1894–1914. Tendencje i problemy. Warszawa 2015

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2017)

Creator:

Kowalczuk, Urszula

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

książka Katarzyny Sadkowskiej ; lwowska krytyka literacka lat 1894–1914 ; dyskurs krytycznoliteracki i metakrytyczny modernistycznego Lwowa

References:

1. S. Brzozowski, Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd. Lwów 1907. ; 2. Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej” 1. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2010. ; 3. Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej” 2. Red. M. Strzyżewski. Toruń 2012. ; 4. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków 1997. ; 5. U. Jakubowska, Lwów na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd środowisk prasotwórczych. Warszawa 1991. ; 6. T. Lewandowski, Lwów krytycznoliteracki. „Wiek XIX” 2016, t. 9, s. 686-692. ; 7. Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki. Red. E. Paczoska, D. M. Osiński. Warszawa 2009. ; 8. R. Okulicz-Kozaryn, Rok 1894. Właściwy początek Młodej Polski. W: Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce. Poznań 2013, s. 41-63. ; 9. E. Paczoska, Przywracanie głosu. Lwowska krytyka literacka. „Litteraria Copernicana” 2016, nr 4, s. 185-191. ; 10. Programy i dyskusje lwowskiej krytyki literackiej 1896–1914. Antologia. Wybór, wstęp, oprac. K. Sadkowska. Warszawa 2015. ; 11. J. Purchla, Kraków i Lwów wobec nowoczesności. W zb.: Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866–1914). Studia i szkice. Red. K. Fiołek, M. Stala. Kraków 2011, s. 223-238. ; 12. Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia–terminy–zjawiska–przekroje. T. 1–2. Red. nauk. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, M. Strzyżewski. Warszawa–Toruń 2016. ; 13. T. Sobieraj, Odcienie modernizmu. O lwowskiej krytyce literackiej przełomu XIX i XX wieku. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2015, t. 26, s. 241-247. ; 14. Stanisław Brzozowski. (Ko)repetycje. T. 1. Red. D. Kozicka, J. Orska, K. Uniłowski. Katowice 2012. ; 15. Stanisław Brzozowski. (Ko)repetycje. T. 2. Red. T. Mizerkiewicz, A. Skrendo, K. Uniłowski. Katowice 2013.

Issue:

4

Start page:

217

End page:

223

Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: