Object structure

Title:

„Bardzo długi skład”: o książkach kolejowych Wojciecha Tomasika. Rec.: Wojciech Tomasik: Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej. Wrocław 2007; wyd. 2: Toruń 2015; Inna droga. Romantycy a kolej. Warszawa 2012; Pociąg do nowoczesności. Szkice kolejowe. Warszawa 2014; Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność. Warszawa 2015

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2017)

Creator:

Forajter, Wacław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Wojciech Tomasik’s monpgraphs ; railways in Polish culture ; “modernity” ; “modernism” and “modernisation” ; Marxist historiography ; history theory

References:

1. W. Benjamin, Powieści kryminalne do podróży. Przeł. M. Sutowski. „Krytyka Polityczna” 2010, nr 20/21, s. 164-165.
2. M. Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Przeł. M. Szuster. Wstęp A. Bielik-Robson. Kraków 2006.
3. E. Bloch, Czy istnieje przyszłość w przeszłości?. Przeł. D. Niklas. W zb.: Tradycja i nowoczesność. Wybór J. Kurczewska, J. Szacki. Warszawa 1984, s. 14–29.
4. B. Gastineau, La Vie en chemin de fer. Paris 1861.
5. M. Gloger, Pozytywizm: między nowoczesnością a modernizmem. „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 1, s. 5-19.
6. E. Hobsbawm, Wiek imperium: 1875–1914. Przeł. M. Starnawski. Warszawa 2015.
7. E. Hobsbawm, Wiek rewolucji: 1789–1848. Przeł. M. Starnawski, K. Gawlicz. Warszawa 2013.
8. J. Iwaszkiewicz, Utęskniony pociąg. W: Dionizje. Warszawa 1921.
9. R. Jaworski, Historie maniaków. Przedm. M. Głowiński. Kraków 1978.
10. J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku. Warszawa 1988.
11. T. Kaliściak, Pociąg seksualny. Prus-Freud-Grabiński. W: Płeć Pantofla. Odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku. Warszawa 2016, s. 36-64.
12. K. Kłosiński, Gra kategorii znaczeniowych w fabule opowiadania Romana Jaworskiego „Zepsuty ornament”. W: Eros, dekonstrukcja, polityka. Katowice 2000, s. 133-156.
13. R. Koselleck, Warstwy czasu. Studia z metahistorii. Przeł. K. Krzemieniowa, J. Merecki. Warszawa 2012.
14. F. T. Marinetti, Manifest futuryzmu. Przeł. M. Czerwiński. W: S. Jaworski, Awangarda. Warszawa 1992, s. 138-142.
15. I. Piotrowski, Błazeństwo i cywilizacja. Nowy Zjazd w Warszawie. W zb.: Praktyka, utopia, metafora. Wynalazek w XIX wieku. Red. J. Kubicka, M. Litwinowicz-Droździel. Warszawa 2016, s. 183-197.
16. M. Płachecki, Wojny domowe. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów (1800–1880). Warszawa 2009.
17. B. Prus, Kroniki. T. 3. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1954.
18. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego. Przeł. P. Wawrzyszko. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przykłady i komentarze. Red., wstęp R. Nycz. Wyd. 2. Kraków 2004.
19. H. Sienkiewicz, Listy. T. 1, cz. 2. Red., wstęp J. Krzyżanowski. Oprac. M. Bokszczanin. Konsult. M. Korniłłowicz. Warszawa 1977.
20. W. Tomasik, Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej. Wyd. 2. Toruń 2015.
21. W. Tomasik, Inna droga. Romantycy a kolej. Warszawa 2012.
22. W. Tomasik, Pociąg do nowoczesności. Szkice kolejowe. Warszawa 2014.
23. W. Tomasik, Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność. Warszawa 2015.
24. H. G. Wells, Wizje przyszłości, czyli O wpływie rozwoju wiedzy i mechaniki na życie i myśl ludzką. Spolszczył J. Kleczyński. Warszawa 1904.

Issue:

4

Start page:

229

End page:

244

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: