Object structure

Title:

„Bardzo długi skład”: o książkach kolejowych Wojciecha Tomasika. Rec.: Wojciech Tomasik: Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej. Wrocław 2007; wyd. 2: Toruń 2015; Inna droga. Romantycy a kolej. Warszawa 2012; Pociąg do nowoczesności. Szkice kolejowe. Warszawa 2014; Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność. Warszawa 2015

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2017)

Creator:

Forajter, Wacław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Wojciech Tomasik’s monpgraphs ; railways in Polish culture ; “modernity” ; “modernism” and “modernisation” ; Marxist historiography ; history theory

References:

1. W. Benjamin, Powieści kryminalne do podróży. Przeł. M. Sutowski. „Krytyka Polityczna” 2010, nr 20/21, s. 164-165. ; 2. M. Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Przeł. M. Szuster. Wstęp A. Bielik-Robson. Kraków 2006. ; 3. E. Bloch, Czy istnieje przyszłość w przeszłości?. Przeł. D. Niklas. W zb.: Tradycja i nowoczesność. Wybór J. Kurczewska, J. Szacki. Warszawa 1984, s. 14–29. ; 4. B. Gastineau, La Vie en chemin de fer. Paris 1861. ; 5. M. Gloger, Pozytywizm: między nowoczesnością a modernizmem. „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 1, s. 5-19. ; 6. E. Hobsbawm, Wiek imperium: 1875–1914. Przeł. M. Starnawski. Warszawa 2015. ; 7. E. Hobsbawm, Wiek rewolucji: 1789–1848. Przeł. M. Starnawski, K. Gawlicz. Warszawa 2013. ; 8. J. Iwaszkiewicz, Utęskniony pociąg. W: Dionizje. Warszawa 1921. ; 9. R. Jaworski, Historie maniaków. Przedm. M. Głowiński. Kraków 1978. ; 10. J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku. Warszawa 1988. ; 11. T. Kaliściak, Pociąg seksualny. Prus-Freud-Grabiński. W: Płeć Pantofla. Odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku. Warszawa 2016, s. 36-64. ; 12. K. Kłosiński, Gra kategorii znaczeniowych w fabule opowiadania Romana Jaworskiego „Zepsuty ornament”. W: Eros, dekonstrukcja, polityka. Katowice 2000, s. 133-156. ; 13. R. Koselleck, Warstwy czasu. Studia z metahistorii. Przeł. K. Krzemieniowa, J. Merecki. Warszawa 2012. ; 14. F. T. Marinetti, Manifest futuryzmu. Przeł. M. Czerwiński. W: S. Jaworski, Awangarda. Warszawa 1992, s. 138-142. ; 15. I. Piotrowski, Błazeństwo i cywilizacja. Nowy Zjazd w Warszawie. W zb.: Praktyka, utopia, metafora. Wynalazek w XIX wieku. Red. J. Kubicka, M. Litwinowicz-Droździel. Warszawa 2016, s. 183-197. ; 16. M. Płachecki, Wojny domowe. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów (1800–1880). Warszawa 2009. ; 17. B. Prus, Kroniki. T. 3. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1954. ; 18. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego. Przeł. P. Wawrzyszko. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przykłady i komentarze. Red., wstęp R. Nycz. Wyd. 2. Kraków 2004. ; 19. H. Sienkiewicz, Listy. T. 1, cz. 2. Red., wstęp J. Krzyżanowski. Oprac. M. Bokszczanin. Konsult. M. Korniłłowicz. Warszawa 1977. ; 20. W. Tomasik, Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej. Wyd. 2. Toruń 2015. ; 21. W. Tomasik, Inna droga. Romantycy a kolej. Warszawa 2012. ; 22. W. Tomasik, Pociąg do nowoczesności. Szkice kolejowe. Warszawa 2014. ; 23. W. Tomasik, Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność. Warszawa 2015. ; 24. H. G. Wells, Wizje przyszłości, czyli O wpływie rozwoju wiedzy i mechaniki na życie i myśl ludzką. Spolszczył J. Kleczyński. Warszawa 1904.

Issue:

4

Start page:

229

End page:

244

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: