Object structure

Title:

Digital and print hybrids

Subtitle:

Vol. 2 (2016) - Special Issue - English Edition

Creator:

Kopeć, Jarosław ; Koryś, Izabela ; Michalak, Dominika ; Skotnicka, Marta. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Eng. text

Subject and Keywords:

internet ; digitalization ; users

References:

1. D. Batorski, Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania, in Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków – Raport, ed. T. Panek and J. Czapiński (Warszawa: Drukarnia Braci Grodzkich, 2014). ; 2. D. Batorski and J. M. Zając, Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu (Warszawa: Koalicja Dojrzałość w Sieci 2010). ; 3. P. Bourdieu, Dystynkcja (Warszawa: Scholar, 2005). ; 4. J. Czapiński and T. Panek, Diagnoza społeczna 2003 (Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003), 211-216, accessed March 10, 2015, http://www.diagnoza.com/files/raport2003.pdf. ; 5. D. Czerniawska, Wykluczenie cyfrowe. Strukturalne uwarunkowania korzystania z Internetu w Polsce i województwie mazowieckim (Warszawa: MGG Conferences, 2012). ; 6. O. Dawidowicz-Chymkowska and D. Michalak, Stan czytelnictwa w Polsce w 2012 roku. Transmisja kultury pisma (Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2015). ; 7. M. Filiciak, J. Hofmokl and A. Tarkowski, Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań (Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt Polska, 2012). ; 8. Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych za lata 2009-2013. ; 9. I. Koryś et al., Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku (Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2017), accessed September 2, 2017, http://www.bn.org.pl/download/document/1492689764.pdf. ; 10. I. Koryś and O. Dawidowicz-Chymkowska, Społeczny zasięg książki w Polsce w 2010 r. Bilans dwudziestolecia (Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2012), 26-37. ; 11. I. Koryś, D. Michalak and R. Chymkowski, Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku (Warszawa: Bibioteka Narodowa, 2015), 6-13, accessed March 10, 2015, http://bn.org.pl/download/document/1422018329.pdf. ; 12. D. Michalak, I. Koryś and J. Kopeć, Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku (Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2016), accessed September 2, 2017, http://www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf. ; 13. M. Nawojczyk, Przewodnik po statystyce dla socjologów (Kraków: SPSS Polska, 2004). ; 14. Z. Sawiński, “Zmiany systemowe a nierówności w dostępie do wykształcenia,” in Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, ed. H. Domański (Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2008). ; 15. S. Wierny, “Co czytają Polacy, czyli uczestnictwo w kulturze druku w Polsce na progu XXI wieku,” in Książka na początku wieku, ed. G. Strauss, K. Wolff and S. Wierny (Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2004), 11-45. ; 16. Z. Zasacka, Czytelnictwo dzieci i młodzieży (Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2014).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

262

End page:

279

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.en.2.17

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: