Object structure

Title:

Etnografia i eksperymenty artystyczne. O powstawaniu nowych pól poznawczych we współczesnej antropologii

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2017)

Creator:

Rakowski, Tomasz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

art ; experiment ; collaboration ; experience

References:

1. K. B. Alexander Etnografia performatywna. Odgrywanie i pobudzanie kultury, przeł. Ł. Marciniak, [w:] Metody badań jakościowych, t. 1, red. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
2. P. Bourdieu, L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa, Wyd. Scholar, 2001.
3. N. Bourriaud, Estetyka relacyjna, przeł. Ł Białkowski, MOCAK, Kraków.
4. W. Carr, Filozofia, metodologia i badania w działaniu, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkowá, B. D. Gołębniak, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2010.
5. J. Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, przeł. E. Dżurak i in., Warszawa, Wydawnictwo KR, 2000,.
6. J. Clifford; G. Marcus (eds), Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley – Los Angeles – London 1986.
7. T. Csordas (red.) Embodiment and Experience. The Existential Ground of Culture and Self, (red.) T. Csordas, Cambridge 2001.
8. T. Csordas, Introduction: The Body as Representation an Being-in-the World, w: Embodiment and Experience. The Existential Ground of Culture and Self, (red.) T. Csordas, Cambridge 2001.
9. L. Dalsgaard, Matters of Life and Longing. Female Sterilisation in Northeast Brasil. Museum Tusculanum Press, Copenhagen, 2004.
10. A. Duranti, Husserl, Intersubjectivity, and Anthropology, “Anthropological Theory”, 10 (1-2), 2010, s. 16-35.
click here to follow the link
11. A. Estalella, T. Sanches Criado, Experimental Collaborations. Introduction. w: Experimental Collaborations. Ethnography Through Fieldwork Devices, red. A. Estalella, T. Sanches Criado, http://xcol.org/xcol-book/, dostęp 29.08.2016.
12. T. Ingold, „Człowieczyć” to czasownik. przeł. E. Klekot, w: w: Colloquia Anthropologica, red. M.Buchowski, A. Bentkowski, Warszawa, 2013.
13. M. Jackson, Existential Anthropology. Events, Exigencies, and Effects. Oxford: Berghahn Books, 2008.
14. M. Jackson Paths Toward a Clearing. Radical Empiricism and Ethnographic Inquiry, Bloomington: Indiana University Press, 1989 .
15. M. Jackson Minima Ethnographica: Intersubjectivity and the Anthropological Project. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
16. R. Empson, The Danger of Excess. Accumulating and Dispersing Fortune in Mongolia, “Social Analysis”, 1 (56), 2012, s. 1–12.
click here to follow the link
17. J. Fabian, Time and the Other. How Anthropology makes its Object, New York: Columbia University Press, 1983.
18. E. Fisher-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2008, s. 225, 230-232.
19. H. Foster, Artysta jako etnograf, w: tegoż, Powrót Realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Universitas, Kraków, 2012.
20. B. Geertz, Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture, w: tegoż, The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York, 1973.
21. T. Geiser, Embodiment, Emotion and Empathy. A Phenomenological Approach to Apprenticeship Learning, „Anthropological Theory” 2008, 3.
22. A. Gell, Vogel’s Net. Traps as Artworks and Artworks as Traps. „Journal of Material Culture” 1996, 1, s. 15-38, s. 27.
23. J. Halse, E. Brandt, B. Clark, and T. Binder (red.), Rehearsing the Future, The Danish Design School Press, Copenhagen 2010.
24. A. Henare, M. Holbraad and S. Wastell (red.) Thinking Through Things: Theorising Artifacts Ethnographically, London, Routledge, 2007.
25. M. Holbraad, The power of powder: Multiplicity and motion in the divinatory cosmology of Cuban Ifá (or Mana, again) w: A. Henare, M. Holbraad and S. Wastell (eds.) Thinking Through Things: Theorising Artifacts Ethnographically, London, Routledge, 2007.
26. M. Holbraad, Three ontological turn-ons, https://www.youtube.com/watch?v=c-SQBe-V7Jw, dostęp 29.09.2016.
27. C. Humphrey, H. Ujeed, Fortune in the Wind. An Impersonal Subjectivity, “Social Analysis”, 2 ( 56), s. 152–167.
click here to follow the link
28. O. Tangad, Scheda po Czyngis Chanie. Demokracja po mongolsku, Warszawa, Wyd. Trio, 2013, s. 105-121.
29. J. Kosuth, Artist as Anthropologist (extracts)[1975] w: The Everyday, Documents of Contemporary Art, S. Johnstone (red.), Cambridge, MIT Press, 2006.
30. G. Marcus, Ethnography in/of the Word System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography, „Annual Review of Anthropology”, nr 24, 1995.
31. R. Nycz, Kultura jako czasownik, wykład, https://www.youtube.com/watch?v=PpiAuOxWfzg [dostęp 29.09.2016].
32. C. Ogrodzka, Powracająca panna młoda. Performatywne (od)tworzenie tożsamości i przestrzeni w: Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego, red. T. Rakowski, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.
33. S. Ottenberg, Thirty Years of Fieldnotes. Changing Relationship to the Text, w: (red.) R. Sanjek, Ithaca and Cornell University Press, London,1990.
34. N. Rapport, Człowiek nieprzypisany, jakikolwiek, Anyone. O uznanie podmiotu postkulturowego i kosmopolitycznego, przeł. T. Rakowski, J. S. Wasilewski, w: Colloquia Anthropologica, red. M.Buchowski, A. Bentkowski, Warszawa, 2013.
35. T. Rakowski, Etnografia/animacja/sztuka. Wprowadzenie. w: Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego, red. T. Rakowski, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2013.
36. T. Rakowski, Społeczna droga donikąd. Skup Łez jako zbiór „pytań właściwych”, w: Katalog z lat 2013.2014, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”, Lublin, 2014.
37. P. Reason, W. Torbet Zwrot działaniowy. Ku transformacyjnej nauce społecznej, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkowá, B. D. Gołębniak, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2010, zob. też A. Skórzyńska, Kto potrzebuje współ-badań? (Participatory) action research jako projekt emancypacji (intelektualistów), Kultura Współczesna”, 2013, 2.
38. P. Ricouer, Model tekstu. Działanie znaczące rozważane jako tekst, przeł. J. Falkowska, „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2.
39. R. Sanjek, On Ethnographic Validity, w: Fieldnotes. The Makings of Anthropology, (red.) R. Sanjek, Cornell University Press, Ithaca and London 1990.
40. R. Sansi, Anthropology, Art and the Gift, Bloomsbury, Oxford, 2013.
41. T.R. Schatzki, K. Knorr-Cetina, E. von Savigny, (red.) The Practice Turn in Contemporary Theory, London-New York, Routledge, 2001.
42. A. Scholte, The Literary Turn in Contemporary Anthropology, “Critique of Anthropology”, 7(1), 1987, s. 33-47.
click here to follow the link
43. N. Ssorin-Chaikov, Ethnographic Conceptualism. An Introduction, “Laboratorium”, 2013, 5 (2), s. 5-18.
44. P. Stoller, Sensuous Scholarship, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997.
click here to follow the link
45. P. Stoller, The Taste of Ethnographic Things. The Senses in Anthropology, Philadelphia 1989 , tegoż, Sensous Scholarship, Philadelphia 1997.
46. O. Tangad, Kategorie tradycyjnej moralności w życiu społecznym współczesnych Mongołów, kps., IEiAK UW, 2015.
47. J. Tokarska-Bakir, Od „gęstego opisu” do une lecture serée, w:tejże, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych, Kraków, Universitas, 2000, s. 11-17.
48. V. Turner, Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, tłum. M. i J. Dziekanowie, Oficyna Wydawnicza „Volumen”, Warszawa.
49. A. Viveiros de Castro, Perspectival anthropology and the method of controlled equivocation. “Tipitií: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America”, 2004, nr 2(1), s. 2 – 20.
50. Ch. Wright, A. Schneider, The Challenge of Practice, w: Ch. Wright, A. Schneider (red.) , Contemporary Art and Anthropology, Berg, Oxford, 2006,
51. A. Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna”, 2007, nr 11-12.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

91

End page:

110

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.1.7

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: