Object structure

Title:

Etnografia i eksperymenty artystyczne. O powstawaniu nowych pól poznawczych we współczesnej antropologii

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2017)

Creator:

Rakowski, Tomasz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

art ; experiment ; collaboration ; experience

References:

1. K. B. Alexander Etnografia performatywna. Odgrywanie i pobudzanie kultury, przeł. Ł. Marciniak, [w:] Metody badań jakościowych, t. 1, red. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. ; 2. P. Bourdieu, L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa, Wyd. Scholar, 2001. ; 3. N. Bourriaud, Estetyka relacyjna, przeł. Ł Białkowski, MOCAK, Kraków. ; 4. W. Carr, Filozofia, metodologia i badania w działaniu, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkowá, B. D. Gołębniak, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2010. ; 5. J. Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, przeł. E. Dżurak i in., Warszawa, Wydawnictwo KR, 2000,. ; 6. J. Clifford; G. Marcus (eds), Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley – Los Angeles – London 1986. ; 7. T. Csordas (red.) Embodiment and Experience. The Existential Ground of Culture and Self, (red.) T. Csordas, Cambridge 2001. ; 8. T. Csordas, Introduction: The Body as Representation an Being-in-the World, w: Embodiment and Experience. The Existential Ground of Culture and Self, (red.) T. Csordas, Cambridge 2001. ; 9. L. Dalsgaard, Matters of Life and Longing. Female Sterilisation in Northeast Brasil. Museum Tusculanum Press, Copenhagen, 2004. ; 10. A. Duranti, Husserl, Intersubjectivity, and Anthropology, “Anthropological Theory”, 10 (1-2), 2010, s. 16-35. ; click here to follow the link ; 11. A. Estalella, T. Sanches Criado, Experimental Collaborations. Introduction. w: Experimental Collaborations. Ethnography Through Fieldwork Devices, red. A. Estalella, T. Sanches Criado, http://xcol.org/xcol-book/, dostęp 29.08.2016. ; 12. T. Ingold, „Człowieczyć” to czasownik. przeł. E. Klekot, w: w: Colloquia Anthropologica, red. M.Buchowski, A. Bentkowski, Warszawa, 2013. ; 13. M. Jackson, Existential Anthropology. Events, Exigencies, and Effects. Oxford: Berghahn Books, 2008. ; 14. M. Jackson Paths Toward a Clearing. Radical Empiricism and Ethnographic Inquiry, Bloomington: Indiana University Press, 1989 . ; 15. M. Jackson Minima Ethnographica: Intersubjectivity and the Anthropological Project. Chicago: University of Chicago Press, 1998. ; 16. R. Empson, The Danger of Excess. Accumulating and Dispersing Fortune in Mongolia, “Social Analysis”, 1 (56), 2012, s. 1–12. ; click here to follow the link ; 17. J. Fabian, Time and the Other. How Anthropology makes its Object, New York: Columbia University Press, 1983. ; 18. E. Fisher-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2008, s. 225, 230-232. ; 19. H. Foster, Artysta jako etnograf, w: tegoż, Powrót Realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Universitas, Kraków, 2012. ; 20. B. Geertz, Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture, w: tegoż, The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York, 1973. ; 21. T. Geiser, Embodiment, Emotion and Empathy. A Phenomenological Approach to Apprenticeship Learning, „Anthropological Theory” 2008, 3. ; 22. A. Gell, Vogel’s Net. Traps as Artworks and Artworks as Traps. „Journal of Material Culture” 1996, 1, s. 15-38, s. 27. ; 23. J. Halse, E. Brandt, B. Clark, and T. Binder (red.), Rehearsing the Future, The Danish Design School Press, Copenhagen 2010. ; 24. A. Henare, M. Holbraad and S. Wastell (red.) Thinking Through Things: Theorising Artifacts Ethnographically, London, Routledge, 2007. ; 25. M. Holbraad, The power of powder: Multiplicity and motion in the divinatory cosmology of Cuban Ifá (or Mana, again) w: A. Henare, M. Holbraad and S. Wastell (eds.) Thinking Through Things: Theorising Artifacts Ethnographically, London, Routledge, 2007. ; 26. M. Holbraad, Three ontological turn-ons, https://www.youtube.com/watch?v=c-SQBe-V7Jw, dostęp 29.09.2016. ; 27. C. Humphrey, H. Ujeed, Fortune in the Wind. An Impersonal Subjectivity, “Social Analysis”, 2 ( 56), s. 152–167. ; click here to follow the link ; 28. O. Tangad, Scheda po Czyngis Chanie. Demokracja po mongolsku, Warszawa, Wyd. Trio, 2013, s. 105-121. ; 29. J. Kosuth, Artist as Anthropologist (extracts)[1975] w: The Everyday, Documents of Contemporary Art, S. Johnstone (red.), Cambridge, MIT Press, 2006. ; 30. G. Marcus, Ethnography in/of the Word System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography, „Annual Review of Anthropology”, nr 24, 1995. ; 31. R. Nycz, Kultura jako czasownik, wykład, https://www.youtube.com/watch?v=PpiAuOxWfzg [dostęp 29.09.2016]. ; 32. C. Ogrodzka, Powracająca panna młoda. Performatywne (od)tworzenie tożsamości i przestrzeni w: Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego, red. T. Rakowski, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013. ; 33. S. Ottenberg, Thirty Years of Fieldnotes. Changing Relationship to the Text, w: (red.) R. Sanjek, Ithaca and Cornell University Press, London,1990. ; 34. N. Rapport, Człowiek nieprzypisany, jakikolwiek, Anyone. O uznanie podmiotu postkulturowego i kosmopolitycznego, przeł. T. Rakowski, J. S. Wasilewski, w: Colloquia Anthropologica, red. M.Buchowski, A. Bentkowski, Warszawa, 2013. ; 35. T. Rakowski, Etnografia/animacja/sztuka. Wprowadzenie. w: Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego, red. T. Rakowski, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2013. ; 36. T. Rakowski, Społeczna droga donikąd. Skup Łez jako zbiór „pytań właściwych”, w: Katalog z lat 2013.2014, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”, Lublin, 2014. ; 37. P. Reason, W. Torbet Zwrot działaniowy. Ku transformacyjnej nauce społecznej, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkowá, B. D. Gołębniak, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2010, zob. też A. Skórzyńska, Kto potrzebuje współ-badań? (Participatory) action research jako projekt emancypacji (intelektualistów), Kultura Współczesna”, 2013, 2. ; 38. P. Ricouer, Model tekstu. Działanie znaczące rozważane jako tekst, przeł. J. Falkowska, „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2. ; 39. R. Sanjek, On Ethnographic Validity, w: Fieldnotes. The Makings of Anthropology, (red.) R. Sanjek, Cornell University Press, Ithaca and London 1990. ; 40. R. Sansi, Anthropology, Art and the Gift, Bloomsbury, Oxford, 2013. ; 41. T.R. Schatzki, K. Knorr-Cetina, E. von Savigny, (red.) The Practice Turn in Contemporary Theory, London-New York, Routledge, 2001. ; 42. A. Scholte, The Literary Turn in Contemporary Anthropology, “Critique of Anthropology”, 7(1), 1987, s. 33-47. ; click here to follow the link ; 43. N. Ssorin-Chaikov, Ethnographic Conceptualism. An Introduction, “Laboratorium”, 2013, 5 (2), s. 5-18. ; 44. P. Stoller, Sensuous Scholarship, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997. ; click here to follow the link ; 45. P. Stoller, The Taste of Ethnographic Things. The Senses in Anthropology, Philadelphia 1989 , tegoż, Sensous Scholarship, Philadelphia 1997. ; 46. O. Tangad, Kategorie tradycyjnej moralności w życiu społecznym współczesnych Mongołów, kps., IEiAK UW, 2015. ; 47. J. Tokarska-Bakir, Od „gęstego opisu” do une lecture serée, w:tejże, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych, Kraków, Universitas, 2000, s. 11-17. ; 48. V. Turner, Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, tłum. M. i J. Dziekanowie, Oficyna Wydawnicza „Volumen”, Warszawa. ; 49. A. Viveiros de Castro, Perspectival anthropology and the method of controlled equivocation. “Tipitií: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America”, 2004, nr 2(1), s. 2 – 20. ; 50. Ch. Wright, A. Schneider, The Challenge of Practice, w: Ch. Wright, A. Schneider (red.) , Contemporary Art and Anthropology, Berg, Oxford, 2006, ; 51. A. Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna”, 2007, nr 11-12.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

91

End page:

110

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.1.7

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: