Object structure

Title:

Z marginesów do centrum: "Encyklopedia gender" i inne nowe omówienia a przemieszczanie dyscypliny gender studies

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2017)

Creator:

Górecki, Przemysław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

gender studies ; feminism ; body ; sexuality

References:

1. Butler J., Uwikłani w płeć, przeł. K. Krasuska, Warszawa 2008.
2. Chudoba E., Homoseksualizm jako projektujące pojęcie modernizmu, w: Literatura i homoseksualność, Kraków 2012, s. 18-32.
3. Corbin A. (red.), Historia ciała od Rewolucji do I wojny światowej, t. 2, przeł. K. Belaid, T. Stróżyński, Gdańsk 2013.
4. Courtine J. (red.), Historia ciała. Różne spojrzenia. Wiek XX, t. 3, przeł. K. Belaid, T. Stróżyński, Gdańsk 2014.
5. Domańska E., O poznawczym uprzywilejowaniu ofiary, w: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, pod red. H. Gosk i B. Karwowskiej, Warszawa 2008, s. 19-36.
6. Filipiak I., Istnienie mityczne Marii Janion oraz jego przejawy w wyobraźni kulturowej i społecznej, „Teksty Drugie” 2008, nr 6, s. 217-223.
7. Gajewska A. (red.), Teorie wywrotowe, Poznań 2012.
8. Kościańska A. (red.), Antropologia seksualności, Warszawa 2012.
9. Longino H., Science as a social knowledge, New York 1990.
10. Nycz Ryszard, Nicowanie teorii, „Teksty Drugie” 1990, nr 5/6, s. 7-15.
11. Rudaś-Grodzka M. [i in.] (red.), Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, Warszawa 2014.
12. Vigarello G. (red.), Historia ciała od renesansu do oświecenia, t. 1, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2011.
13. Wittig Monique, One is not born a woman, w: The lesbian and gay studies reader, pod red. H. Abelove, M. Barale, D. Halperin, London 1993, s. 103-109.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

128

End page:

138

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.1.10

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: