Object structure

Title:

Od literatury do piśmienności kulturowej. Wprowadzenie

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2017)

Creator:

Kołodziejczyk, Ewa. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

literature ; cultural literacy ; textuality

References:

1. L. Aragon, Wieśniak paryski. Przeł. A. Międzyrzecki, Warszawa 1971.
2. R. Barthes, S/Z. Tłum. M. P. Markowski i M. Gołębiewska,Warszawa 1999.
3. R. Barthes, Sémiologie et urbanisme. W tegoż, L’aventure sémiologique, Paris: Seuil, 1985, s. 262-263.
4. Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego. Przeł. J. Guze. Przedmowa C. Miłosz. Komentarz C. Pichois, Gdańsk 1998.
5. W. Benjamin, Pasaże. Pod redakcją i ze wstępem R. Tiedemanna. Przeł. I. Kania. Posłowiem opatrzył Z. Bauman, Kraków 2005.
6. A. Breton, Nadja. Przeł. J. Waczków, Warszawa 1993.
7. ESF Science Policy Briefing 48. [Wytyczne Polityki Naukowej Europejskiej Fundacji Naukowej 48]. Ed. N. Segal, N. Kancewicz-Hoffman, U. Landfester, 2013.
8. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Tłum. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008, tom 1, s. 94.
9. D. Damrosch, What is World Literature. Princeton 2003.
10. G. Deleuze, F. Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure. Paris: Minuit 1975.
11. G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Przeł. oraz wstępem i komentarzem opatrzył M. Kwaterko, Warszawa 2006.
12. C. Geertz, Interpretacje kultur: wybrane eseje. Tłum. M. M. Piechaczek, Kraków 2005.
13. F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy. Tłum. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997.
14. F. Moretti, Przypuszczenia na temat literatury światowej. Tłum. P. Czapliński, „Teksty Drugie” 2014, nr 4.
15. List otwarty z listopada 2011 roku skierowany przez NET4SOCIETY, ALLEA, ECHIC oraz ESF SCH do komisarz europejskiej Máire Geoghegan-Quinn, zatytułowany Działanie na rzecz badań naukowych: wyzwania dla nauk społecznych i humanistycznych w kontekście Europejskiego Programu Ramowego Horyzont 2020 [Making Research Work: SSH challenges for the EU Framework Programme Horizon 2020.
16. E. A. Poe, The man of the crowd, “Burton’s Gentleman’s Magazine” 1840, December.
17. G. Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów. Przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2008.
18. http://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_literacy
19. http://healthliteracyinnovations.com/products/hla
20. http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_literacy
21. http://michaelrosenblog.blogspot.co.uk/2012/10/o-gawd-here-comes-cultural-literacy.html
22. http://www.readfaster.com/culturalliteracy/ (Data dostępu do wszystkich: 9 grudnia 2013; elipsy w oryginałach)

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

220

End page:

234

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.1.18

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: