Object structure

Title:

Autorefleksyjność współczesnych nauk humanistycznych i co powinno z tego wynikać

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2017)

Creator:

Łebkowska, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

literature ; humanities

References:

1. R. Baridotti, Po człowieku, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk Warszawa 2014 ; 2. E. Domańska, Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce „Teksty Drugie” 2007/5 ; 3. J. Heller, w I rocznicę śmierci Jozefa Tischnera „Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego” 7/8 (56/57) 8 VII 2001. ; 4. R. Ingarden, O dziele literackim Kraków 1960. ; 5. M. Januszkiewicz, Czy mamy dziś kryzys humanistyki? „Znak” X/ 2009. Numer zatytułowany Bankructwo humanistyki. ; 6. R. Kluszczyński, Trzecia kultura. O współczesnych związkach sztuki w” Przegląd Kulturoznawczy’ 2011 nr 1(9) ; 7. I. Kowalczyk, Polska sztuka krytyczna – próba podsumowania Materiały prasowe Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski; „British, British, Polish, Polish”; „Sztuka krańców Europy długie lata 90 i dziś” ; 8. A. Krzemiński, wstęp do H.U. Gumbrecht, Po roku 1945. Latencja jako źródło współczesności tłum. A. Paszkowska Warszawa 2015 ; 9. M. P. Markowski, Humanistyka, literatura, egzystencja w: Teoria - literatura - życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej pod red. A. Legeżyńskiej i R. Nycza, Warszawa 2012. ; 10. M.P. Markowski, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki Kraków 2013. ; 11. M. Nussbaum, Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, tłum. Ł. Pawłowski, Warszawa 2016. ; 12. R. Pilat, Uniwersytet i aspiracje humanistyki WWW.filozofia.org.pl/wu/resources/Artykuly/Uniwersytet- i-aspiracje humanistyki. ; 13. E. Rewers, Praktyka jako badanie: nowe metodologie w humanistyce W: Teoria - literatura - życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej pod red. A. Legeżyńskiej i R. Nycza, Warszawa 2012. ; 14. S. Skwarczyńska, Kierunki w badaniach literackich Warszawa 1984 ; 15. A. P. Snow, The Two Cultures and the Scientific London, Cambridge 1959, 1964 ; 16. Trzecia kultura pod red. J. Brockmana przeł. P. Amsterdamski i inni Warszawa 1996 ( wersja oryg. 1995)

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

244

End page:

252

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.1.20

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: