Object structure

Title:

O rzece, która wylewa. Literatura i nowa pamięć o powodzi

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2017)

Creator:

Barcz, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Oder ; flood ; ecocriticism

References:

1. Barad K. Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke UP, Durham 2007.
2. Bereska H. Krajobraz nowego typu, przeł. E.M. Slaska, w: Obcowanie z wolnością 2. Dialogi literackie polsko-niemieckie, red. B. Chrząstowska, Nakom, Poznań-Berlin 2001.
3. Bienek H. Pierwsza Polka, przeł. M. Przybyłowska, „Wokół nas”, Gliwice 1994.
4. Caupert C., Müller T. The Ecological Function of Imaginative Texts: a Recent Model in Theory and Practice, w: The Future of Ecocriticism: New Horizons, ed. S. Oppermann, U. Özdag, N. Özkan, S. Slovic, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2011
5. De Wrachien D., Mambretti S., Sole A. Risk Analysis and Vulnerability Assessment in Flood Protection and River Basin Management, w: Flood Recovery, Innovation and Response, ed. D. Proverbs, C.A. Brebbia, E. Penning-Rowsell, WIT Press, Southampton 2008.
click here to follow the link
6. Elemental ecocriticism. Thinking with earth, air, water, and fire, ed. J. J. Cohen, L. Duckert, University of Minnesota Press, Minneapolis 2015.
7. Gdy nadciągała wielka woda. Klęski powodzi na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, Gajt, Wrocław 2014.
8. Hajduk-Nijakowska J. Żywioł i kultura. Folklorystyczne mechanizmy oswajania traumy, Uniwersytet Opolski, Opole 2005.
9. Jak szumi Odra. Rozmaite historie znad Odry i z Nowej Marchii (wyd. dwujęzyczne), red. H. Scholz-Lübbering, H. Lämmer, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2012.
10. Jochemczyk M. Super flumina Silesiae Superioris..., w: Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni, red. M. Jochemczyk, M. Piotrowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
11. Kiedy Ty mówisz Odra. Wiersze z motywem rzeki, oprac. R. Sławczyński, Klub Muzyki i Literatury, Wrocław 1999.
12. Lebda M. woda pamięta, w: Granica lasu, WBPiCAK, Poznań 2013.
13. Mehl J. Piosnka flisaka, w: Śląscy pisarze ludowi 1800-1914, oprac. J. Kucianka, Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, Wrocław 1968.
14. Niekrawietz H. Regenlied, w: Im Wandel des Jahres. Der Oberschlesier Verlag, Oppeln 1937.
15. Niekrawietz H. Wiatr od Odry, przeł. A. Lam, Konserwatorium im. Josepha von Eichendorfa, Opole 2001.
16. Różycki T. Vaterland, Wydawnictwo „Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego”, Łódź 1997.
17. Różycki T. Bestiarium, Znak, Kraków 2012.
18. Rudnicki J. Męka kartoflana, W.A.B., Warszawa 2011.
19. Tokarczuk O. Odra, w: Moment niedźwiedzia, Krytyka Polityczna, Warszawa 2003.
20. Zapf H. Literature as Cultural Ecology: Notes Towards a Functional Theory of Imaginative Texts with Examples from American Literature, „REAL” 2001 nr 17.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

382

End page:

392

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.1.30

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: