Object structure

Title:

Nie-miejsca pamięci i ich nie-ludzkie pomniki

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2017)

Creator:

Sendyka, Roma

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

monument ; posthumanizm ; commemoration

References:

1. Caroline Brothers, Edmundo Desnoes, Susan Meiselas, Susan Meiselas: In History, ed.Kristen Lubben, Steidl/ICP, Göttingen 2008.
2. Peter Carrier, Holocaust Monuments and National Memory: France and Germany Since 1989, Berghahn Books, New York 2006.
3. Marc Chevrie, Hervé Le Roux, Site and Speech: an Interview with Claude Lanzmann about Shoah. w: Stuart Liebman, Claude Lanzmann’s Shoah: Key Essays, Oxford University Press, Oxford; New York 2007.
4. Patrick Desbois, Porteur de mémoires : sur les traces de la Shoah par balles, Michel Lafon, Paris, 2007.
5. Patrick Desbois, The Holocaust by bullets: a priest’s journey to uncover the truth behind the murder of 1.5 million Jews, Palgrave Macmillan, New York 2009.
6. Shoshana Felman, Dori Laub, Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History, Rotledge, New York, 1992.
7. Barbara Ferriani, Marina Pugliese, Ephemeral Monuments: History and Conservation of Installation Art, Getty Publications, Los Angeles 2013.
8. Jonathan Safran Foer, Wszystko jest iluminacją, tłum. Michał Kłobukowski, Warszawa, W.A.B., 2003
9. Simon Geissbühler, Blutiger Juli. Rumäniens Vernichtigungdskrieg und der vergessene Massenmord an den Juden 1941, Padeborn 2013.
10. René Girard, Kozioł ofiarny, tłum. M. Goszczyńska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1987.
11. Henryk Grynberg, Za Radoszyną, w: Dziedzictwo, Londyn: Aneks 1993.
12. Rita M. Hammer, Barbara Moynihan, Elaine M. Pagliaro, Forensic Nursing: A Handbook for Practice, Jones & Bartlett Publishers, Burlington 2011.
13. Elfriede Jelinek, Rechnitz (Anioł Zagłady), tłum. Monika Muskała, „Notatnik Teatralny” 2012, nr 70-71.
14. Księgi pamięci gmin żydowskich. Tam był kiedyś mój dom..., red. Monika Adamczyk-Grabowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
15. Sharon Macdonald, Memorylands: Heritage and Identity in Europe Today, Routledge, New York 2013.
16. Walter Manoschek (Hrsg.), Der Fall Rechnitz. Das Massaker an Juden im März 1945. Mit einem Text von Elfriede Jelinek: „Im Zweifelsfalle“, Braumüller, Wien 2009.
17. Ronald E. Martin, Taphonomy: A Process Approach, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
click here to follow the link
18. Susan Meiselas, Kurdistan: In the Shadow of History, New York: Random House, 1997.
19. W.J.T. Mitchell, Piśmienność wizualna czy wizualność piśmienna?, tłum. Karolina Charewicz, „Teksty Drugie” 2012 nr 1-2.
20. Modi Memorandi. Leskykon kultury pamięci, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, Joanna Kalicka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 229-234.
21. Robert S. Nelson, Margaret Olin, Monuments and Memory, Made and Unmade, University of Chicago Press, Chicago 2004.
22. Denise Parkinson, Daughter of the White River: Depression-Era Treachery & Vengeance in the Arkansas Delta, The History Press, Charleston 2013.
23. Sébastien Penmellen Boret, Japanese Tree Burial: Ecology, Kinship and the Culture of Death, Routledge, New York 2014.
24. Martin Pollack, Skażone krajobrazy, tłum. Karolina Niedenthal, Czarne, Wołowiec.
25. Dieter Pohl, Historiography and Nazi Killing Sites w: Killing Sites - Research and Remembrance, International Holocaust Remembrance Alliance (Ed.), IHRA series, vol. 1. Metropol Verlag Berlin 2015.
26. Alois Riegl, Nowoczesny kult zabytków. Jego istota i powstanie, tłum. Ryszard Kasperowicz, w: Alios Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, red. Jarosław Krawczyk, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012.
27. Michael Rothberg, Between Memory and Memory: From Lieux de mémoire to Noeuds de mémoire, „Yale French Studies”, 2010 nr 118/119.
28. Karl Schlögel, W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, przeł. Izabela Drozdowska, Łukasz Musiał, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009.
29. Roma Sendyka, Miejsca, które straszą (afekty i nie-miejsca pamięci), „Teksty Drugie”, 2014, nr 1.
30. Roma Sendyka, Pryzma – zrozumieć nie-miejsce pamięci (non-lieu de memoire), „Teksty Drugie”. 2013, nr 1-2.
31. Roma Sendyka, Miejsca pamięci – lektury krytyczne [w:] Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, Seria Wydawnicza Nowa Humanistyka. Tom VII, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2013.
32. Caroline Sturdy Colls, Holocaust Archaeology: Archaeological Approaches to Landscapes of Nazi Genocide and Persecution, “Journal of Conflict Archaeology” 2012, nr 7.
33. Caroline Sturdy Colls: Holocaust Archaeologies: Approaches and Future Directions, New York: Springer 2015.
34. Caroline Sturdy Colls, Ocena archeologiczna teren byłego Obozu Zagłady w Treblince/Archaeological Survey of the Former Extermination Camp at Treblinka, [w:] Co wiemy o Treblince? Stan Badań, red. Edward Kopówka, Muzeum Regionalne, Siedlce 2013.
35. Caroline Sturdy Colls, O tym, co minęło, lecz nie zostało zapomniane: Badania archeologiczne na terenie byłego obozu zagłady w Treblince, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2012, nr 8.
36. Wojciech Szymański, Miejsce pamięci – pomnik – anty-pomnik. Artystyczne strategie upamiętniania na terenie krakowskiego Podgórza, „RIHA Journal” 17 June 2015, Special Issue "Contemporary art and memory".
37. Charles Taylor, Nowoczesne imaginaria społeczne, tłum. Adam Puchejda i Karolina Szymaniak, Znak, Kraków 2010.
38. Jonathan Webber, Chris Schwarz, Rediscovering Traces of Memory. The Jewish Heritage of Polish Galicia, Indiana university Press, Bloomington 2009.
39. Eyal Weizman, Forensic Architecture: Notes from Fields and Forums, dOCUMENTA (13), 100 Note: No 062.
40. Eyal Weizman, Introduction: Forensis, w: Forensis. The Architecture of Public Truth, ed. by Forensic Architecture, Sternberg Press and Forensic Architecture, Berlin 2014.
41. Annette Wieviorka, The Era of the Witness, transl. Jared Stark, Cornell University Press, Ithaca 2006.
42. Kerry Whigham, Filling the Absence: the re-embodiment of sites of mass atrocity and the practices they generate, „Museum & Society”, July 2014 nr 12.
43. James E. Young, Memory and Countermemory. Toward a Social Aesthetics of Holocaust Memorials, w: F. C. DeCoste, Bernard Schwartz, The Holocaust’s Ghost: Writings on Art, Politics, Law, and Education, University of Alberta Press, Edmonton 2000.
44. James E. Young, Pamięć i kontrpamięć. W poszukiwaniu społecznej estetyki pomników Holokaustu, przeł. Grzegorz Dąbkowski, “Literatura na Świecie” 2004 nr 01-02.
45. James E. Young, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, Yale University Press, Yale 1993.
46. Oksana Zabużko, Muzeum porzuconych sekretów, tłum. Katarzyna Kotyńska, WAB, Warszawa 2012.
47. Józef Żychowski, Wpływ masowych grobów z I i II wojny światowej na środowisko przyrodnicze, Akademia Pedagogiczna, Kraków 2008.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

86

End page:

108

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.2.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: