Object structure

Title:

Nie-miejsca pamięci i ich nie-ludzkie pomniki

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2017)

Creator:

Sendyka, Roma

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

monument ; posthumanizm ; commemoration

References:

1. Caroline Brothers, Edmundo Desnoes, Susan Meiselas, Susan Meiselas: In History, ed.Kristen Lubben, Steidl/ICP, Göttingen 2008. ; 2. Peter Carrier, Holocaust Monuments and National Memory: France and Germany Since 1989, Berghahn Books, New York 2006. ; 3. Marc Chevrie, Hervé Le Roux, Site and Speech: an Interview with Claude Lanzmann about Shoah. w: Stuart Liebman, Claude Lanzmann’s Shoah: Key Essays, Oxford University Press, Oxford; New York 2007. ; 4. Patrick Desbois, Porteur de mémoires : sur les traces de la Shoah par balles, Michel Lafon, Paris, 2007. ; 5. Patrick Desbois, The Holocaust by bullets: a priest’s journey to uncover the truth behind the murder of 1.5 million Jews, Palgrave Macmillan, New York 2009. ; 6. Shoshana Felman, Dori Laub, Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History, Rotledge, New York, 1992. ; 7. Barbara Ferriani, Marina Pugliese, Ephemeral Monuments: History and Conservation of Installation Art, Getty Publications, Los Angeles 2013. ; 8. Jonathan Safran Foer, Wszystko jest iluminacją, tłum. Michał Kłobukowski, Warszawa, W.A.B., 2003 ; 9. Simon Geissbühler, Blutiger Juli. Rumäniens Vernichtigungdskrieg und der vergessene Massenmord an den Juden 1941, Padeborn 2013. ; 10. René Girard, Kozioł ofiarny, tłum. M. Goszczyńska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1987. ; 11. Henryk Grynberg, Za Radoszyną, w: Dziedzictwo, Londyn: Aneks 1993. ; 12. Rita M. Hammer, Barbara Moynihan, Elaine M. Pagliaro, Forensic Nursing: A Handbook for Practice, Jones & Bartlett Publishers, Burlington 2011. ; 13. Elfriede Jelinek, Rechnitz (Anioł Zagłady), tłum. Monika Muskała, „Notatnik Teatralny” 2012, nr 70-71. ; 14. Księgi pamięci gmin żydowskich. Tam był kiedyś mój dom..., red. Monika Adamczyk-Grabowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009. ; 15. Sharon Macdonald, Memorylands: Heritage and Identity in Europe Today, Routledge, New York 2013. ; 16. Walter Manoschek (Hrsg.), Der Fall Rechnitz. Das Massaker an Juden im März 1945. Mit einem Text von Elfriede Jelinek: „Im Zweifelsfalle“, Braumüller, Wien 2009. ; 17. Ronald E. Martin, Taphonomy: A Process Approach, Cambridge, Cambridge University Press, 1999. ; click here to follow the link ; 18. Susan Meiselas, Kurdistan: In the Shadow of History, New York: Random House, 1997. ; 19. W.J.T. Mitchell, Piśmienność wizualna czy wizualność piśmienna?, tłum. Karolina Charewicz, „Teksty Drugie” 2012 nr 1-2. ; 20. Modi Memorandi. Leskykon kultury pamięci, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, Joanna Kalicka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 229-234. ; 21. Robert S. Nelson, Margaret Olin, Monuments and Memory, Made and Unmade, University of Chicago Press, Chicago 2004. ; 22. Denise Parkinson, Daughter of the White River: Depression-Era Treachery & Vengeance in the Arkansas Delta, The History Press, Charleston 2013. ; 23. Sébastien Penmellen Boret, Japanese Tree Burial: Ecology, Kinship and the Culture of Death, Routledge, New York 2014. ; 24. Martin Pollack, Skażone krajobrazy, tłum. Karolina Niedenthal, Czarne, Wołowiec. ; 25. Dieter Pohl, Historiography and Nazi Killing Sites w: Killing Sites - Research and Remembrance, International Holocaust Remembrance Alliance (Ed.), IHRA series, vol. 1. Metropol Verlag Berlin 2015. ; 26. Alois Riegl, Nowoczesny kult zabytków. Jego istota i powstanie, tłum. Ryszard Kasperowicz, w: Alios Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, red. Jarosław Krawczyk, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012. ; 27. Michael Rothberg, Between Memory and Memory: From Lieux de mémoire to Noeuds de mémoire, „Yale French Studies”, 2010 nr 118/119. ; 28. Karl Schlögel, W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, przeł. Izabela Drozdowska, Łukasz Musiał, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009. ; 29. Roma Sendyka, Miejsca, które straszą (afekty i nie-miejsca pamięci), „Teksty Drugie”, 2014, nr 1. ; 30. Roma Sendyka, Pryzma – zrozumieć nie-miejsce pamięci (non-lieu de memoire), „Teksty Drugie”. 2013, nr 1-2. ; 31. Roma Sendyka, Miejsca pamięci – lektury krytyczne [w:] Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, Seria Wydawnicza Nowa Humanistyka. Tom VII, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2013. ; 32. Caroline Sturdy Colls, Holocaust Archaeology: Archaeological Approaches to Landscapes of Nazi Genocide and Persecution, “Journal of Conflict Archaeology” 2012, nr 7. ; 33. Caroline Sturdy Colls: Holocaust Archaeologies: Approaches and Future Directions, New York: Springer 2015. ; 34. Caroline Sturdy Colls, Ocena archeologiczna teren byłego Obozu Zagłady w Treblince/Archaeological Survey of the Former Extermination Camp at Treblinka, [w:] Co wiemy o Treblince? Stan Badań, red. Edward Kopówka, Muzeum Regionalne, Siedlce 2013. ; 35. Caroline Sturdy Colls, O tym, co minęło, lecz nie zostało zapomniane: Badania archeologiczne na terenie byłego obozu zagłady w Treblince, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2012, nr 8. ; 36. Wojciech Szymański, Miejsce pamięci – pomnik – anty-pomnik. Artystyczne strategie upamiętniania na terenie krakowskiego Podgórza, „RIHA Journal” 17 June 2015, Special Issue "Contemporary art and memory". ; 37. Charles Taylor, Nowoczesne imaginaria społeczne, tłum. Adam Puchejda i Karolina Szymaniak, Znak, Kraków 2010. ; 38. Jonathan Webber, Chris Schwarz, Rediscovering Traces of Memory. The Jewish Heritage of Polish Galicia, Indiana university Press, Bloomington 2009. ; 39. Eyal Weizman, Forensic Architecture: Notes from Fields and Forums, dOCUMENTA (13), 100 Note: No 062. ; 40. Eyal Weizman, Introduction: Forensis, w: Forensis. The Architecture of Public Truth, ed. by Forensic Architecture, Sternberg Press and Forensic Architecture, Berlin 2014. ; 41. Annette Wieviorka, The Era of the Witness, transl. Jared Stark, Cornell University Press, Ithaca 2006. ; 42. Kerry Whigham, Filling the Absence: the re-embodiment of sites of mass atrocity and the practices they generate, „Museum & Society”, July 2014 nr 12. ; 43. James E. Young, Memory and Countermemory. Toward a Social Aesthetics of Holocaust Memorials, w: F. C. DeCoste, Bernard Schwartz, The Holocaust’s Ghost: Writings on Art, Politics, Law, and Education, University of Alberta Press, Edmonton 2000. ; 44. James E. Young, Pamięć i kontrpamięć. W poszukiwaniu społecznej estetyki pomników Holokaustu, przeł. Grzegorz Dąbkowski, “Literatura na Świecie” 2004 nr 01-02. ; 45. James E. Young, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, Yale University Press, Yale 1993. ; 46. Oksana Zabużko, Muzeum porzuconych sekretów, tłum. Katarzyna Kotyńska, WAB, Warszawa 2012. ; 47. Józef Żychowski, Wpływ masowych grobów z I i II wojny światowej na środowisko przyrodnicze, Akademia Pedagogiczna, Kraków 2008.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

86

End page:

108

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.2.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: