Object structure

Title:

Zielona macewa

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2017)

Creator:

Kłos, Agnieszka

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

przestrzeń ; pamięć ; Auschwitz

References:

1. F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia (przeł. Andrzej Ajschtet, Andrzej Kubis, Justyna Regulska),w: tegoż, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii pod redakcją Ewy Domańskiej, Kraków, 2004.
2. D. La Capra, „Traumatropisms”: From Trauma via Witnessing to the Sublime?, w: tegoż, History and Its Limits. Human, Animal, Violence, Ithaca–London, 2009.
3. D. La Capra, Powrót do pytania o to, co ludzkie i zwierzęce, przeł. Katarzyna Bojarska, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. Ewa Domańska, Poznań, 2010.
4. Deathscapes: Spaces for Death, Dying, Mourning and Remembrance, ed. by Avril Maddrell and James D. Sidaway, Surrey 2010.
5. G. Didi-Huberman, Kora, przeł. Tomasz Swoboda, Gdańsk 2013.
6. E. Domańska, Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie” 2013, nr 1-2.
7. Z. Gradowski, W sercu piekła. Dokument oświęcimskiego Sonderkommando, 1944. Wydawca: Chaim Wolnerman, Jerozolima, 1978 (w:) Załmen Gradowski, Wolny człowieku wiedz, że to jest ogień z piekła, „Pro Memoria” 1995, nr 2.
8. G. Greif, Płakaliśmy bez łez. Relacje byłych więźniów żydowskiego Sonderkommando z Auschwitz, przeł. Jan Kapłon, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa, Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau, Oświęcim, 2010.
9. S. C. Pepper, World Hypotheses, Berkeley and Los Angeles 1942.
10. M. Pollock, Skażone krajobrazy, przeł. Karolina Niedenthal. Wołowiec 2014.
11. L. Scheffczyk, Zmartwychwstanie, przeł. Paweł Pachciarek, Warszawa 1984.
12. A. Ubertowska, „Kamienie niepokoją się i stają się agresywne. Holokaust w świetle ekokrytyki, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 25 (45), 2015.
13. A. Zając, Szary czy zielony. Problemy związane z utrzymaniem zieleni na terenach muzealnych, w: Chronić dla przyszłości. Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, 23–25 czerwca 2003 roku, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2003.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

166

End page:

174

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.2.9

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by: